Soitellen sotaan ilmakehän hiilidioksidia vastaan

Hiilenkiertoa on käsitelty ylimalkaisesti ja on jätetty suuriakin hiilinieluja huomioimatta. Pääasia on ollut näyttää ihmisen vaikutus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvuun teollistumisen myötä.

Keeling -käyrässä havaittu kasvu ilmakehän hiilidioksidipitoisuudessa 1950-luvulta lähtien saattaa olla osittain lämpenemisen seurauksena aiheutunut (…todennäköinen positiivinen palaute nykyiselle lämpenemiselle).

https://www.pnas.org/content/118/6/e2016896118

Ihmisen vuotuinen lisäys ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen on raportoitu 10 GtC:tä vuodessa, josta noin puolet jäisi ilmakehään.

Tutkimusta on siitä, miten lämpeneminen vaikuttaa maaperän orgaaniseen hiilivarastoon.

Pysyvämmän organisen aineen (OM:n) kulutus riippuu mikrobien käsittelystä, joka kasvaa lämpötilan myötä. Kun kaikki muu pysyy samana, malli ennustaa, että vähemmän OM:ää kerääntyy korkeammissa lämpötiloissa (SI -teksti 2, kuva S10). Maaperän OM:n menetys on todellakin todennäköinen positiivinen palaute nykyiselle lämpenemiselle41.”

Maaperässä on 2400 GtC orgaanista hiiltä, eli kolme kertaa ilmakehän hiilipitoisuus.

Toisaalta on unohdettu raportoida valtamerten pinnalla tapahtuvaa orgaanisen hiilen varastointia pysyvään muotoon noin 1 GtC:tä vuodessa, korallien kasvuun. Korallit ovat varastoineet jääkauden jälkeen ~ 12000 GtC:tä.

Lisääntynyt metsänkasvu on lisännyt maanpäällisiä hiilivarastoja, tarkkaan raportoiduista sademetsien hakkuista huolimatta.

A (bruttonielu) – B (hiilenlähteet) = C (nettonielu)

(15,6 ± 49 GtCO2e vuosi-1) – (8,1 ± 2,5 GtCO2e vuosi−1) = (7,6 ± 49 GtCO2e vuosi−1)”

https://www.nature.com/articles/s41558-020-00976-6

 

+11

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu