Yritys ja erehdys

Heuristinen lähestymistapa tieteeseen on otettu käyttöön kun ei ole voitu normaalein tieteellisin metodein testata hypoteesin toimivuutta, eli toistaa kokeita, falsifioida jne.

Ilmastotiede voisi olla esimerkkinä tällaisesta tieteestä, missä ei eksakteilla metodeilla voida harjoittaa normaalia tieteellistä tutkimusta.

Hiilidioksidin (CO2) osalta alkaa olemaan jo riittävästi näyttöä, ettei se suuremmassa määrin hallitse ilmaston lämpenemistä, vaan on muita tekijöitä, joilla maapallon ilmastosysteemi pitää lämpötilan ~ 15 °C:ssa.

IPCC:n tiede otti käyttöön vesihöyryn, jolla CO2:n pientä lämmitysvaikutusta lisättiin kolminkertaisena. Puhuttiin vesihöyryn positiivisesta takaisinkytkennästä, joka siis lisäisi CO2:n säteilypakotetta.

Ilmastotieteelle laitettiin silmälaput ja tähän hypoteesiin keskityttiin. Erityisesti oli ihmisen toiminta tarkastelun kohteena, olihan teollisuus, liikenne, maatalous, yhdyskuntarakentaminen jne. riippuvaisia fossiilisesta polttoaineista, joista CO2:ta tuli ilmakehään.

Mikä merkitys oli ihmisen aikaansaamilla 10 GtC:n lisäyksellä ilmakehään, kun samaanaikaan mikrobit kierrättävät 200 GtC ilmakehän kautta.

Tiede väitti, että 200 GtC, eli mikrobitoiminta oli tasapainossa, jota ihminen oli järkyttämässä CO2-PÄÄSTÖILLÄÄN.

Miteenkään asiaa ei voida todistaa, kumpaankaan suuntaan, eli on pattitilanne.

Asiaa olisi voitu tutkia ottamalla silmälaput pois, ja tarkastella maailmaa laajemmin, mitä tapahtuu maaperässä, merissä jäätiköillä, jne.

Mikrobitoiminta on lämpötiloista riippuvainen, eli kun lämpötila on noussut mikrobitoiminta on lisääntynyt. Esimerkiksi kun mikrobitoiminta lisääntyy 10 % lämpenemisen seurauksena, nousee mikrobien kierrättämä 200 GtC x 1,1 = 220 GtC.

220 GtC kiertää ilmakehän kautta, johon lisätään 10 GtC ihmiskunnan aiheuttamat hiilipäästöt.

Mitä eroa on 210 GtC ja 230 GtC,  nouseeko nyt ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 30 GtC, ei vaan 5 GtC. Kumpi sen aiheuttaa mikrobien lisäys vai ihmisen lisäys.

Tällaisiin kysymyksiin heuristinen metodi tieteessä voisi antaa vastauksen. Pitäisi saada ihmiskunnan CO2-PÄÄSTÖT alas.

Meillä oli jo yksi tällainen koe Covid-19, jonka seurauksena CO2-PÄÄSTÖT laskivat 17 %, mutta se ei vaikuttanut ilmakehän hiilipitoisuuteen. Ei tietenkään koska, 1,7 GtC on vain vajaa prosentti koko ilmakehän kautta kiertävästä hiilidioksidista.

 

+12

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu