Tutkimus ei vain ota asettuakseen, aurinko onkin keskeinen vaikuttaja ilmastonmuutoksessa

Amerikkalainen aurinkotutkija Judith Lean on päässyt mukaan vaikuttamaan tutkimuksiin, joissa käsitellään ilmastonmuutosta ohjaavia pakotteita, auringon säteilystä aiheutuvaa pakotetta ja kasvihuonekaasuista aiheutuvaa säteilypakotetta, aurinkotutkimuksen osalta.

 

”It is increasingly apparent that solar radiative forcing initiates a continuous spectrum of coupled interactions throughout Earth’s land, ocean, and atmosphere on multiple time scales with different and interrelated regional dependencies. Differential heating of the land and oceans, equator and poles, and surface and atmosphere drive these responses; the processes involved are those by which climate responds to other radiative forcings, including by increasing greenhouse gas concentrations, albeit with different magnitude, timing, and regional detail.”

https://journals.ametsoc.org/mono/article/doi/10.1175/AMSMONOGRAPHS-D-19-0001.1/347327/Radiative-Forcing-of-Climate-The-Historical

”On yhä ilmeisempää, että aurinkosäteilyn pakottaminen käynnistää jatkuvan yhdistettyjen vuorovaikutusten spektrin koko maapallon osalta, maalla, valtamerellä ja ilmakehässä usealla aikavälillä, joilla on erilaiset ja toisiinsa liittyvät alueelliset riippuvuudet. Maan ja valtamerien, päiväntasaajan ja napojen sekä pinnan ja ilmakehän differentiaalinen lämmitys ohjaavat näitä reaktioita; prosessit ovat prosesseja, joilla ilmasto reagoi muihin säteilypakottimiin, mukaan lukien kasvattamalla kasvihuonekaasupitoisuuksia, vaikkakin eri suuruudella, ajoituksella ja alueellisilla yksityiskohdilla.”

Auringon säteily (TSI) on heikentynyt viimeisten 40 vuoden aikana, joten on ollut motivoitua pitää aurinkotutkijat taka-alalla, näyttämällä graafista käppyrää, jonka mukaan auringon kokonaissäteily osoittaa alaspäin suuntautuvaa trendiä ja ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet ovat päinvastaisella ylöspäin suuntautuvalla trendillä, josta väitettiin lämpenemisen yksinomaan johtuvan. No asia ei ollut näin yksioikoinen, eikä tiede ollut tältä osin asettunut.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu