Tuulivoimaa ajetaan kovemmalla äänenpainolla Suomen maaseudulle

Uusiutuvaa energiaa on tulossa kovalla vauhdilla ihmiskunnan käyttöön, mutta ikäänkuin viimeisenä mahdollisuutena ajetaan vielä 300-metrisiä tuulivoimaloita Suomeen maaseudun rauhaa ja luontoa pilaamaan.

Tuulivoiman ongelmana on pääosin sen jaksoittaisuus. Kukaan ei ole vielä keksinyt, että miten tuulettomina aikoina saadaan niistä energiaa, sen sijaan, että ne kuluttavat energiaa. Tästä johtuen yritetään päästä yhä korkeammalle ja parempiin tuuliin kiinni. Samalla tuulivoimaloihin kohdistuva rasite kasvaa ja niistä tulee entistäkin lyhytikäisempiä.

On nähtävissä sellainenkin ilmiö, että Suomi saa toimia EU:n takapihana, jonne voidaan pystyttää näitä suuria tuulivoimaloita, kun muualta ei löydy tilaa.

Keinotekoisen fotosynteesin avulla polttoaineita on mahdollista kehittää ihmiskunnan käyttöön, osin korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

 

[Intense dialogue within society about artificial photosynthesis in the context of the energy transition

The transformation of the energy system into a system based on renewable energy concerns every group in society. Therefore, citizens should early be made aware of this new technology which, in the long term, could replace fossil energy carriers.
Obtaining ”renewable” fuels and valuable products by artificial photosynthesis plays a major role in this context. Given the current early stage of development of
artificial photosynthesis, there is a need for this technology to be discussed objectively, transparently and without any preconceptions. It is particularly important to provide information about aspects such as security of supply, the availability
of natural resources and climate impact.
There is a need not only for communication of the scientific and technical principles and current research results but also
for a clear explanation of the economic and environmental interrelationships. In formation communicated via media channels can be helpful in raising the profile of this issue in society as a whole. In addition to the media, scientists, together with other stakeholders, will in future also have to
maintain stronger direct contact with civil society organisations. If the public is in volved in decision-making processes from an early stage, it will be possible to clarify the conditions which have to be met to ensure acceptance of these new technologies. The Academies can helpfully assist this social dialogue by providing discussion fora and exchange platforms.]

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2018/05/en_KPH_web_neu.pdf&ved=2ahUKEwi2so6a37LnAhUHxqYKHeBgDkgQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2Ct7ekmd_GvVyA5_bs8OSn
[Intensiivinen vuoropuhelu yhteiskunnassa keinotekoisesta fotosynteesistä energiansiirron yhteydessä
 
Energiajärjestelmän muutos uusiutuvaan energiaan perustuvaksi järjestelmäksi koskee kaikkia yhteiskunnan ryhmiä. Siksi kansalaisille tulisi varhain tiedostaa tämä uusi tekniikka, joka pitkällä aikavälillä voisi korvata fossiilisen energian kantajia.
”Uusiutuvien” polttoaineiden ja arvokkaiden tuotteiden saaminen keinotekoisella fotosynteesillä on tärkeä rooli tässä yhteydessä. Oletuksena nykyinen varhainen kehitysvaihe keinotekoisesta fotosynteesistä, tästä tekniikasta on keskusteltava objektiivisesti, läpinäkyvästi ja ilman ennakkoluuloja. On erityisen tärkeää tarjota tietoa muun muassa toimitusvarmuudesta ja saatavuudesta luonnonvarojen ja ilmastovaikutusten arviointi.
Tieteellisten ja teknisten periaatteiden ja nykyisten tutkimustulosten välittämisen lisäksi tarvitaan myös viestintää
selkeä selvitys taloudellisista ja ympäristöllisistä suhteista. Mediakanavien kautta välitetyssä muodostumisessa voi olla hyötyä tämän aiheen profiilin kasvattamisessa koko yhteiskunnassa. Tiedotusvälineiden lisäksi tulevaisuudessa joudutaan tekemään myös tutkijoiden ja yhdessä muiden sidosryhmien kanssa ylläpitämään vahvempaa suoraa yhteyttä kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin. Jos yleisö on jo varhaisessa vaiheessa halukas päätöksentekoon, on mahdollista selventää ehtoja, jotka on täytettävä näiden uusien tekniikoiden hyväksymisen varmistamiseksi. Akatemiat voivat auttaa tätä sosiaalista vuoropuhelua tarjoamalla keskustelufoorumeita ja -alustoja.]

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu