Peruskäsitteet kirkkaana mielessä

On jo ilmastonmuutosagenda tullut siihen pisteeseen, että argumentoinnin sijaan käydään helposti henkilöön kiinni. Esim. eikö tuo tyyppi ymmärrä…

Tottakai on turhauttavaa tuoda samoja argumentteja esiin vuodesta toiseen, kun ei niitä kuitenkaan ymmärretä.

Globaalia ilmaston lämpenemistä on selitetty kasvihuonekaasujen lisääntymisellä ilmakehässä. Eli silloin pitkäaaltoinen säteily ei pääse poistumaan ilmakehästä avaruuteen, vaan jää lämmittämään ilmakehää ja maanpintaa. Tämähän se pääargumentti on ollut, eikä varmaankaan sen ymmärtämisessä ole kellään ollut vaikeuksia.

Sitten on tilanne lämpenemisen suhteen vaikeutunut, kun onkin osoittautunut lyhytaaltoisen säteilyn lisääntyneen maanpinnalla. Lyhytaaltoinen säteily on auringosta peräisin.

Auringon kokonaissäteily (TSI) ei kovin paljoa muutu aurinkosyklin aikana. Muutosta tapahtuu vasta pidemmällä tähtäimellä.

Lisäksi auringon säteilyn spektrin muuttumisesta aiheutuu muutoksia maan pinnalle tulevassa säteilyn määrässä.

”Vain osa auringon säteilystä pääsee maanpinnalle, koska ilmakehä vaimentaa säteilyä kaikilla aallonpituuksilla. Lisäksi ilmakehän kaasujen, ennen kaikkea hapen O2 ja hiilidioksidin CO2 sekä vesihöyryn H2O resonanssitaajuuksilla auringosta tulevan säteilyn tehotiheys laskee huomattavasti.”

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/94298/DigTstK%203.%20painos%20verkkoversio.pdf

”Auringon säteilyteho ei ole vakio, vaan muuttuu sekä auringon 27-vuorokautisen pyörähdysajan mukaan että 11-vuotisen syklin mukaan. Tällöin erityisesti auringosta tulevan lyhytaaltoisen (ultravioletti- ja röntgensäteilyn) sekä pitkäaaltoisen (radioaallot) säteilyn intensiteetti muuttuu. Pidempiaaltoisen säteilyn, kuten näkyvän valon ja infrapunasäteilyn intensiteetti ei kuitenkaan muutu mainittavasti. Esimerkiksi 11-vuotisen syklin aikana auringon kokonaissäteilyteho muuttuu vain 0,1 %, mutta ultraviolettialueella muutos vaihtelee aallonpituudesta riippuen useista prosenteista satoihin prosentteihin. Radiohiilimittausten (14C) perusteella auringon säteilyteho muuttuisi myös 88, 210 ja 2300 vuoden välein, vaikka luotettavia mittaustuloksia onkin vasta vain 11-vuotisesta syklistä.”

Mutta myös ilmakehän kirkkaudessa tapahtuu muutoksia.

https://iac.ethz.ch/group/climate-and-water-cycle/research/radiation-and-the-hydrological-cycle/global-dimming-and-brightening.html

”Vuotuinen keskimääräinen pinnan aurinkosäteily (Wm-2), kuten havaittiin Potsdamissa, Saksassa, vuodesta 1937 vuoteen 2014. Viiden vuoden liukuva keskiarvo sinisellä. Kaltevuudet (1930–1940, varhainen kirkastuminen), lasku (1950–1980, „himmennys”) ja uusiutuneet kaltevuudet (1980-luvulta lähtien ”kirkastuminen”) voidaan nähdä. Yksiköt Wm-2. Lisäksi voidaan havaita noin vuoden 2010 vakauttaminen (Wild 2015:stä, WIRES Clim Change).”

Kun huomioidaan ilmakehän pilvipeitteen, pölyisyyden jne. voivan vaihdella.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020JD033590

”1980-luvulta lähtien on tiedetty, että aurinkosäteily maapallon pinnalla kasvaa (kirkastuu) kahdesta kolmeen vuosikymmeneen, mitä seuraa väheneminen (himmeneminen) vastaavien ajanjaksojen aikana. Nämä sykliset kuviot eivät johdu auringon säteilyn vaihteluista vaan pikemminkin pilvipeitteen ja ilmakehän pölyn muutoksista. Kirkastuu ja himmentyy kaikkialla maailmassa.”

Eli on enemmänkin ollut kyse auringon lyhytaaltoisen säteilyn lisääntymisestä, ei niinkään pitkäaaltoisen säteilyn pidättymisestä ilmakehässä, kun ilmasto on lämmennyt.

Nyt vuorostaan mennään jo viileämpään suuntaan, kuvassa arktisen alueen jääpeite.

 

 

 

+12

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu