Vetyperoksidi on vetyä parempi lopputuote polttokennoon

Vetyperoksidia on ehdotettu vetyä lupaavampana polttoaineena polttokennoille.

Abstract

Hydrogen peroxide (H2O2) in water has been proposed as a promising solar fuel instead of gaseous hydrogen because of advantages on easy storage and high energy density, being used as a fuel of a one-compartment H2O2 fuel cell for producing electricity on demand with emitting only dioxygen (O2) and water.”

https://www.nature.com/articles/ncomms11470

”Abstrakti

Vetyperoksidia (H2O2) vedessä on ehdotettu lupaavana aurinkoenergiana kaasumaisen vedyn sijasta helpon varastoinnin ja korkean energiatiheyden takia, koska sitä käytetään yhden lokeron H2O2-polttokennon polttoaineena sähkön tuottamiseksi tarpeen mukaan päästöinä vain happea (O2) ja vettä.”

Vetyperoksidia voidaan valmistaa aikaisempaa 100 kertaa tehokkaammin keinotekoisella fotosynteesillä.

”Saavutetaan ennätyskorkea H2O2-konsentraatio 110 mmol L−1, mikä on kaksi kertaluokkaa korkeampi kuin edellinen fotosyntetisoitu H2O2. Lisäksi NiFeOx/BiVO4 – pTTh-kaksois-fotoelektrodit valosähköisissä kemiallisissa laitteissa mahdollistivat aurinko-H2O2:n vääristymättömän synteesin, jonka pitoisuus oli ∼ 90 mmol L−1, useiden syklien ajan ilman havaittavissa olevaa kulumista.”

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ee/c9ee02247c#!divAbstract

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu