Rahan printtauksesta

Rahan printtauksen on väitetty aiheuttavan ongelmia, tai toisaalta rahan printtauksen väitetään olevan ongelmien lakaisemista maton alle.  Ehkä jotkut ajattelevat jopa niin että rahaa printtaamalla saadaan ongelmia oikeasti ratkottua.

Ongelma tässä keskustelussa mielestäni on siinä että ei ymmärretä sitä ettei raha ole mikään hyödyke.  Rahaa ei voi syödä, sitä ei voi pukea päällensä, siinä ei voi asua, sillä ei voi liikkua, eikä rahalla voi myöskään päästä internetin ihmemaailmaan.  Rahalla ei voida ratkaista näitä ongelmia.


Ihmiset tarvitsevat ruokaa, vaatteita, asuntoja, liikkumisvälineitä ja tietokoneita.  Ne ovat taloutta, raha on vain väline jolla saadaan ihmiset töihin tekemää näitä talouden osatekijöita ja toisaalta hankkimaan niitä.

Talous on hyödykkeiden valmistamista, hankkimista ja niiden käyttöä.   

Raha on siinä asiassa vain väline.


Voitaisiinko tätä taloudellista prosessia pitää yllä ilman rahaa?   Tuskin.

Keskuspankit säätelevät rahan määrää markkinoilla lainaamalla sitä.  Kaikki lainattu raha pitää periaatteessa palauttaa takaisin keskuspankille.  

Mitä enemmän keskuspankki lainaa rahaa, sitä enemmän sitä on markkinoilla ja sitä enemmän talouden hyödykkeillä on kysyntää ja sitä enemmän hyödykkeiden tuottajat voivat pyytää rahaa tuotteistaan.  Rahan määrää lisäämällä voidaan siis kulutusta, tuotantoa ja työllisyyttä kasvattaa, mutta sen hintana on inflaatio.


Toisaalta, jos keskuspankki ei paina sitä rahaa, se voi merkitä lamaa.  Hinnat eivät nouse koska kysyntää ei ole tarpeeksi, kun markkinoilla ei ole sitä rahaa.  Seurauksena voi kuitenkin olla se että tuotanto on kannattamatonta,  yritykset menevät konkurssiin, tai muuten lopettavat toimintansa kannattamattomana.  Ihmiset jäävät ilman työtä ja palkkaa ja kysyntä pienenee edelleen, aiheuttaen lisää ongelmia tuotannossa.


Väite jonka mukaan rahan määrän lisääminen markkinoilla on ongelmien lakaisemista maton alle on poliittista jargonia, mikä kertoo sen että väitteen esittäjä ei joko tiedä mistä puhuu, tai hän haluaa tarkoituksella,  populistisesti, esittää asiat yksinkertaisesti, liian yksinkertaisesti, niin yksinkertaisesti jotta hänen mahdolliset äänestäjänsä voisivat kuvitella ymmärtävänsä, vaikka eivät ymmärrä.  

Samalla kun puhutaan asioista liiankin yksinkertaisesti, harhaanjohtavan yksinkertaisesti, voidaan välttää puhumasta niistä asioista  millä oikeasti voitaisiin ongelmat hoitaa, aiheuttamatta inflaatiota, koska äänestäjät eivät siitä puheesta pitäisi, eivät kannattaisi sellaista ongelmaratkaisua, vaan äänestäisivät totuuden puhujan  sijasta jotain sellaista joka esittää asiat populistisesti, liian yksinkertaisesti siis ja antaisivat asioista äänestäjilleen väärän kuvan.

Politikot eivät voi käyttää niitä konsteja jotka oikeasti ratkaisisivat ongelmat ilman että siitä syntyisi inflaatiota siksi että äänestäjät eivät heitä sen jälkeen äänestäisi ja he joutuisivat ulos politiikasta.  Tilalle tulisi tietenkin sellaisia politikkoja jotka eivät myöskään käyttäisi niitä konsteja joilla talous saataisiin kuntoon ilman inflaatio-uhria, joten politikkojen oman politkon uransa uhraaminen olisi hyödytöntä, eikä siihen olisi kaikilla politikoilla edes taloudellisesti varaa.  Toki poikkeuksiakin on, kuten esimerkiksi Juha Sipilä.


Keskuspankki lisää tarkoituksella rahaa markkinoille, esimerkiksi lainoittamalla valtioita, sillon kun markkinoilla ei muuten olisi tarpeeksi vapaita pääomia  lainoittaa valtioita, tai jos vapaat pääomat hakeutuvat mieluimmin jonnekin muualle kuin valtioiden lainoihin,  jotta valtiot  pystyisivät huolehtimaan valtion asioista.   Se ei ole ongelmien lakaisemista maton alle, vaan se on isomman ongelman korvaamista pienemmällä ongelmalla, se on laman torjumista inflaation avulla.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu