Suomeen Työvoimamonopoli

Monet tuntuvat olevan sitä mieltä että Suomessa työtä saisi tehdä vain Suomessa syntynyt Suomen kansalaisuuden omaava alkuperäiskansa, alkuperäissuomalaiset.

Muualta maahan tulleilta pitäisi jotenkin pystyä estämään töihin pääsy, koska se hankaloittaa suomalaisten työllistymistä.  Jos ulkomaalainen ja ulkomaalaistaustainen vielä voi tarjota työvoimaansa halvemmalla kuin Suomen alkuperäiskansalainen, niin se on tietenkin ikävä juttu siinä mielessä että  alkuperäissuomalaisten pitäisi alistua hintakilpailuun, eli pitää tarjota työtään yhtä halvalla tai halvemmalla kuin millä se ulkomaalaistaustainen omaa työtään tarjoaa.

Tämä tarkoittaa tietenkin sitä mitä otsikossa sanotaan, eli Suomeen halutaan työvoimamonopoli.  Työn tekemisen ilo tai kurjuus halutaan varata pelkästään suomalaisille ja tietenkin työn tarjonnassa on vallalla myös hintamonopoli, eli suomalaiset ovat keskenään sopineet siitä hinnasta joka työstä pyydetään ja mitä siitä on maksettava.  Työn hinnalla kilpaileminen ei ole sallittua.


Mitäs hyötyä tai haittaa tästä monopolista sitten on Suomalaisille työn tarjoajille, ulkomaalaisille työvoiman tarjoajille Suomessa ja työn ostajille, eli yrityksille`?

Suomalaiselle työvoimalle monopoli takaa tietyn turvan palkkatason suhteen.  Yrityksen on maksettava työvoimastaan työehtosopimusten mukaisesti, muuta vaihtoehtoa ei ole.  Jos työn teettäminenen sillä hinnalla ei kannata, vaihtoehtona on vain yritystoiminnan saneeraaminen, eli työt organisoidaan uudelleen sillä tavalla että työt saadaan tehtyä entistä pienemmällä määrällä työntekijöitä.  Tämä on tietenkin toivottavaa yritystoiminnan tehokkuuden kannalta, mutta ikävää niiden työntekijöiden kannalta jotka joutuvat saneerattaviksi, sekä valtiontalouden kannalta, kun entiset veronmaksajat muuttuvat nyt irtisanottuina verovarojen kuluttajiksi.  Tällaiset saneeraukset merkitsevät myös sitä että jäljelle jääneestä työvoimasta otetaan enemmän irti, eli heidän osaltaan  työn määrä ja stressi lisääntyy.

Ulkomaalaisille Suomesta työtä hakeville monopoli on tietenkin katastrofi, se pakottaa elämään yhteiskunnan tukitoimien varassa, koska työtä ei ulkomaalaistaustaisille ole Suomessa tarjolla.

Yrittäjille monopolista on kaksinaiset seuraumukset.  Toisaalta se pakottaa yritykset rationalisoimaan toimintojaan,  automatisoimaan tuotantoa, järjestelemään työntekoa uudelleen ja irtisanomaan ylimääräiset työntekijät.  Tämä tekee hyvää yritysmaailmassa.

Toisaalta, kun mitään paikkajouston mahdollisuutta ei ole, työnantajan on  mahdotonta tarjota työtä henkilöille joiden tuottavuuden työnantaja arvioi pienemmäksi kuin mitä on se maksettava minimipalkka. Työnantaja ei pysty työllistämään vajaatyökykyisiä. Toisaalta, jos töihin ei ole saatavissa riittävän työkykyistä  originaalia kansalaista,  ulkomaalaisen tai ulkomaalaistaustaisen henkilön rekrytointi on mahdotonta. Ytitys ei pysty ylläpitämään tai  laajentamaan toimintaansa, koska se ei voi saada työntekijöitä. Ilman työntekijöitä yrittäminen ei onnistu.  Monopolin vallitessa yritys ei myöskään voi itse päättää millaista työvoiomaa se haluaa käyttää jos työn tekeminen on monopolisoitu alkuperäisille suomalaisille.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu