Valaat ylläpitävät merten ekosysteemiä

Whales help sustain the ocean’s ecosystem. Studies show more whales = more fish and phytoplankton. They help phytoplankton photosynthesize.

Valaat auttavat ylläpitämään valtameren ekosysteemiä. Tutkimukset osoittavat enemmän valaita = enemmän kaloja ja kasviplanktonia. Ne edistävät kasviplanktonin fotosynteesiä.”

Valaiden merkitystä merten ekosysteemeille on vasta alettu ymmärtämään.

Merien lämmettyä merinisäkkäillä on entistäkin tärkeämpi rooli ekosysteemien ylläpitäjänä, koska lämmennyt meri sekoittuu vähemmän ja pintaan ei tule ravinteita yhtä paljon kuin kylmässä meressä. Merinisäkkäät tuovat ravinteita ja hivenaineita pintaan. Eli kasviplanktonin kasvulle merinisäkkäät ovat aivan keskeisessä asemassa.

No nyt kun asia on selvinnyt kaikille, voimme odottaa rauhassa nisäkäskannan voimistumista.

The research suggests that, in future, increasing populations of baleen whales and krill would have a positive effect on the productivity of the entire Southern Ocean ecosystem and could improve the ocean’s ability to absorb CO2.”

https://www.underwatertimes.com/news.php?article_id=52937108061

”Tutkimus viittaa siihen, että tulevaisuudessa hetulavalas- ja krillipopulaatioiden lisääntymisellä olisi myönteinen vaikutus koko eteläisen valtameren ekosysteemin tuottavuuteen ja voisi parantaa valtameren kykyä absorboida CO2:ta.”

EDIT:

Underwater noise can interfere with key life functions of marine mammals (e.g., foraging, mating, nursing, resting, migrating) by impairing hearing sensitivity, masking acoustic signals, eliciting behavioral responses, or causing physiological stress.31.10.2020

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-1-4939-8574-6_10

Vedenalainen melu voi häiritä merinisäkkäiden keskeisiä elämäntoimintoja (esim. Ruokinta, parittelu, hoitotyö, lepo, muuttoliike) heikentämällä kuuloherkkyyttä, peittämällä äänimerkkejä, herättämällä käyttäytymisreaktioita tai aiheuttamalla fysiologista stressiä.”

 

+5

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu