Vesihöyryn ja pilvien kokonaispalaute on negatiivinen MODTRAN -säteilymallin perusteella

https://www.researchgate.net/figure/Trends-of-average-relative-humidity-RH-a-and-specific-humidity-q-b-for-three_fig1_226349531

”Ensinnäkin suhteellisen kosteuden RH-havainnot eivät
tue ajatusta, joka ilmenee
yleisessä kiertoilmastomalleissa, joiden RH-arvo, mikä tahansa troposfäärin korkeus on, pysyy melko vakiona ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta (esim. Soden ja Held 2006; Pierrehumbert ym. 2007). Ehdotus on karkeasti tuettuna tiedoilla konvektiivisen rajan kerroksessa, mutta vähintään 850 hPa ja kaikilla kolmella leveysasteilla, RH on laskenut viimeisen kolmen tai neljän vuosikymmenen aikana
pinnan ja ilman lämpötilan noustessa.
Erityisen suuri lasku tapahtuu noin 850 hPa:lla kullakin leveysasteilla, oletettavasti korkein lämpötilan nousu, joka tapahtuu tällä korkeudella.”

Eli päinvastoin kuin Nobelpalkitun Syukuro Manaben tutkimukset osoittavat.

[Yksi ilmastokeskustelun avainkysymys on, antavatko ilmakehän vesihöyry ja pilvet nettopositiivista vai -negatiivista palautetta: Kun ilmakehä lämpenee, suurentaako tai pienentäkö ”vesipitoisuus” tätä?]

http://klima-fakten.net/?p=3776&lang=en

Tämä tutkimus on osoittanut, että herkkyys vesihöyryn ja pilvien läsnä ollessa on jatkuvasti pienempi kuin ilman vesipitoisuutta ilmakehässä. Tämän seurauksena vesihöyry ja pilvet yhdessä vähentävät pikemminkin kasvihuoneilmiötä kuin lisäävät sitä, ja vesihöyryn ja pilvien kokonaispalaute on negatiivinen MODTRAN -säteilymallin perusteella. Herkkyys 0,52 °C on niin pieni, että ei ole syytä huoleen ilmakehän sisällön tulevasta lisääntymisestä.”

No tältä kiistalta on haluttu katkaista siivet, antamalla Nobel -palkinto Manabelle.

On myös samalla asetettu paineet kansainvälisen yhteisön päälle ratkaista ongelma ilmakehään kertyvän hiilidioksidin suhteen.

Fossiilisten poltosta tuskin päästään vielä irti, kun on 30 vuotta sitä yritetty, eikä ole siinä onnistuttu.

Joten mikä neuvoksi.

IPCC on jo kauan ylläpitänyt kaaviota siitä kuinka paljon hiilidioksidin talteenotto maksaa. Luonnolliset keinot, kuten maa- ja metsätalouden hiilinielut ovat sieltä halvimmasta päästä, kun taas talteenotto teollisuudessa maksaa.

Ainahan loppupeleissä on kysymys myös siitä, että kuka hiilidioksidin talteenoton maksaa. Niin nytkin. Lisäksi toivotaan teknologisia lämpimurtoja energiasektorilla, jotka syrjäyttää fossiilisen energian.

Kun ei ihan heti ole näköpiirissä kilpailukykyistä haastajaa fossiiliselle energialle, kokeillaan toista vaihtoehtoa. Tehdään fossiilisesta energiasta kallista nostamalla veroja.

 

 

+5

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu