USA Saksan Energiewendeä pelastamassa

Alapilvien luonnolliset muutokset säätelevät lämpötilaa

Amerikkalainen konsulttiyhtiö McKinsey on seurannut Saksan Energiwendeä tiiviisti vuodesta 2012 lähtien, eikä yhtiöllä ole tästä mitään kaunista sanottavaa.

Nyt yhteistoiminta maiden välillä on tiivistynyt keinotekoisen fotosynteesin kehittämisen ympärillä. Tutkijoiden mukaan savupiippujen hiilidiokdidista on mahdollista tehdä puhdasta polttoainetta 5 – 10 vuoden kuluttua. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaasuvoimalaitokset olisivat hiilineutraaleja, kun niiden savukaasujen hiilidiokdidista voidaan tehdä puhdasta polttoainetta.

Teknologinen yhteistyö pelastaisi Saksan ja niin muodoin koko Euroopan Unionin, jolloin Britannia kenties saattaisi palata unioniin takaisin.

”The methane-generating method is made possible by a new catalyst developed through a collaboration among the University of Michigan, McGill University and McMaster University. A paper on the findings is published in Proceedings of the National Academy of Sciences.

The researchers think that it could be recycling smokestack carbon dioxide into clean-burning fuel within 5-10 years.”

https://www.google.com/amp/s/phys.org/news/2020-01-green-methane-artificial-photosynthesis-recycle.amp

Metaaninmuodostusmenetelmä on mahdollinen uuden katalysaattorin avulla, joka on kehitetty Michiganin yliopiston, McGill-yliopiston ja McMaster-yliopiston yhteistyön avulla. Havainnoista on julkaistu julkaisu Proceedings of the National Academy of Sciences:ssa.

Tutkijoiden mielestä voisi olla mahdollista kierrättää savupiippujen hiilidioksidi puhtaaksi polttoaineeksi 5-10 vuoden kuluessa.”

EDIT: Saksalaista yhteiskuntaa valmistellaan jo tulevaan ”game-changer” -muutokseen.

[Intense dialogue within society about artificial photosynthesis in the context of the energy transition

The transformation of the energy system into a system based on renewable energy concerns every group in society. Therefore, citizens should early be made aware of this new technology which, in the long term, could replace fossil energy carriers.
Obtaining ”renewable” fuels and valuable products by artificial photosynthesis plays a major role in this context. Given the current early stage of development of artificial photosynthesis, there is a need for this technology to be discussed objectively, transparently and without any preconceptions. It is particularly important to provide information about aspects such as security of supply, the availability
of natural resources and climate impact.
There is a need not only for communication of the scientific and technical principles and current research results but also
for a clear explanation of the economic and environmental interrelationships. In formation communicated via media channels can be helpful in raising the profile of this issue in society as a whole. In addition to the media, scientists, together with other stakeholders, will in future also have to
maintain stronger direct contact with civil society organisations. If the public is in volved in decision-making processes from an early stage, it will be possible to clarify the conditions which have to be met to ensure acceptance of these new technologies. The Academies can helpfully assist this social dialogue by providing discussion fora and exchange platforms.]

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2018/05/en_KPH_web_neu.pdf&ved=2ahUKEwi2so6a37LnAhUHxqYKHeBgDkgQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2Ct7ekmd_GvVyA5_bs8OSn

[Intensiivistä vuoropuhelua yhteiskunnassa keinotekoisesta fotosynteesistä energiansiirron yhteydessä
 
Energiajärjestelmän muutos uusiutuvaan energiaan perustuvaksi järjestelmäksi koskee kaikkia yhteiskunnan ryhmiä. Siksi kansalaisille tulisi varhain tiedostaa tämä uusi tekniikka, joka pitkällä aikavälillä voisi korvata fossiilisen energian kantajia.
”Uusiutuvien” polttoaineiden ja arvokkaiden tuotteiden saaminen keinotekoisella fotosynteesillä on tärkeä rooli tässä yhteydessä. Oletuksena nykyinen varhainen kehitysvaihe keinotekoisesta fotosynteesistä, tästä tekniikasta on keskusteltava objektiivisesti, läpinäkyvästi ja ilman ennakkoluuloja. On erityisen tärkeää tarjota tietoa muun muassa toimitusvarmuudesta ja saatavuudesta luonnonvarojen ja ilmastovaikutusten arviointi.
Tieteellisten ja teknisten periaatteiden ja nykyisten tutkimustulosten välittämisen lisäksi tarvitaan myös viestintää
selkeä selvitys taloudellisista ja ympäristöllisistä suhteista. Mediakanavien kautta välitetyssä muodostumisessa voi olla hyötyä tämän aiheen profiilin kasvattamisessa koko yhteiskunnassa. Tiedotusvälineiden lisäksi tulevaisuudessa joudutaan tekemään myös tutkijoiden ja yhdessä muiden sidosryhmien kanssa ylläpitämään vahvempaa suoraa yhteyttä kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin. Jos yleisö on jo varhaisessa vaiheessa halukas päätöksentekoon, on mahdollista selventää ehtoja, jotka on täytettävä näiden uusien tekniikoiden hyväksymisen varmistamiseksi. Akatemiat voivat auttaa tätä sosiaalista vuoropuhelua tarjoamalla keskustelufoorumeita ja -alustoja.]

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu