Piika- ja renki- yhteiskunnan paluu

Hallitus on palauttamassa suomalaista yhteiskuntaa piika- ja renkiyhteiskuntaan. Näin on mikäli uskomme Krista Kiurua, joka ilmoitti tämän asian meille, oliko se nyt  eilen ja olikos se nyt A- studiossa. Jossain asiaohjelmassa se kuitenkin hiljattain oli.


En kuitenkaan usko Krista Kiurua.  Minun mielestäni renki- ja piika- yhteiskuntaa ei voida palauttaa, koska kyllä  me juuri sellaisessa yhteiskunnassa eletään, ollaan eletty koko ajan, eikä muutosta varmaankaan ole näköpiirissä.

Renkejä ja piikoja tietenkin tarvitaan, on aina tarvittu ja jatkossakin tarvitaan, kukas ne kaikki työt muuten tekisi.

Jos ajatellaan ettei tämä yhteiskunta nyt sellainen renki- ja piikayhteiskunta olisi, niin se on tietenkin väärä mielikuva.  


Kyllähän duunarit ovat käytännössä tämän yhteiskunnan renkejä ja piikoja.  Ne on sitä työvoimaa jotka tekevät kaikki työt ja työn tekeminen on yhteiskunnan kannalta tietenkin täysin välttämätön asia.  

Isännät ja emännät eivät toki istu kammareissaan, keinutuoleissaan, kuten ennen ja käy sieltä välillä väentuvan puolella, antamassa ohjeita rengeilleen ja piioilleen, vaan isännät hummailevat pitkin maailmaa, milloin pohjoisen hiihtokeskuksissa, milloin etelän aurinkorannoilla, missä heillä on kakkos- kolmos- ja nelosasuntoja   ja se on niiden herrojen oikeaa  elämää,  jota tietenkin rahoitetaan heidän suomalaisten renkiensä ja piikojensa työllä.

Ohjeet Suomen rengeilleen ja piioilleen isännät jakavat kaukoyhteyksien avulla, kuvan, puheen ja tekstin avulla. Vähemmän tärkeät ohjeet annetaan puheyhteyden kautta, tärkeimmissä asioissa turvauduttaneen kirjallisiin ohjeisiin. Renkejä ja piikoja ovat duunareiden lisäksi myös ministerit ja kansanedustajat, tai ainakin kansanedustajien enemmistö. 

Kansanedustajien  isäntiä pitäisi  käytännössä  duunarit, siis ne(me) rengit ja piiat, jotka ovat heitä äänestäneet. 

Mutta nyt on käynyt niin etteivät ministerit ja kansanedustajien enemmistö enää aja niiden asioita joiden asioita heidät on valittu ajamaan, vaan ne ajavat nyt heidän omien isäntiensä isäntien asioita.


Renkien ja piikojen omat piiat ja rengit, kansanedustajat ja hallitus, eivät enää  tottele omia isäntiään, ei ainakaan hallitus, eikä eduskunnan enemmistö. 

Eivät ne vastaa toimistaan kansalle, niinkuin pitäisi, vaan ministerit vastaavat toimistaan heidän herrojensa herroille, niille jotka sieltä kaukomailta, kaukoyhteyksien kautta, ohjailevat Suomen duunareiden, omien renkiensä ja piikojensa toimia.


Näin se nyt vain menee.  Kaikki se valta  jonka pitäisi olla ja joka on vielä tähän mennessä  ollut rengeillä ja piioilla itsellään kansanedustuslaitoksen kautta,  on nyt valumassa, niille jotka sieltä kaukomailta ohjailevat renkejään ja piikojaan Suomessa ja jotka ovat ilmeisesti kaapanneet myös ministerit ja kansanedustajat omiksi piioikseen ja rengeikseen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu