Ryhmäidentitieetit ja miten ne vaikuttavat.

Identiteetti on varsin helppo käsite.  Yhteiskunnissa melkein kaikilla yksilöillä on oma statuksensa, oma identiteettinsä, mutta myös yhteiskunnila on oma identiteettinsä.  Lääkäreillä on oma identiteettinsä ja yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuneilla alkoholisteilla, tai muuten syrjäytyneillä ihmisillä omansa.  Kansallisilla junteilla, junttisuomalaisilla, on oma identiteettinsä ja kansallisella eliitillä omansa. Juntit vihaavat eliittiä ja eliitti halveksii juntteja. 

Ulkosuomalaisilla, eli ulkomailla asuvilla suomalaisilla on oma identiteettinsä ja Suomessa  asuvilla ulkomaalaisilla omansa.  Myös turvapaikanhakijoilla on ihan oma identiteettinsä. Kaikki ymmärtävät mitä tarkoittaa kansallinen identiteetti, sukupuoli-identiteetti, ammatti-identiteetti, tai nuoriso-identiteetti.

Ihmiset joko haluavat että heillä on joku identiteetti, tai sitten he haluavat olla yksilöitä, eivät halua itselleen mitään identiteettiä riesakseen, koska he kokevat identiteetin taakaksi, omaa elämäänsä rajoittavaksi ahdistavaksi taakaksi.

Jos on ihmisellä on joku identiteetti, se identiteetti määrittelee ihmisen.  Ihminen jolla on identiteetti tietää millaista on identiteetin mukainen elämä, käyttäytyminen tai pukeutuminen.  Jos ihmisellä on joku identiteetti, muut tietävät miten ihminen pyrkii käyttäytymään ja osaa varautua identiteetin mukaiseen käytökseen.  Jos identiteettiä ei ole tiedossa, sen voi päätellä vaikkapa yksilön käytöksen tai vaatetusten avulla.


Identititeetit ovat asioita joista yhteisössä elävät yksilöt  eivät voi päästä eroon, vaikka haluaisivat ja vaikka identiteetit  johtavat väistämättä myös ikäviin asioihin, kuten sukupuolisyrjintään, rasismiin ja koulukiusaamiseen Niitä jotka eivät sovi identiteetteihin  yritetään alistaa ja painostaa johonkin identiteettiin ja  sen  mukaiseen statukseen, jotta muut voisivat heidät identiteetin perusteella jotenkin tunnistaa ja heitä voidaan käsitellä.  Ihminen voidaan identiteetin perusteella luokitella joko hyväksyttyyn tai vähemmän hyväksyttyyn kategoriaan.


Miksi ihmiset haluavat lukea itsensä johonkin kategoriaan, tai miksi he haluavat kuulua johonkin kategoriaan?  Miksi ihmiset haluavat itselleen identiteetin ja miksi ihmiset haluavat määritellä muut ihmiset olemassa olevien identiteetin perusteella?   

Miksi omaa identiteettiä suojellaan sillä tavalla että ei haluta että oman identiteetin piiriin liitetään ihmisiä joilla on  piirteitä joita ei itsellä ole, jotka eivät sovi omiin luonteenpiirteisiin tai ulkoisiin piirteisiin.  

Omaksuttua omaa identiteettiä pyritään  suojelemaan paitsi siten että muutetaan omaa olemusta siten että se mahdollisimman tarkasti sopii valittuun identiteettiin, mutta myös siten että torjutaan se että omaan omaksuttuun identiteettiin liitettäisiin piirteitä joita ei itse halua omaksua tai joita ei pysty itselleen omaksumaan, koska se heikentäisi omaa identiteettiä, tunnetta kuulumisesta siihen ryhmään johon on itse valinnut kuuluvansa ja johon ryhmään muut tunnustavat hänen kuuluvan.

Viimeksimainittu asia, oman identiteetin suojelu,  lienee se se asia joka selittää kaikenlaiseen kiusaamiseen, kuten koulukiusaamiseen, työpaikkakiusaamiseen, nettikiusaamiseen, vihapuheet ja kaikenlaisen syrjinnän, kuten sukupuolisyrjinnän, luokkasyrjinnän ja rasistiseen syrjinnän.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu