Ihmisten siilottuminen ja Trumpin peli.

Sanotaan että ihmiset ovat siilottuneita.  Se tarkoittaa sitä että erilaisissa itse luoduissa keinotodellisuuksissa elävät ihmiset elävät vähän niinkuin omissa siiloissaan, joissa heidän keinotodellisuutensa kohtaavat muiden samassa siilossa elävien vähän samantapaiset keinotodellisuudet ja nämä siiloihmisten vain vähän toisistaan poikkeavat erilaiset keinotodellisuudet tukevat toinen toistensa keinotodellisuuksia, vähän niinkuin seurakunnissa ja erilaisissa uskonnollisissa yhteisöissä ihmiset tukevat toistensa käsityksiä.

Ihmiset hakeutuvat omiin siiloihinsa sen mukaan millainen keinotodellisuus sopii heille parhaiten ja niiden keinotodellisuudet jotka elävät eri siiloissa poikkeavat toisistaan enemmän kuin samassa siilossa elävien keinotodellisuudet.


Kaikki elävät siis keinotodellisuudessa, ei kukaan todellisuudessa.  Eivät edes politikot ja media elä todellisuudessa, vaan muodostavat ilmeisesti keskenään jonkinlaisen eliitin joka elää omassa eliittisiilossaan, jonka siilon keinotodellisuus poikkeaa muiden siilojen keinotodellisuuksista.  Muissa siiloissa elävien keinotodellisuudet todennäköisesti poikkeavat totuudesta enemmän kuin mediaväen ja politikkojen keinotodellisuus siitä totuudesta poikkeaa.


Oletetaan että politikkojen ja median siilon vilpitön pyrkinys olisi päästä niin lähelle totuutta kuin mahdollista.  Totuuteen pyrkimiseen tässä siilossa on parhaat edellytykset, koska nämä ihmiset,  mediaväki ja politikot, joutuvat totuuden kanssa eniten kosketukseen ja heillä on eniten hallussaan niitä faktoja joihin totuus perustuu.

Asia ei kuitenkaan ole kovin yksinkertainen, sillä ne ihmiset joita median ja politikkojen tulee palvella ja joista heidän toimeentulonsa politikkoina ja mediaihmisinä riippuu, elävät eri siiloissa kuin plitikot ja mediaihmiset.  Mediaväen ja politikkojen siilon totuudet siis poikkeavat muiden siilojen väen totuuksista, mikä on hankala tilanne media- ja politiikoväen toimeentulon kannalta katsottuna.


Niissä siiloissa joissa äänestäjät ja median kuluttajat elävät ei olla niin kovin tietoisia faktoista, eikä niistä faktoista myöskään niin kovasti  välitetä, ihmiset haluavat elää omassa siilossaan omaa elämäänsä omiin ”totuuksiinsa” nojautuen, jotka ”totuudet”  eivät välttämättä ole samoja totuuksia kuin mediaihmisten ja politikkojen totuudet.

Joissakin siiloissa voidaan elää ja olla kovasti erilaisten totuuksien varassa kuin mitä ovat ne totuudet joihin medoa ja politikot käytännössä törmäävät ja näiden siilojen elämän perustana olevat faktat voivat varsin helposti tuntua mediaihmisistä valheilta ja päinvatoin, mediaihmisten ja politikkojen faktat näyttävät näiden siilojen asukkaista valheilta.


Ilmiö ei ole mitenkään uusi ja siitä on yritetty ratkoa koko ihmisen historian ajan.  Yksi ratkaisu on ollut uskonto.  Yhteisellä uskonnolla on yritetty yhdistää eri tavalla ajattelevat ihmiset ja sulloa ne samaan siiloon kaikki.  Eri tavalla uskovat, erilaisiin totuuksiin oman keinotodellisuutensa perustavat on pyritty käännyttämään, koska eri keinotodellisuuden omaavat ihmiset eivät ilman ristiriitoja sovi samaan siiloon.  Erilaisissa keinotodellisuuksissa eläviä on pyritty käännyttämään saarnaamalla, pelottelemalla, vainoamalla, miekalla, inkvisiittiolla, noitavainoilla ja muilla konsteilla.


Ajatusten yhtenäistäminen ei ole onnistunut, eikä ihmisten erilaisia keinotodellisuuksia ole pystytty yhdistämään.  Yhteiskunnat ovat edelleenkin, tänäkin päivänä, siilottuneita.  Mediaväen ja politikkojen siilo elää erilaisessa keinotodellisuudessa kuin ihmiset muissa siiloissa.


Tähän perustuu myös Trump- olmiö.  Ihmiset jotka elävät eri siilossa kuin media ja politikot, ovat kyllästyneet siihen että media ja politikot ovat koko ajan tyrkyttämässä oman siilonsa keinotodellisuutta muihin siiloihin.  Väki niissä muissa siiloissa valitsi sellaisen presidentin joka avoimesti ja julkisesti edusti ja puolusti heidän omaa keinotodellisuuttaan ja vastusti eliittimedian ja eliittipolitikkojen keinotodellisuutta.

Se oikea odellisuus vain taitaa olla toinen kuin mitä  ne jotka elävät niissä muissa siiloissa omassa keinotodellisuudessaan kuvittelevat. Trump ei oikeasti edusta heidän siilojensa valetodellisuutta eikä usko heidän totuuksiinsa, eikä Trump myöskään usko media- ja politikkosiilon valetotuuksiin.

Trump elää omassa siilossaan oman perheensä parissa ja uskoo omiin itse itselleen valitsemiinsa valetotuuksiin.  Trump toki näkee muidenkin siilojen valetotuudet, huomaa ne asiat joihin eri siilojen asukit vakaasti uskovat ja hän käyttää niitä uskomuksia hyväkseen omassa pelissään, mitä peliä hän ei muille paljasta ja jonka pelin hän yksin tietää ja tuntee.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu