Julkisten alojen palkat ja palkankorotukset

Yksityisissä yrityksissä ja vienti-aloilla on olemassa ankkuri tai perälauta, joka rajoittaa palkkojen korotuksia.  Palkat voivat nousta yli-suuriksi yritysten kilpailukykyyn nähden, mutta siinä vaiheessa kun kilpailukyky on mennyt, yrittäjät supistavat toimintaansa kannattamattomilla sektoreilla, tai menevät konkurssiin ja työntekijät joutuvat sitten vaatimaan parempaa työttömyyskorvausta valtiolta, sen sijaan että vaatisivat parempaa palkkaa työnantajiltaan.

Siinä on siis palkankorotusten katto. Tosin palkkaa vaaditaan aina enemmän kuin mitä yritysten kilpailukyky edellyttää, mikä pitää yllä työttömyyttä maassa, mutta saavathan sentään jotkut töitä, sellaiset joiden työsuorituskyky on parempi kuin muilla.  Jos palkat olisivat kohdallaan, saisivat nekin töitä joiden suorituskyky ja teho työelämässä eivät yllä parhaimpiin luokkiin.


Julkisilla sektoreilla tilanne on vähän toinen.  Niissä palkanmaksun ylärajaa ei ole.  Palkan maksaa yhteiskunta, joka perii kulut veronmaksajilta ja jos veronmaksajat eivät suostu maksamaan, ottavat sitten velkaa ja maksavat sillä velalla julkisen sektorin työntekijöiden palkat.

Julkisella sektorilla työntekijän suorituskykyä ei myöskään ole tarve samalla tavalla mitata. Kaikille maksetaan saman verran palkkaa ja työn tekoa varten rekrytoidaan lain määräämä määrä henkilökuntaa, riippumatta siitä miten nämä työntekijät selviävät työstään.  Jos henkilöstö ei ole erityisen suorituskykyistä, työt sujuvat huonosti, jos se on suorituskykyisempää, työt sujuvat paremmin.  Työnantajalla ei ole tulosvastuuta, mutta on suoritusvastuu.  Tehtävät pitäisi kyllä saada tehtyä, vaikka henkilöstö ei olisi suorituskykyistä, mutta miten?


Jos maassa on hyvä työnsaanti, kuten nyt on, hyvän suorituskyvyn omaavilla julkisen alan työntekijöillä on kysyntää paremmin palkatuilla aloilla.  Julkiselle sektorille jää alimiehitys, tai ylipäätänsä vähemmän tehokas väki jonka avulla on vaikeata saada aikaan vaadittua työtulosta. Työmarkkinoilta ei saada rekrytoitua suorituskykyisempää väkeä, tai väkeä ylipäätänsä.


Tilanne on kiusallinen julkisen alan vastuuhenkilöille. Pitäisi saada rekrytoitua enemmän porukkaa ja työteholtaan parempaa porukkaa, mutta palkka ei houkuttele.  Palkkaa pitäisi nostaa, mutta veronmaksajat eivät suostu maksamaan enemmän veroja. Tilanne on mahdoton, kun velkaakaan ei saisi tehdä.

Mitä tehdä?  Se on populistipoliitikoille tosi vaikea paikka

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu