Vesihöyry on tärkein kasvihuonekaasu, ilmaston kannalta

 

Suhteellinen kosteus on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana ja ilmakehän yläosan osalta viime vuosina suhteellinen kosteus on ollut nousussa, mikä aiheuttaa ongelmia ilmastomalleille.

”Summary

Total precipitable water is an important climate parameter as it is a measure of the total
amount of water vapour in the atmosphere, which is the most important greenhouse gas.
Water vapour increases with global warming and in the climate models it amplifies the direct small warming caused by anthropogenic greenhouse gas emissions. It is often incorrectly assumed that an increase in total precipitable water corresponds to a positive water vapour
feedback. The greenhouse effect is much more sensitive to water vapour in the upper
atmosphere than near the surface. This article shows that, based on humidity data from a major reanalysis dataset, declining humidity in the upper atmosphere fully offsets the greenhouse effect of increasing humidity in the lower atmosphere. The greenhouse effect of increasing water vapour in the atmosphere may not have caused a positive water vapour feedback,
contrary to climate models. This may explain why the climate models have simulated a global lower troposphere warming from 1979 to 2019 of over twice the satellite observed warming.
Eliminating the water vapour and lapse rate feedbacks, both of which are caused by increasing water vapour, from climate models would reduce the multi-model mean equilibrium climate
sensitivity2 from 3.2 °C to 1.7°C and would reduce the social cost of carbon dioxide calculated
by the FUND economic model, with two updates, from 2018US$-1.79/tCO2 to 2018US$-7.14/tCO2
at 3% discount rate. The negative signs indicate that climate change is beneficial.”

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://friendsofscience.org/assets/documents/TPW-and-GHE.pdf&ved=2ahUKEwiJspr4ppDsAhXuwosKHXvVCi4QFjAAegQICxAC&usg=AOvVaw0Bl9pONCPZscLaZ9EAziUD

”Yhteenveto
Sateen kokonaismäärä on tärkeä ilmastoparametri, koska se mittaa ilmaston
vesihöyryn määrä ilmakehässä, joka on tärkein kasvihuonekaasu.
Vesihöyry kasvaa ilmaston lämpenemisen myötä, ja ilmastomallit vahvistavat ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamaa pientä suoraa lämpenemistä. Usein oletetaan virheellisesti, että kokonaissadannan kasvu vastaa positiivista vesihöyryn palautetta. Kasvihuoneilmiö on paljon herkempi ylemmälle vesihöyrylle kuin lähellä pintaa. Tämä artikkeli osoittaa, että suuresta uudelleenanalyysitiedostosta saatujen kosteustietojen perusteella ylemmän ilmakehän kosteuden lasku kompensoi täysin ilmakehän kasvavan kosteuden kasvihuoneilmiön. Ilmakehän lisääntyvän vesihöyryn kasvihuoneilmiö ei ehkä ole aiheuttanut positiivista vesihöyryn palautetta,
ilmastomallien vastaisesti. Tämä voi selittää, miksi ilmastomallit ovat simuloineet troposfäärin ilmaston lämpenemistä vuosina 1979–2019 yli kaksinkertaisesti satelliiteista havaitun lämpenemisen. Vesihöyryn ja lapse raten palautteiden poistaminen, jotka molemmat johtuvat lisääntyneestä vesihöyrystä, ilmastomalleista vähentäisi monimallin keskimääräistä ilmastomallien ECS:iä2 3,2 °C =>1,7 °C ja vähentäisivät laskettuja hiilidioksidin sosiaalisia kustannuksia FUND:in taloudellisen mallin mukaan kahdella päivityksellä vuodesta 2018 -1,79/-7,14 $ tCO2 vuoteen 2018 $/tCO 3%:n diskonttokorolla. Negatiiviset merkit osoittavat, että ilmastonmuutos on hyödyllistä.”

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu