Suomen maahanmuuttajat eivät ole kansanryhmä,  maahanmuuttamattomat Suomessa sen sijaan ovat sitä.

Jos rajataan tässä  käsitteiden muodostaminen Suomeen ja Suomessa asuviin, maahanmuuttamattomat  suomessa asuvat ovat paljon selkeämmin kansanryhmä kuin maahanmuuttaneet Suomessa asuvat, eli maahanmuttajat.

Maahanmuuttajat puhuvat paljon useampia kieliä ja edustavat keskenään erilaisempia kulttuureita kuin maahanmuuttamattomat,  joiden keskinäinen erilaisuus on paljon pienempää kuin maahanmuuttajien.


Mikään kovin yhtenäinen ryhmä, kielellisesti, geneettisesti, uskonnollisesti, kultturellisesti, tai identiteetiltään, maahanmuuttamattomatkaan suomalaiset eivät ole.  On savolaisia, satakuntalaisia, stadilaisia, turkulaisia, tamperelaisia, pohojalaisia ja muita, joilla on kaikilla oma identiteettinsä.  

Maahanmuuttamattomien joukoissa 0n myös monia uskontoja, katolisia, ortodokseja, muslimeita, erilaisia amerikkalaisperläisiä ja kotoperäisiä fundamentaalisia uskonlahkoja, eksoottisempia uskontoja, stoalaisia, agnstikkoja, ateisteja ja muita.

Poliittisesti erot maahanmuuttamattomien kesken ovat kaikkein suurimpia, on vihervasemmistolaisia, jotka edustavat noin 80% kansasta, mutta jotka ovat itseasiassa jakautuneet moniin ryhmiin, erilaisiin kuppikuntiin, joita voidaan sanoa myös puolueiksi. 

Sitten on äärioikeisto, jota kannattaa 20% kansasta ja joka näyttää näennäisesti yhtenäiseltä, mutta jota yhdistää vain maahanmuuttajien vihaaminen ja vastustaminen, EU:n vihaaminen ja vastustaminen, sekä ilmaston muutoksen vastustamisen vihaaminen ja vastustaminen.  Muissa asiossa tämä lähinnä maahanmuuttamattomista muodostuva äärioikeistolaisten kuppikunta eroaa mielipiteissään samalla tavalla kuin punavihreät maahanmuuttamattomat eroavat keskenään poliittisilta mielipiteiltään.


Geneettiset erot maahanmuuttamattomien suomalaisten kesken ovat suuremmat kuin keskieurooppalaisten, esimerkiksi saksalaisten ja englantilaisten väliset geneettiset erot, eivätkä geneettiset erot vastaa muita maahanmuuttamattomien keskenäisiä eroavaisuuksia, kuten kielellisiä, kultturellisia, uskonnollisia, identiteettiin liittyviä eroja, tai poliittisia eroavaisuuksia.


Maahanmuuttajien ryhmä on Suomessa pieni, alle 10%, vaikka käytettäisin millaista laskentatapaa tahansa.  Maahanmuuttajat ovat peräisin monenlaisista kulttuureista ja ovat siten kaikilla mittareilla huomattavasti heterogeenisempi ryhmä kuin mitä  maahanmuuttamattomat Suomessa asuvat ovat.  Maahanmuuttajat Suomessa edustavavat suurinpiirtein samanlaista heterogeenisyyttä kuin koko maailman väestö.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu