Haittamaahanmuuttajat ja haittasuomalaiset ….. hyötyihmiset, haittaihmiset ja haitattomat ihmiset

Haittamaahanmuutto  on termi joka on kehitetty tarkoituksella harrastaa termin avulla rasistista ja poliittista kiihotustoimintaa.  Termin alkuperäinen tarkoitus on  herättää kuulijassa ja lukijassa mielikuvia  maahanmuutosta  haitallisena ilmiönä, sekä maahanmuuttajista haitallisina ihmisinä.  

Haitallisen maahanmuuttajan vastapainona syntyy luontaisesti mielikuva hyödyllisestä suomalaisesta  ihmisestä, sitä asiaa ei mainita, mutta se mielikuva syntyy automaattisesti ja  mielikuva hyötysuomalaisesta hivelee suomalaisen kuuntelijan ja lukijan itsetuntoa ja omanarvontuntoa.


Termin haittamaahanmuutto on tarkoitus toimia mielikuvatasolla, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista konkretisoida, koska konkretisoituna termi ei enää toimi.  Menettelen siis seuraavassa väärin kun koetan konkretisoida käsitteitä haittamaahanmuutto ja haittamaahanmuuttaja.


Haittamaahanmuutto voisi konkreettisesti tarkoittaa maahanmuuttajia joista ei ole Suomelle hyötyä. Haittamaahanmuuttaja ei työllisty Suomessa, hän ei tee maassa mitään hyödyllistä, hän  ei elätä itse itseään työllään ja muodostaa valtiontaloudessa ja kuntataloudessa menoerän, koska suomalaisessa yhteiskunnassa kaikista huolehditaan, ketään ei jätetä kadulle kuolemaan nälkään tai tauteihin.

Periaatteessa siis haittamaahanmuuttajia olisivat kaikki sellaiset maahantulijat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat jotka eivät työllisty Suomessa, joilla ei ole kielitaitoa eikä ammattitaitoa, tai he ovat kulttuurinsa puolesta sopeutumattomia,  

Kulttuurin puolesta sopeutumaton on henkilö joka ei esim. uskontonsa tai kulttuurinsa puolesta voi pukeutua tai käyttäytyä työn edellyttämällä tavalla, ei voi riisua huntua tai käyttää työn vaatimaa univormua tai haalaria.   Jos rukoushetket tai sapatit  osuvat työn kannalta väärään aikaan niin sekin on este työllistymiselle.


Olisi kai syytä tässä vaiheessa määritellä yleisemmin haittaihminen, eikä keskittyä pelkästään maahanmuuttajiin.

Haittaihmisiä ovat ihmiset joista on yhteiskunnalle enemmän haittaa kuin hyötyä. 

Me eläkeläiset, jotka emme käy töissä, olemme kaikki haittaihmisiä.  Meitä eläkeläisiä on Suomessa noin 1,6 miljoonaa.  

Haittaihmisiä ovat tietenkin myös kaikki lapset, työttömät ja sellaiset jotka eivät sairautensa vuoksi voi työelämään osallistua, tai eivät muuten vain halua tehdä työtä. Kaikkiaan meitä työhön osallistumattomia haittaihmisiä on suomessa noin kaksi ja puoli miljoonaa.  Tähän lukuun mahtuvat tietenkin sellaiset työikäiset ja työkykyiset jotka elävät pääomillaan, eivätkä siksi osallistu työelämään. Erilaisista maahanmuuttajaryhmistä, joista kirjoitan myöhemmin, kuuluu edellämainittuun kahteen ja puoleen miljoonaan oma osuutensa, joita lukuja erittelen myöhemmin.

Työssä käyvistä suomalais- ja ulkomaalaistaustaisista, noin kolmesta miljoonasta,  voidaan pääosin ajatella etteivät he kuulu haittaihmisiin, suurin osa työssä käyvistä ovat hyötyihmisiä ja kaikki loput vähintään haitattomia ihmisiä.  Haitattomat ihmiset voivat olla esimerkiksi yhteiskunnan tuella työllistettyjä.


Ulkomaalaisia Suomessa on noin 400 000, se tarkoittaa ulkomailla syntyneitä Suomessa asuvia Suomen kansalaisia tai Suomessa oleskelevia muiden maiden kansalaisia, heistä suurin osa, noin neljännes,  on naapurimaista, Virosta ja Venäjältä tulleita.

Ulkomailta Suomeen tulleet voidaan jakaa kolmeen ryhmään.

  1. työn perässä muuttaneet
  2. rakkauden perässä muuttaneet
  3. turvaa etsivät

En tiedä sitä suhdetta mikä vallitsee työn perässä muuttaneiden ja rakkauden perässä Suomeen muuttaneiden välillä, mutta työn perässä muuttaneita lienee enemmän.   Kaikenkaikkiaan työn tai rakkauden perässä Suomeen muuttaneita lienee  noin 360 000 kappaletta, kun turvapaikan saaneita kansalaisia on ehkä noin 40 000 kappaletta. En löytänyt mistään tarkkoja lukuja, mutta tarkkuus ei ole tässä tarkastelussa kovin oleellista, tärkeintä on se että asiat järjestyvät omassa mielessä oikeisiin mittasuhteisiin.

Työn perässä Suomeen tulleista harvempi voi olla haittaihminen, koska työtä tekevät kuuluvat joko hyötyihmisiin tai haitattomiin ihmisiin, joskin voisi kuvitella että työn perässä Suomeen muuttaneet ovat harvoin työllistettyjä ja useimmiten ihan oikeissa töissä.

Rakkauden perässä muuttaneistakin varmaan joku osuus, ehkä suurin osa, on hyötyihmisiä tai haitattomia  Haittaihmisten osuus tässä ryhmässä on varmasti suurempi kuin työn perässä muuttaneiden osalta.

Turvapaikan saaneiden osalta haittaihmisten osuus on varmasti kaikkein suurin, koska usein he ovat kielitaidottomia ja ammattitaidottomia ja kulttuurikin asettaa useammin esteitä työllistymisen suhteen.  Veikkaisin että turvapaikan saaneista aika pieni osuus on hyötyihmisiä ennen kielen ja ammatin oppimista, mutta valtion tuella osa voi työllistyä, jolloin heistä tulee haitattomia. Koska turvapaikanhakijoissa on myös vanhuksia, lapsia ja sairaita, he kuuluvat luonnollisesti kaikki haittaihmisten ryhmään.  En voi muuta kuin arvailla haittaihmisten osuutta turvapaikan saaneista, mutta se voi varmaankin olla isompi osuus kuin kantasuomalaisten osalta.   


Vähän yhteenvetoa lopuksi:

5,5:stä kantasuomalaisesta noin 2,5 miljoonaa ovat haittaihmisiä, eli haittaihmisten osuus on noin 45% kansalaisista.  

Villi veikkaukseni on että  turvapaikanhakijoista ehkä 75%, noin 30000 ihmistä, ovat haittaihmisiä, ennenkuin oppivat kielen, kulttuurin ja ammatin.

Työperäisistä maahanmuuttajista vain hyvin harva on haittaihminen, heistä ylivoimainen enemmistö, paljon suurempi osuus kuin kantasuomalaisilla, on hyötyihmisiä.  Villi veikkaukseni on että työperäisen maahanmuuton osalta haittaihmisiä on vain murto-osa,

Rakkauden perässä Suomeen muuttaneissa voisi haittaihmisten osuus olla suurinpiirtein sama kuin kantasuomalaisten osalta, mutta todennäköisesti se on pienempi.


Nyt huomaan että jätin kokonaan käsittelemättä opiskelevat aikuiset, joita on aika suuri osa väestöstä.  Myös maahanmuuttajat opiskelevat, varsinkin turvapaikanhakijat joutuvat aluksi opiskelemaan sekä suomen kieltä, että ammattia ja myös suomalaisia tapoja.

Opiskelijat pitää varmaan lukea mukaan haittaihmisiin, sikäli kun he eivät käy opiskelun ohella töissä, jolloin he muuttuvat varmaan vähintään haitattomiksi, ellei peräti vähän hyödyllisiksikin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu