Hyvinvointi ja maahanmuutto Suomessa ja pohjoismaissa

Se miksi Suomen kehitys ei ole samassa tahdissa muiden pohjoismaiden kehityksen kanssa johtuu Suomen oman väestön väestörakenteen epä-edullisuudesta, se on epäedullisempi kuin muissa pohjoismaissa. On liian paljon niitä jotka eivät tienaa ja liian vähän niitä jotka tienaa. Muut pohjoismaat ovat paremmassa asemassa lähinnä siksi että ne pystyvät houkuttelemaan paremmin työperäisiä maahanmuuttajia, mutta myös siksi että ne pystyvät työllistämään paremmin oman väestönsä.

Se miten paljon maa pystyy houkuttelemaan työperäistä maahanmuuttoa on tietenkin sen seurausta miten paljon työtä on tarjolla ja niinhän se on että työn tarjontaa on muissa pohjoismaissa enemmän, ja se houkuttelee hiihin työperäisiä maahanmuuttajia. Kun työvoimaa on muissa pohjoismaissa enemmän, se on myös houkutus investoinneille.  Sinne missä työvoimaa ei ole tarjolla ei voi investoida, koska eihän siellä ole edellytyksiä myöskään saada tuottoa investoinneille.

Jotta työtä olisi enemmän tarvittaisiin ennen kaikkea enemmän investointeja ja investoinnit menevät sinne missä on tarjolla työvoimaa ja missä  työvoimaa on tarjolla on odotettavissa myös parhaat tuotot investoinneille.


Yhteenvnvetona edellisestä

Vapaa työvoima ja investointien paremmat tuotot tuovat mukanaan investointeja, investoinnit tuovat lisää työvoiman tarvetta ja avoimia työpaikkoja ja avoimet työpaikat tuovat työperäistä maahanmuuttoa. Väestörakenteen korjaaminen ja pohjoismaisen tason saavuttaminen talouden  ja hyvinvoinnin osalta edellyttävät tämän ketjun toteutumista.


On neljä asiaa jotka vaikeuttavat Suomen talouden kohentumista edellä kuvatulla tavalla ja ne asiat myös vaarantavat suomalaisten hyvinvoinnin tulevaisuudessa.

  1. Suomalaisten rasismin kaltainen negatiivinen suhtautuminen vierasperäisiin ihmisiin, erityisesti mustiin ja muslimeihin. Suomalaiset karsastavat vierasperäisiä, suhtautuvat heihin nuivasti, eikä ihmisten tasa-arvo voi toteutua tästä suhtautumistavasta johtuvan rasistisen syrjinnän takia. Viidesosa suomen kansasta inhoaa vierasperäisiä ihmisiä ja he myös sen takia vastustavat maahanmuuttoa.
  2. Ammattiyhdistysliike suojelee perinteisesti omien jäsentensä työpaikkoja ja sen takia ne vastustavat kaikenlaista työperäistä maahanmuuttoa ja kaikkea mikä voi johtaa työperäisen maahanmuuton lisääntymiseen. Vastustetaan siis myös investointien kannattavuutta ja yritysten kannattavuuden paranemista.   Työvoiman tarpeen kasvua vastustetaan, koska se lisää myös varmuudella työperäistä maahanmuuttoa, joka kilpailee  suomalaisperäisen työvoiman kanssa ja sen kuvitellaan haittaavan suomalaisten työllistymistä.
  3. Eri hallitukset eivät ole saaneet mitään aikaiseksi suomalaisen ylijäämätyövoiman käyttöön ottamiseksi. Osa suomalaista ei ihan luonnollisista syistä täytä niitä normivaatimuksia joista sovitaan työehtosopimuksissa, joko valtakunnallisisti tai paikallisesti. Heidän työllistämisensä ei onnistu, koska työelämässä heiltä vaaditaan enemmän kuin mihin he pystyvät, eikä heitä sen takia kannata työllistää, eikä heillä ole työhalujakaan, koska tarjolla olevat työtehtävät ovat heille liian vaativia. Erilaisin toimin heidän työntekoaan voitaisiin kuitenkin helpottaa ja tehdä mahdolliseksi heidänkin työllistämisensä ja työllistymisensä,  siihen vain ei haluta ryhtyä.
  4. Suurimman esteen ulkomaalaisten työllistymiselle Suomessa muodostaa kuitenkin kielimuuri. Työskentelemiselle Suomessa suomen kielen hallitseminen on tärkeä avu,  joka avu ulkomaalaiselta puuttuu. Kielitaidon puute rajoittaa ulkomaalaisten rekrytointia suomalaisiin yrityksiin tai Suomen julkiselle sektorille. Suomen kielen taidon oppiminen ei ole vierastyöläiselle Suomessa yhtä kannattavaa kuin jonkun pohjoismaisen kielen opetteleminen. Pohjoismaisilla kielillä pärjää neljässä pohjoismaassa ja vähän myös Suomessa. Suomen kielellä ei pärjää missään muualla kuin Suomessa ja vähän myös Virossa. Kielen opiskeleminen on ihmisen elämässä valtava prosessi ja kannattaa miettiä minkä kielen opiskeleminen kannattaa enemmän. Monet varmaan syystä ajattelevat ettei suomen kielen opiskeluun kannata satsata. Se rajoittaa ulkomaalaisten halua asettua Suomen työmarkkinoille.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu