Viime puolivuosisadan ehkä tärkein poliittinen tutkimus

CO2:n säteilypakote on hakuammuntaa

Mikäli ihmisestä johtuva ilmastonmuutos osoittautuu olevan huomattavasti liioiteltu ja jopa perusteeton, on aiheellista kysyä, että mitkä tahot lähtivät kehittämään ajatusta vaarallisesta CO2-päästöistä, jotka voitiin yhdistää ihmisen toimintaan.

”This is a lightly edited, highly abridged version of a recent paper by Denis G. Rancourt; possibly the most important piece of political reasearch of the last half-century.”

https://culturalanalysis.net/2019/06/16/historical-emergence-of-climate-change-gender-equity-and-anti-racism-as-state-doctrines-denis-g-rancourt/

”Tämä on Denis G. Rancourtin äskettäin julkaistun artikkelin kevyesti muokattu, lyhennetty versio; mahdollisesti viimeisen puolen vuosisadan tärkein poliittinen tutkimus.”

[The empire seeks to turn our attention away from actual crimes with actual victims — whether the weapons are depleted uranium or economic sanctions or debt devastation or capital flight — and instead asks us to look up to the sky for the threat (CO2) that could end the human species, no less, unless we are sufficiently good, active, and cooperative. This, in our opinion, is the process of how the global-warming “religion” was born. Like any proper religion of an empire, it must be taxable, exploitable by a large layered array of power players, and useful in motivating massive restructuring campaigns. The alleged danger must be gigantic, involving humanity and the planet itself, in order to focus attention, and for personal investment in the religion to be rewarding.]

[Imperiumi pyrkii kääntämään huomiomme pois todellisista rikoksista todellisten uhrien osalta – ovatko aseet köyhdytettyä uraania, taloudellisia sanktioita tai velan tuhoamista tai pääomanpakoa -, ja pyytää sen sijaan meitä katsomaan taivaalle uhkaa (CO2), joka voisi päättyä ihmislajin kohtaloksi, ei vähiten, ellemme ole riittävän hyviä, aktiivisia ja yhteistyökykyisiä. Tämä on mielestämme prosessi, jolla ilmaston lämpenemisen ”uskonto” syntyi. Kuten minkä tahansa valtakunnan asianmukaisen uskonnon, sen on oltava verotettavaa, sitä voi käyttää hyväksi suuri joukko valtatoimijoita ja hyödyllistä massiivisten uudelleenjärjestelykampanjoiden motivoinnissa. Väitetyn vaaran on oltava jättimäinen, siinä on käsiteltävä ihmiskuntaa ja itse planeettaa huomion kohdistamiseksi ja uskontoon kohdistuvien henkilökohtaisten sijoitusten palkitsemiseksi.]

EDIT: Denis Rancourt is a Researcher at the Ontario Civil Liberties Association since 2015. He is a former Full Professor of Physics at the University of Ottawa, Canada.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu