Tyynenmeren syvänteet viilenevät yhä, maapallon lämpenemistä on liioiteltu

Argo- mittauspoijut osoittavat Tyynenmeren syvänteiden viilenemistä, mikä on myös tilastollisesti merkittävää.

Despite overall consistency, there are systematic differences between World Ocean Circulation Experiment (WOCE) and Challenger temperatures. The upper 1000 m of the ocean hosts pervasive warming (Fig. 3), as found earlier (18). Basin-wide warming is also found to 2800 m depth in the Atlantic and is significant at the 95% confidence level. Significance levels are computed accounting for the effects of high-frequency motions incurred by internal waves, mesoscale eddies, and wind variability (see supplementary materials). In the deep Pacific, we find basin-wide cooling ranging from 0.02° to 0.08°C at depths between 1600 and 2800 m (Fig. 3) that is also statistically significant. The basic pattern of Atlantic warming and deep-Pacific cooling diagnosed from the observations is consistent with our model results, although the observations indicate stronger cooling trends in the Pacific.”

https://science.sciencemag.org/content/363/6422/70

”Yleisestä johdonmukaisuudesta huolimatta WOCE:n ja Challengerin lämpötiloissa on systemaattisia eroja. Valtameren ylemmät 1000 metriä osoittavat lämpenemistä (kuva 3), kuten aiemmin havaittiin (18). Altaan laajuista lämpenemistä havaitaan myös 2800 metrin syvyyteen Atlantilla, ja se on merkittävä 95%:n luotettavuustasolla. Merkitsevyystasot lasketaan ottaen huomioon sisäisten aaltojen, mesoscale-pyörreiden ja tuulen vaihtelevuuden aiheuttamat suurtaajuusliikkeiden vaikutukset (katso lisämateriaalit). Syvän Tyynenmeren alueelta löytyy altaan leveä viileneminen, joka vaihtelee välillä 0,02 – 0,08 °C välillä 1600 – 2800 m:n syvyydessä (kuva 3), mikä on myös tilastollisesti merkitsevä. Havaintojen perusteella diagnosoitu Atlantin lämpenemisen ja syvän Tyynenmeren viilenemisen perusmalli on yhdenmukainen mallituloksiemme kanssa, vaikka havainnot osoittavat vahvempia viilentymissuuntauksia Tyynellämerellä.”

World Ocean Circulation Experiment (WOCE) = Maailman valtameren kiertokoe

Maapallon lämpenemistä on liioiteltu, Tyynenmeren syvänteet yhä viilenevät pienen jääkauden seurauksena.

EDIT: Loppuvuonna maapallokin sitten viilenee.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu