Kansalliskonservatismi

Keitä ovat  kansalliskonservatiivit, millaisia ihmisiä  ja mitkä ovat ne arvot jotka luonnehtivat kansalliskonservatiivisuutta?


Otetaan lähtökohdaksi vaikkapa Ranskan suuri vallankumous, missä vaadittiin radikaalista muutosta yhteiskunnassa.  Siihen aikaan valtarakenteet olivat perinteiset,  aateliset olivat aatelisia, porvarit porvareita  ja talonpojat köyhiä.  Maailmassa oli tietty järjestys jota valistus uhkasi.


Valistuksen kannattajat olivat sitä mieltä että kaikki ihmiset olivat tasa-arvoisia.  Valistuksen tunnuslause oli “vapaus-veljeys-tasa-arvo”.  Se oli sitä alkuperäistä liberalismia,  ihanne jota vastustamaan syntyi ylikansallinen  konservatismi.


Liberaali vallankumous onnistui Ranskassa, mutta liberaalit eivät osanneet hallita, ei oltu luotu vielä tapoja hallita liberaalilla tavalla. Liberalismin pelastajaksi tuli sitten ultraliberaalin maailmankuvan omaksunut Napoleon, joka loi järjestyksen maahan, sai myös valtavan kannatuksen ja taisteli menestyksellisesti liberaalin maailmankatsomuksen puolesta koko muuta Eurooppaa vastaan, kunnes teki virheitä ja hävisi.


Mihin suuntaan Eurooppa olisi kehittynyt jos Napoleon ei olisi töpeksinyt sotilaallisesti ja olisi voittanut?

Ilmeisesti Eurooppa olisi kehittynyt samaan suuntaan kuin miten se on nytkin kehittynyt, paitsi Venäjällä, missä Gorban aikainen liberaali kehitys on taas taantunut,  mutta radikaalimmalla tavalla.  Liberalismin aate  voitti, vaikka se  hävisikin sotilaallisesti ja Napoleon karkoitettiin Ranskasta ja koko Euroopasta.


Ranskan valtion mottona on edelleen valistusajan iskulause,  “vapaus veljeys tasa-arvo”.  Vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa ei olla saavutettu, mutta siihen pyritään edelleen, myös Suomessa.  Toisaalta konservatismi elää yhä.  Kaikki eivät ole samaa mieltä siitä että ihmiset ovat tasa-arvoisia.  

Ukrainassa ukrainalaiset käyvät katkeraa taistelua venäläisiä vastaan, jotka ovat asenteiltaan yhtä anti-liberaaleja kuin Napoleonin aikana.  Suomessa 20% kansalaisista äänestävät ultra-nationalistisia äärikonservatiiveja ja nämä ultra-nationalistiset äärikonservatiivit neuvottelevat hallitusyhteistyöstä muiden konservatiivisten puolueiden kanssa.


Kristilliset ja kokoomus ovat oikeastaan puoleksi valistushenkisiä, eli liberaaleja. 

Persut ovat äärikonservatiiveja, jotka kuitenkin jotenkin ovat pystyneet asemoimaan itsensä kansan puolelle pahaa  eliittiä vastaan, vaikka käytännössä heidän politiikkansa on hierarkioita ja ihmisten eriarvoisuutta säilyttävää politiikkaa. 

Hämäyksellään persut ovat kuitenkin onnistuneet saamaan paljon,  suorastaan valtavasti, kannatusta myös työväenluokkaisilta ihmisiltä, niiltä joita valistuksen liberaalit aatteet pyrkivät hyödyntämään ja joille konservatismi  takaa heidän oman alistetun asemansa pysyvyyden.


Konservatiivi on nimittäin sitä että pyritään säilyttämään status quo, vallitsevat valtasuhteet ja kielletään aktiiviset pyrkimykset muuttaa yhteiskuntia tasa-aevoisemmiksi ja oikeudenmukaisemmiksi.

Näin on siitä huolimatta että monet asiat mitä me suomalaiseen hyvinvointivaltioon syntyneet pidämme itsestäänselvyyksinä, ovat sellaisia, jotka on saatu aikaan liberaalien pyrkimysten seurauksena ja joiden asioiden puolustajia on konservatiivien piirissä leimattu vaarallisiksi ja naiiveiksi utopisteiksi.


Vaikka nykyisiä  liberaalin  tasa-arvon nimessä tehtyjä vakiintuneita rakenteita  ei enää konservatiivien t0imesta pidetä väärinä, eikä utopistisina, konservatiivisuus elää ja voi hyvin.  Erityisen hyvin konservatiivisuus  elää nimenomaan persu-puolueessa ja persuissa.

Vähemmän hyvin konservatismi elää myös kokoomuksessa ja kristillisissä, mutta elää ja kituuttaa sielläkin ja kyllä persumieliset äärikonservatiiviset aatteet ovat viimeaikoina ottaneet tulta myös näissä kahdessa muussa konservatiivipuolueessa.


Saa sitten nähdä miten liberaalipuolue RKP loppujen lopuksi sopeutuu tähän konservatiiviporukkaan ja tuleeko tästä konservatiivien hallitushankkeesta yleensä mitään.

Minä kyllä  toivon että tästä syntyy sellainen konservatiivihallitus, koska liberaalina kannatan demokratiaa, vaikka vastustankin konservatiivisuutta, erityisesti persuja.

Vaaleissa kansa on puolensa valinnut ja nyt pitäisi olla konservatiivien vuoro hallita maata ja konservatiivien tulee vaalia hallintokaudellaan niitä omia arvojaan,  jotka eivät ole minun arvojani, mutta näin nyt  mennään. 

Ei tässä nyt sentään kuitenkaan aikaan ennen Ranskan vallankumousta olla  palaamassa …… toivottavasti.


Otsikossa puhutaan kansalliskonservatismista.   Tässä blogissa jäi nyt se kansallinen puoli kokonaan käsittelemättä, mutta se onkin vähän eri asia ja myös aika kinkkinen juttu kaikenkaikkiaan.

On nimittäin olemassa myös kansallismielisiä liberaaleja, joskaan minä en sellainen ole.  Mutta kun tuo kansallismielisyys liittyy nykykonservatismiin (Venäjä, Putin) niin olennaisella tavalla, niin ei sitä voi tuosta konservatiivisuuden  määritelmästä oikein poiskaan jättää.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu