Harhanvahvistuskuplat

Otsikon mukaiset harhanvahvistuskuplat ovat paikkoja joissa ihmiset kokoontuvat yhteen vaalimaan jotain yhteisiä arvoja tai yhteistä uskoa.

Tyypillisimpiä harhanvahvistuskuplia ovat seurakunnat ja muut uskonnolliset paikat tai lahkot tai seurat tai kokoontumiset, joissa ihmiset kerääntyvät yhteen jonkun yhteisen uskon merkeissä, vaikkapa yhteisen jumalan, tai yhteisen profeetan merkeissä, tai yhteisen isänmaan, tai yhteisen puoluekannan, tai yhteisen maailmankatsomuksen  merkeissä.

Mikä on näiden yleisten ja tavallisten harhanvahvistuskuplien merkitys tässä meidän yhteiskunnassamme?

Harhanvahvistuskuplat pyrkivät luomaan yhtenäisyyttä kuplan sisällä olevien ihmisten välillä.  Ihmiset luottavat enemmän siihen mitä itse uskovat ja samalla omaan itseensä, kun ympärillä on ihmisiä jotka uskovat samalla tavalla, samoihin harhoihin.  Tämä on positiivista.

Negatiivista harhanvahvistuskuplissa on se että ne tuovat kyllä ihmisille heidän tarvitsemaansa turvallisuuden tunnetta, itsevarmuutta  ja uskonvarmuutta, kun ympärillä on samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, mutta jos maailmassa tarvittaisiin laajempaa yksimielisyyttä, esimerkiksi tiedeyhteistyön kulttuuriyhteistyön, kaupankäynnin, rauhantyön, tai ilmastonsuojelun edistämiseksi, tai ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ei ole hyvä asia jos jokaisessa harhanvahvistuskuplassa pyritään vain omassa kuplassa elävien ja asustavien etujen edistämisen.  Tarvittaisiin kuplien välistä yhteistoimintaa.

Valitettavasti tilanne on nyt sillä tavalla että usemmiten samassa harhanvahvvistuskuplassa eävät eivät voi ymmärtää sitä että heidän omassa kuplassaan ajateltaisiin ajettaisiinkin heidän omien kuplalaistensa etujen lisäksi myös muiden kuplien asukkaiden etua, sitä ei kuplissa siedetä, koska se vähentää kuplan sisäistä yhtenäisyyttä ja kuplalaisten omaa turvallisuuden tunnetta.  Tästä on selviä merkkejä tässä meidän ajassamme.  

Kuplassa asuvat ihmiset protestoivat sitä vastaan jos heidän kuplassaan pyritään edistämään jotain yleistä etua kuplalaisten omien etujen sijasta, tai jopa omien kuplalaisten etujen vastaisesti.  Ihmiset tuntevat epävarmuutta ja menettävät uskonsa koko kuplaan. Kupla voi hajota, tai kuplan sisällä syntyy voimakas protestiliike yhteistä etua ajavia kuplalaisia vastaan ja sieltä kuplan sisältä nousee voimakkaita protestiliikkeitä, tai voimakas kansanjohtaja, joka syrjäyttää yleismaailmallista etua, siis myös muiden kuplien etua ajavat johtajat.  

Vallalle voi nousta jopa sellainen käsitys että muut kuplat ja muissa kuplissa elävät ovat uhka omalle kuplalle, koska juuri sellaista uhkakuvaa lietsomalla uudet  johtajat pääsevät nopeiten suosioon ja vallan huipulle omissa kuplissaan. Esiin nostetun uhan, ns. vahvistusharhan, torjumiseksi kuplassa pitää varautua,  pitää aseistautua aseilla ja pitää harjoitella puolustautumista muiden kuplien muodostaman uhan tai siitä luodun harhakuvan pienentämiseksi. ‘

Voi olla niinkin että kunhan ensin on varustauduttu riittävästi ja kovasti harjoiteltu puolustautumista, tulee mieleen eliminoida toisen kuplan muodostama uhka lopullisesti, se on ns. lopullinen ratkaisu, joka lopullisesti  poistaisi kuplalaisten kokeman pelon ja huolen, tai ainakin sellainen harha on olemassa..

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu