Maahanmuuttokriittisyys saa edelleen lisää kannatusta Suomessa

Persujen kannatus on jälleen noussut 0,2%:lla gallupeissa ja Suomi on vahvasti siirtymässä kohden aparheid- politiikkaa, ainakin jos persujen kannatus edelleen vahvistuu nykyistä tahtia.

Kokoomus, eli Suomen ainut perinteinen oikeistolainen puolue ja ainut tosirikkaiden puolue,  on menettänyt kannatustaan maahanmuuttokriittisille.  Perussuomalaisten kannatus voi johtua myös siitä että kaikkien persujen ei tarvitse olla rikkaita, kuten kokoomuslaisten, vaan persujen kannattajiin kelpuutetaan myös vähemmän rikkaita, kunhan he vain ovat maahanmuuttokriittisiä. 

Perussuomalaiset, toisin kuin kokoomus, kykenevät ottamaan ääniä myös köyhiltä, perinteisiltä köyhien ihmisten puolueilta, kuten demareilta ja vasemmistoliitolta, mikä on persujen etu kokoomukseen nähden.


Persuissa on  kuitenkin myös omat sisäiset heikkoutensa, omat ristiriitaisuutensa.  Ristiriidat eivät ole niinkään köyhien ja rikkaiden persujen välisiä ristiriitoja, kun sekä köyhiä että rikkaita persuja yhdistää maahanmuuttokritiikki ja se on yhdistävänä tekijänä voimakkaampi asia kuin mitä persujen väliset luokkaerot, varallisuuserot ja tuloerot, ovat persuja erottavina tekijöinä.

Persupuolueen suurin hajoittava tekijä näyttää olevan sen maahanmuuttokritiikin laatu mitä puolueen halutaan harjoittavan.  Jotkut persut ovat maahanmuuttokriittisempiä kuin toiset, eivätkä he voi hyväksyä vähemmän maahanmuuttokriittisten persujen maltillista linjaa.  Tilanne on jo kärjistynyt väkivallan tasolle ja virkavaltaa on tarvittu selvittelemään persujen välisiä asioita.


Kun persuissa tapahtui palatsivallankaappaus edellisessä puoluekokouksessa, missä radikaali maahanmuuttokriittinen linja voitti ja maltillisemmin maahanmuuttokriittiset persut erotettiin puolueesta, tilanteen puolueen sisällä oletettiin rauhoittuneen  ja kuviteltiin että puolue voisi jatkaa yhtenäisenä uuden radikaalia maahanmuuttokriittistä linjaa edustavan puheenjohtajansa johdolla, mutta toiveet eivät ole toteutuneet, eivätkä jyrkemmin maahanmuuttokriittiset tahot puolueessa näytä olevan uuteen puoluejohtoon sen tyytyväisempiä kuin siihen  vanhaan puoluejohtoon, joka erotettiin puolueesta.

Tämä uusi radikaalisti maahanmuuttokriittinen puoluejohto on pyrkinyt julkisuudessa tuomaan esiin maltillisempaa julkikuvaa kuin mitä puheenjohtaja oikeasti edustaa.  Hän on kuitenkin puolueen johdossa siksi että hän oikeasti edustaa radikaalia maahanmuuttokriittistä linjaa, eikä sitä linjaa mitä hän nyt julkisuudessa esittää edustavansa. 

Kielitieteilijänäkin tunnettu persujen puheenjohtaja on puheenvuoroissaan usein käyttänyt retoriikkaa joka voidaan tulkita sekä maltillisempien että radikaalimpien persujen mielen  mukaisesti, mutta se ei ole ollut riittävä keino tasapainon saavuttamiseksi puolueen sisällä. 

Radikaalit persut ovat peittelemättömästi lausuneet julkisuudessa sellaisia asioita jotka heidän puheenjohtajansa, vaikka on itsekin radikaali,  on osannut esittää monitulkintaisella tavalla.  Tämä on osin puolueen taktiikkaa, tahallista ja tarkoituksellista kahden kärjen politiikkaa, koska kaikki radikaalin maahanmuuttokriittisen siiven edustajat eivät suinkaan ole tyytyväisiä puheenjohtajan moniselitteiseen retoriikkaan.   

Osin persujen jyrkemmän siiven radikaali maahanmuuttokriittinen retoriikka on lipsunut puoluejohdon näennäisen maltillisesta tai teennäisen maltillisesta maahanmuuttokriittisestä  linjasta ja puheenjohtaja on joutunut myös hillitsemään kiihkeimpiä kannattajiaan ja erottamaan heitä jopa puolueesta.  

Vaikka nämä puolueesta erottamiset ja muut näennäiset rankaisutoimet  onkin pelkästään hämäystä, se osoittaa kuitenkin miten herkkä tasapaino näiden kahden toimintalinjan välillä persupuolueessa vallitsee ja puheenjohtajalla on kyllä täysi työ tasapainottelussa ja puolueen  yhtenäisenä ja kasassa pitämisessä seuraaviin vaaleihin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu