Hallituksen toimet työllisyyden parantamiseksi

Oppositon kesto-kritiikin kohde ovat hallituksen työllisyystoimet,  tai tarkemmin sanoen niiden puute.  Se on kuitenkin turhanpäiväistä oppositiosta huutelua, eli puskista huutelua, tyyliin kyllä maalla viisaita ollaan kun merellä tuulee.

Niillä oppositiopuolueilla jotka olivat hallituksessa viime hallituskaudella ja jotka toimivat silloin nykyisen  hallituspuolueen, keskustan, ja Sipiläm komennossa, oli kyllä oikeat lääkkeet työllisyyden parantamiseksi.  Sipilä tarjosi lääkettä potilaalle hyvällä ja pahalla, mutta potilas ei sitä lääkettä niellyt.

Nyt Sipilä on pois kuvioista, eivätkä nykyiset hallituspuolueet sitä lääkettä enää potilaalle tarjoa, jos tarjoaisi, todennäköisesti potilas jälleen kieltäytyisi lääkkeen otosta.  Toki oppositiopuolueetkaan eivät sitä lääkettä, mikä tehoaisi työttömyyteen, ole esillä enää pitäneet, joten oppositiolla ei ole muuta kuin tyhjiä puheita tarjolla hallituksen työllisyyspolitiikan vaihtoehdoksi.


Pitää vielä muistaa se seikka että elvytys ja yritysten pystyssä pitäminen velalla, jonka valtio ottaa, on näissä korona-oloissa paras mahdollinen työllisyystoimi, eikä sitä oppositiokaan vastusta, mutta jatko onkin sitten taas ihan eri asia.

EU ja EKP ottavat omalta osaltaan osaa myös Suomen työllisyyden ylläpitoon.  EU ottaa massiivisen lainan koko EU- alueen pystyssä pitämiseksi elvytyksen kautta ja EKP on taas tehostamassa valtioiden velkakirjojen lunastamista, eli se elvytys mitä nyt tehdään, meneekin sitten EKP:n piikkiin, kun EKP lunastaa valtioiden velkakirjoja.  Tulevaisuudessa nähdään tuleeko EKP koskaan vaatimaan valtioita maksamaan velkojaan pois, teoriassa se olisi mahdollista, mutta epäilen että niin tulisi koskaan tapahtumaan.  Se merkitsee sitä että nykyinen velkaelvytys onkin käytännössä EKP:n painamalla rahalla tapahtuvaa elvytystä.


Tuo oli siis korona-ajan ratkaisu, mutta miten hoidetaan se jatkuva ongelma, eli krooninen työttömyys, kun Sipilän keinot ovat tällä hetkellä politikoille tabuja, niitä ei pidetä edes keskusteluissa esillä, ei sen kummemmin hallituksen kuin oppositionkaan toimesta.

Pitkäaikaistyöttömyyttä voitaisiin kyllä hoitaa erilaisin tukityöllistämisen toimin, kuten negatiivisen tuloveron avulla, tai parantamalla työllisyyspalveluita, auttamalla työttömiä työllistymään monin eri keinoin ja kannustinloukkuja purkamalla.  Näillä keinoin saataisiin työttömyyttä alenemaan ja ihmisiä työllistettyä, mutta se ei toisi paljonkaan apuja yritysten talouteen, eikä valtiontalouteen.  Yritykset eivät saa sellaista työvoimaa mitä ne kipeästi tarvitsisivat ja valtion saamat tuloverojen lisäykset katoaisivat työllisyyden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin.


Jotta työllisyys saataisiin paranemaan tavalla joka hyödyttäisi maksimaalisesti sekä yrityksiä, että valtiota, se merkitsisi sitä että yritysten kannattavuutta Suomessa parannettaisiin, mikä kannustaisi investointeja Suomeen ja työvöiman kysynnän normaalia ja luonnollista kasvua, mikä auttaisi yrityksiä ja toisi valtiolle lisää verotuloja, joilla valtio voisi kuitata menonsa velanoton sijasta.

Terveelle kehitykselle on olemassa toinenkin este kuin yritysten kannattavuus, se on yrityksille sopivan työvoiman saatavuus.  Työvoiman saatavuusongelma on menestyvissä maissa yleensä hoidettu työvoiman tuonnilla, niin USA:ssa, Saksassa, Ruotsissa, kuin Sveitsissäkin töitä paiskivat ja veroja maksavat ulkomaalaiset. Tämä on Suomellekin ainut tie ratkaista ongelmat jotka aiheutuvat alhaisesta syntyvyydestä ja ihmisten ikääntymisestä ja siitä että kuolema korjaa satoaan entistä myöhemmin ja elätettäviä ja hoidettava ja huollettavia on yhteiskunnassa entistä enemmän verrattuna veroa maksaviin kansalaisiin.


Ainut tehokas keino työllisyyden parantamiseksi yritysten kilpailukyvyn parantamisen kautta, eli kiky, on politikoille tabu, eivätkä kansalaiset sitä hyväksy ja sen keinon käyttö ei ole muutenkaan  hallituksen ja eduskunnan tahdon varassa, koska ammattiliitot voivat asettua poikkiteloin.


On kyllä olemassa eräs keino, joka olisi hallituksen käytössä, mutta sekin on tabu sekä oppositio- että hallituspuolueiden politikoille,  Hallitus voisi alentaa yritysten maksamia veroja ja laittaa niitä duunareiden maksettavaksi.  Yritysveron alentaminen toki vielä hyväksyttäisiin kansalaisten keskuudessa, mutta ei sitä että veronmaksua siirrettäisiin kansalaisille, joko suoran tuloveron tai välillisten verojen kautta.  Varsinkin oppositiopuolue kokoomus olisi sitä vastaan, koska se elää eniten veroa maksavien kansalaisten äänten varassa, eikä se voi missään oloissa kannattaa omien kannattajiensa verojen lisäämistä.  Vähemmän ansaitsevien kansalaisten verotuksen kasvattaminen toisaalta vaikuttaisi heti kulutukseen, sitä hidastavasti ja niinollen välillisten verojen osuus valtion verotulojen muodostuksessa laskisi samassa suhteessa kuin tuloveron osuus nousisi.

Välillisten, eli kulutusverojen kasvattaminen puolestaan vaikuttaisi suoraan kulutukseen ja vähentäisi sitä kautta sekä valtion verotuloja, että myös vaikuttaisi työllisyyteen haitallisesti.

Yritysten verojen alentaminen niiden kilpailukyvyn parantamiseksi ei siis ole yksiselitteisesti positiivinen asia, koska verotulojen vähentäminen pitäisi kuitata joko valtion lisävelanotolla, tai sitten verojen lisäykset kansalaisille aiheuttaisivat monenlaisia ongelmia, sekä poliittisia, että valtiontalouden ongelmia.


Näin ollen se Sipilän kiky- politiikka olisi se asia mihin pitäisi keskusteluissa palata ja lopettaa se tyhjän puhuminen niistä muista työllistämiskeinoista, jotka ovat valtiontalouden kannalta joko merkityksettömiä, tai ne on pelkkää tyhjää puhetta vailla mitään käytännön konkretiaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu