Politiikka ja realiteetit

Politiikka ja realiteetit poikkeavat toisistaan sillä tavalla että realiteetit ovat kaikille puolueille aina niitä samoja.  Politiikka voi olla mitä tahansa. Politiikka voi perustua realiteetteihin tai mihin tahansa muuhun, esimerkiksi unelmiin tai poliitikkojen henkilökohtaisiin tavoitteisiin, tai tietyn ihmisryhmän etujen turvaamiseen muiden ihmisryhmien etujen kustannuksella.  

Realiteetit eivät ole politiikasta riippuvaisia muulla tavalla kuin sillä tavalla että politiikka muuttaa realiteetteja.  Hitlerin aikana realiteetti Saksassa oli sellainen että jos olit sukujuuriltasi juutalainen, tai jotain muuta kuin saksalainen, eli myyttistä arjalaista rotua, tilanteesi oli huono.  Se huono tilanteesi oli realiteetti ja se johtui politiikasta.

Muuten realiteetit, olivatpa ne realiteetit syntyneet politiikan, tai joidenkin muiden tekijöiden seurauksena, ovat samoja kaikille, se mutta politiikka millä realiteetteihin pyritään tavalla tai toisella vaikuttamaan voi olla mitä vain.

  • Politiikalla voidaan syventää ihmisryhmien välistä eriarvoisuutta, tai sitä eriarvoisuutta voidaan yrittää lieventää.  
  • Politiikalla voidaan varautua tulevaisuuden ongelmiin ja yrittää välttää niitä, tai sitten politiikalla voidaan pahentaa tulevia ongelmia.
  • Politiikalla voidaan harrastaa velaksi elämistä, tai  jatkaa velaksi elämistä ja lisätä valtion velkaa, tai sitten velasta voidaan pyrkiä eroon.
  • Politiikan avulla vanhuksista voidaan huolehtia paremmin, tai sitten ne voidaan jättää heitteille, turhana kuluna, kuluna joka ei tuota mitään hyötyä tulevaisuudessa niille jotka sen laskun maksavat.
  • Politiikalla voidaan vaikuttaa kilpailukykyyn, eli siihen onko kansainväliselle tai suomalaiselle pääomalle  kannattavampaa investoida Suomeen kuin ulkomaille, eli kannattaako pääomalla työllistää paremmin suomalaisia vaiko paremmin ulkomaalaisia.
  • Politiikalla voidaan vaikuttaa ympäristön viihtyvyyteen, eli korjataanko roskat pois näkyviltä ja estetäänkö luonnon, veden maan ja ilman saastuminen ja tulevat ilmastonmuutokset.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu