Hyödylliset, hyödyttömät,  haitalliset ja haitattomat

Ihmisiä voidaan jaotella monilla eri perusteilla, esimerkiksi otsikon edellyttämällä tavalla, mutta onko tällainen toiminta, siis ihmisten luokittelu, ihmisille luontaista ja ominaista, vai onko luokittelu vastenmielistä  epäinhimillistä toimintaa.  

Ihmiset voidaan toki tässäkin suhteessa luokitella eri kasteihin.  On niitä ihmisiä jotka pitävät ihmisten luokittelua sopivana, normaalina ja jopa hyödyllisenä tapana järjestää omaa kaoottista maailmankuvaansa, mutta on niitäkin jotka pitävät ihmisten jaottelemista eettisesti kyseenalaisena tapana.


Kun selvitellään tätä kysymystä realistisella pohjalla niin on selvää että ihmisiä jaotellaan koko ajan.  Kyse on primitiivisestä laumahierarkian muodostumisesta.  Ihmiset haluavat selvittää kuka on lauman johtaja,  ketkä kuuluvat hänen esikuntaansa, eli ovat arvoasteikossa muita ylempänä,  heti johtajan jälkeen,  ketkä ovat myötäilijöitä, eli tyrkyllä johtajan lähipiiriin heti kun paikka vapautuu, ketkä ovat kapinallisia, eli valmistautuvat suistamaan johtajan vallasta ja asettumaan itse johtavaan asemaan,  ketkä kuuluvat kapinajohtajan, tai johtajien esikuntaan ja ketkä ovat laumassa alimmalla tasolla, eli niitä jotka vain alistuvat johtajien tahtoon, riippumatta siitä kuka on vallassa.  Lauman jäsenenä ihminen samaistuu ja ottaa roolin jossain näistä ryhmistä.


Laumassa on paitsi valtahierarkian mukainen jaottelu, myös otsikossa mainittu hyötyperiaatteen mukainen jaottelu.

Haitalliset ovat alinta kastia, seuraavaksi alimpana ovat hyödyttömät mutta haitattomat ja ylimpänä hierarkiassa ovat hyödylliset kansalaiset. 

Jokainen kansalainen kuuluu jossain elämänsä vaiheessa johonkin näistä kasteista.  Varsinkin elämän alku- ja loppuvaiheissa kuulutaan alempiin kasteihin.  Parhaassa työiässä olevat kuuluvat enemmän ylempiin kasteihin kuin keskikastiin tai alimpaan kastiin.


Yleensä kastijako kantasuomalaisten keskuudessa on ollut jonkinlainen tabu,  vanhoihin ihmisiin ei ole haluttu lyödä hyödyttömyyden leimaa, vaikka he ovat käytännössä hyödyttömiä ja haitallisia,  vanhuksia yritetään kunnioittaa.  Myöskään lapsiin,  noihin vanhempiensa kullannuppuihin, ei haluta lyödä haitallisuuden eikä hyödyttömyyden leimaa, vaikka käytännössä lapset ovat hyödyttömiä ja haitallisia. Se joka määrittelisi lapset haitallisiksi saisi luultavasti kuulla kunniansa ja ehkä selkäsaunan ihmisiltä jotka kokevat lapsen kunniaa loukatun.


On kuitenkin olemassa yksi ryhmä jonka kunniaa ei kukaan puolusta ja jota on lupa kutsua haitallisiksi ilman pelkoa joutua väkijoukon lynkkaamaksi.  Ulkomaalaisia voi vaaratta kutsua haitallisiksi, niitäkin ukomaalaisia jotka eivät ole haitallisia.  

Harva suomalainen haluaa kiistää  näkemystä ulkomaalaisten haitallisuudesta, koska, riippumatta siitä onko kansalainen itse hyödyllinen, hyödytön, haitallinen, tai haitaton, kun maahanmuuttajat leimataan haitallisiksi, eli arvottomiksi, se nostaa muiden kansalaisten arvostusta, ainakin heidän omissa silmissään,  riippumatta siitä mitä todellista arvoa heillä itsellään on yhteiskunnalle. 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu