Kojootin hetki lähestyy

Suomen Valtion talous lepää tyhjän päällä.

Tuloja ei paljon ole

Menot senkun lisääntyvät

 

Hallitus on luvannut että kansalaisten verorasitusta  ei kasvateta. Tuloverotusta onkin lievennetty heti hallituskauden alkajaisiksi.  Jotain veronkorotuksia on luvassa, mutta kokonaisverotusta on luvattu olla kasvattamatta ja sen pitäisi päinvastoin keventyä.

Hallitus uskoo saavansa verotuloja kuitenkin kasvatettua sillä tavalla että köyhiä kyykytetään, eli alempien tuloluokkien toimeentuloa kiristetään pienentämällä heidän niitä tulojaan jotka tulevat tulonsiirtojen kautta, varakkaampia kansalaisia verottamalla.  Näillä tulonsiirtojen pienennyksillä rahoitetaan varakkaampien kansalaisten veronalennukset.


Tulonsiirtojen leikkaamisella, eli köyhien köyhdyttämisellä ja rikkaiden rikastumisella, uskotaan olevan vaikutuksia työllisyyteen sitä kautta että houkutus  työttömäksi jäämiseen ja  tulonsiirtojen varassa elämiseen pienenee ja houkutus ottaa vastaan raskasta, epäsuosittua ja pienipalkkaista työtä kasvaa.


 Tällä tavalla hallitus pyrkii siis kasvattamaan verotuloja pitkällä tähtäimellä. Vaikka tulonsiirtojen leikkaaminen ei sinänsä kasvata valtion tuloja, kun sosiaalitukien leikkaukset käytetään verohelpotuksiin, niin verotulojen uskotaan kasvavan kasvavan työllisten määrän ja pienenevän työttömien määrän kaitta.

Tosin, saa nähdä kuinka käy. Haluavatko yritykset palkata ihmisiä joiden motivaatio työn tekemiseen on pelkästään taloudellinen.  Pienistä palkoista ei liioin kovin paljon verojakaan maksella.  Lisäksi hallitus on karsimassa myös pienipalkkaisten saamia tukieuroja,  mikä ei tietenkään kannusta matalapalkkaisten töiden vastaanottamiseen, koska turvaverkkoja on kuitenkin täyden työttömyyden osalta vielä olemassa.


Toistaiseksi ei näytä siltä että hallituksen tähänastiset toimet olisivat pienentäneet työttömyyttä.  Orpo uskoo että pitemmällä tähtäimellä taktiikka toimii, se jää nähtäväksi.Lyhyellä tähtäimellä tilanne näyttää riistäytyvän käsistä, kojootin hetki lähestyy, kohta ollaan tyhjän päällä.

Valtiontalouden alijäämä kasvaa kiihtyvää vauhtia, samoin velanoton tarve.  Tilanne on sikäli ristiriitainen että valtaosalla kansalaisista ostovoimaa on kasvatettu veronalennusten ja palkankorotusten muodossa, meikäläisellä eläkeläiselläkin ostovoima näyttää kasvaneen. 


Kansalaisilla on siis varaa kuluttaa ja törsätä, samalla kun valtiovalta joutuu rahoittamaan budjettiaan joko lainaamaan lisää tai leikkaamalla  tärkeistä menoista, koulutuksesta, sosiaaliturvasta, terveydenhoitoluluista, investoinneista liikenteeseen, puolustukseen turvallisuuteen(poliisi), tutkimukseen, vihreään siirtymään, sähköntuotannon turvaaniseen myös tuulettomina pakkaspäivinä  ja muihin tärkeisiin asioihin.


Hallitukselle  on siis tärkeämpää että ihmisten ostovoima kasvaa ja kansalaiset voivat vapaasti tuhlata tienistejään miten itse parhaaksi näkevät, kuin  valtion velanoton hillitseminen tai ne tärkeät kohteet joita valtio rahoittaa virkamiesten laatiman. hallituksen esittämän ja eduskunnan hyväksymän budjetin mukaisesti.


Tämän hallituksen ensimmäinen budjetti näyttäisi toteutuvan, (jos se nyt yleensä toteutuu), vain velkarahoituksella, koska tarvittavia leikkauksia ei ole tehty ja valtion verotulot senkun pienenevät.


Onkohan hallituksen taloudellisessa ohjelmassa jotain pielessä?  Ehkei se perustukaan realismille, eli faktoille, eli tosiasioille, ehkä se perustuu pelkästään ideologialle.  Ehkä hallitus tarvitsisi uusia ja parempia asiantuntijoita antamaan neuvoja miten jatkossa meneteltäisiin, kun kojootin hetki näyttää lähestyvän ja vauhti senkun kiihtyy.


Minä en tietenkään mikään asiantuntija ole, mutta voin tietenkin silti lausua asiasta oman mielipiteeni.  

Minusta ihmisten ostovoimaa pitäisi pienentää, muidenkin kuin köyhien ostovoimaa, verotuksen avulla.  Sillä tavalla kaikki valtion virkamiesten esittämät ja hallituksen ja eduskunnan siunaamat ja hyväksymät, budjettiin sisältyvät hyvät ja erinomaiset asiat, saataisiin toteutettua, ilman että valtion velanotto kasvaisi poskettomasti eikä se kojootin hetki olisi ihan niin välitön uhka kuin mitä se tällä menolla on.

Meillä on kyllä siihen virkamiesten laatimaan ja eduskunnan hyväksymään  hallituksen budjettiin varaa, ilman velanottoakin, kunhan vähän hillittäisiin sitä omaa kulutustamme, eikä köyhiäkään tarvitsisi minun mielestäni ihan näin kovasti kyykytellä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu