Tarkastelujakson 2005 – 2019 ilmastonmuutokseen vaikuttaneet tekijät

Kuvasta selviää kuinka nettosäteily (c) lisääntyy kun auringon lyhytaaltoinen säteily (a) kasvoi ja avaruuteen poistuva pitkäaaltoinen lämpösäteily (b) kasvoi vähemmän.

Tarkastelulla jaksolla nettosäteily on lisääntynyt pilvien (clouds) ja ilmakehän lisääntyneen vesihöyryn (wv) takia.

Eli auringon säteilyä heijastavat alapilvet ovat vähentyneet ja ilmakehän ominaiskosteus on lisääntynyt, joka pidättää osan pintalämpötilan kasvun lisäämästä pitkäaaltoisesta lämpösäteilystä ilmakehässä.

Most of the ASR trend is associated with cloud and surface albedo changes (Figure 2d), which account for 62% and 27% of the ASR trend, respectively. Increasing global mean surface temperatures and cloud changes during the past two decades have contributed to an increase in thermal infrared emission to space, which is partly compensated for by increases in water vapor and trace gases (Figure 2e). The overall trend in net radiation is a result of the sum of positive trends in contributions from clouds, water vapor, trace gases, surface albedo, and aerosols, which exceeds the negative contribution from temperature (Figure 2f).”

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GL093047

Suurin osa absorboidun auringon säteilyn (ASR) trendistä liittyy pilvi- ja pinta-albedomuutoksiin (kuva 2d), joiden osuus on 62% ja 27% ASR-trendistä. Maailman keskimääräisten pintalämpötilojen nousu ja pilvimuutokset kahden viime vuosikymmenen aikana ovat osaltaan lisänneet avaruuteen suuntautuvaa infrapunasäteilyä, mikä on osittain kompensoitu vesihöyryn ja hivenkaasujen lisääntymisen myötä (kuva 2e). Nettosäteilyn yleinen suuntaus johtuu pilvien, vesihöyryn, hivenkaasujen, pinta-albedon ja aerosolien positiivisten suuntausten summasta, joka ylittää lämpötilan negatiivisen vaikutuksen (kuva 2f).”

EDIT: NASAn mukaan alapilvet ovat vähentyneet kahden viimeisen vuosikymmenen aikana.

 

+6

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu