Satelliittimittausten avoin tulkinta vs. poliittinen tiede

Kuvassa on rekonstruoitu auringon kokonaissäteilyn kuvaaja vuodesta 1700 nykypäiviin. (https://www.mdpi.com/2072-4292/11/21/2569/htm

”Kuva 13 esittää TSI:n evoluutiomallia, jossa käytettiin aurinkovälitysmallia [1], joka yritti rekonstruoida hiljaisen auringon valovoiman vaihtelun Schwaben syklin pituuden perusteella (eikä keskimääräisen auringon syklin amplitudin perusteella). Tätä mallia laajennettiin käyttämällä ACRIM-komposiittia vuodesta 1981 ja keskiarvoa VIRGO- ja SORCE TIM:n välillä vuodesta 2013. Tämä tietty TSI-malli näytti korreloivan hyvin maapallon globaalien pintalämpötilakehityksen kanssa vuodesta 1700 lähtien [1,20,21,51]”.)

Aika moni meistä on jo tietoinen, että IPCC perustettiin vuonna 1988 ajamaan poliittisia päämääriä, ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Niihin päämääriin kuuluu luopuminen fossiilisista polttoaineista ja hiilipäästöjen vähentäminen, jotta globaali lämpötila voidaan rajata 1,5 °C nousuun esiteollisesta ajasta lukien.

Melko yleisesti on hyväksytty ajatus, että kaikki lämpötilan nousu 1950-luvulta lähtien aiheutuisi ihmisen toimista. Perusteluna käytettiin satelliittimittauksia auringon kokonaissäteilyn kehityksestä, joka olisi jopa laskenut 1960-luvulta lukien.

No ihmiset uskovat mielellään asioita, kun esittäjänä on joku luotettava poliittinen taho (NASA).

Todellisuudessa auringon aktiivisuus on ollut nousussa aina vuoteen 2008 asti.

Mitä ihmettä, eikö TSI annakkaan oikeata kuvaa auringon toiminnasta. Kun TSI mitataan avaruudesta, jolloin se ei kerro tarkkaan siitä auringon säteilymäärästä, joka saapuu maanpinnalle, eikä siitä säteilymäärästä, joka imeytyy ilmakehään.

Maanpinnalle tullut auringon säteilymäärä on lisääntynyt vielä 1960-luvun jälkeenkin.

Nyt sitten herää kysymys, että mikä rooli väitetylle ihmisen aiheuttamalle kasvihuoneilmiön lisäykselle jää. Ei välttämättä mitään.

”Aikataulut
Aurinko vaikuttaa ilmastoomme suoraan ja epäsuorasti. Aurinko muuttaa aktiivisuuttaan aikaskaaloilla, jotka vaihtelevat 11, 22, 80 ja 180 vuodesta ja enemmän. Aktiivisempi aurinko on kirkkaampaa, koska faculae hallitsee viileämpiä auringonpilkkuja; Tällä tavalla auringon lähettämä ja Maan vastaanottama säteilyvoimakkuus on korkeampi aktiivisina aurinkokausina kuin hiljaisina aurinkokausina. Auringon kokonaisirradianssin (TSI) muutoksen määrä vuoden aikana 11 vuoden sykli, joka perustuu vuoden 1978 satelliittimittauksiin, on noin 0,1 %. Tämän löysivät ensimmäisenä Willson ja Hudson (1991) tulosten perusteella. Pilvyyden vaikutus sekä pitkän että lyhyen aikavälin ilmastosykleihin on merkittävä. Muutaman prosentin pilvisyyden muutos voi albedon muutosten kautta aiheuttaa ilmaston pakotusta enemmän kuin koko IPCC:n ehdottama antropogeeninen ”kasvihuoneilmiö”. Lisäksi IPCC:n AR4 tunnistaa pilvisyyden yhdeksi suurimmaksi epävarmuuden lähteeksi ilmastomallinnuksessa. SMM/ACRIM1-kokeessa, ja sen myöhemmin vahvistivat Fröhlich ja Lean (1998). Tämä havainto on saanut monet päättelemään, että auringon vaikutus ilmastoon on mitätön; Kuitenkin monet kysymykset ovat edelleen olemassa todellisista mekanismeista ja auringon vaihtelusta vuosisadan ja pidemmän ajan suhteen aikataulut.”

http://www.academia.edu/5268856/Solar_Changes_and_the_Climate

”Vaikka TSI on avaintekijä maapallon globaalissa energiabudjetissa, spektrisesti erotettu auringon säteilyvoimakkuus (SSI) tarjoaa paljon syvemmän käsityksen auringon vaihtelun vaikutuksista ilmakehään. Toisin kuin TSI, joka integroi kaikkien spektrikaistojen (UV, näkyvä, infrapuna) panoksen yhdeksi suureksi, SSI paljastaa vaihtelut tietyillä aallonpituuksilla, joista jokainen vaikuttaa maapallon ympäristöön eri tavalla. Tarkkojen SSI-havaintojen tekeminen on todellinen haaste: SSI-mittauksia on suoritettava avaruudesta, jotta saadaan talteen säteily, joka muuten absorboituisi osittain maan ilmakehään.

Koska SSI-havainnot todella lähtivät liikkeelle vasta 1990-luvun lopulla, meiltä puuttuu vielä tarvittavat keinot jälkikäteen arvioida kunnolla auringon vaihtelun vaikutusta ilmastoon: Pidempiä tallenteita tarvitaan. Nykyään meidän on turvauduttava SSI-tietueisiin, jotka on tuotettu malleilla, jotka luottavat auringon proksiin, kuten auringonpilkkujen lukumäärään, ja kosmogeenisiin isotoopeihin, kuten hiili-14.”

Edit: Tuossa vielä NASAn korjattu TSI.

Lämpötiladata 1900-luvulta seuraa rekonstruoitua TSI:tä hyvin.

NASAn rekonstruoitu TSI

 

 

+3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu