Vähän minimipalkasta

Minimipalkka on siitä huono juttu että se estää työllistymisen matalapalkka-aloille. Kyse on kannustinloukusta joka vaivaa työnantajia.  Työnantaja miettii millä palkalla kannattaa työllistää ihminen ja jos minimipalkka on liian iso, työnantaja ei työllistä, vaan teettää ehkä muilla työntekijöillään enemmän töitä, tai jättää ne työt vain kokonaan tekemättä.

On olemassa töitä joita ei kannata teettää sillä minimipalkalla ja toisaalta sellaisia työntekijöitä joita ei kannata ottaa töihin minimipalkalla.

Minimipalkan seurauksena on siis se että jotkut työt jäävät tekemättä ja toisaalta jotkut ihmiset eivät pääse töihin.


Toki on selvää että ihmisten pitää elää, niidenkin joiden tulot ansiotyöstä jäävät alle minimipalkan.  Ihmisille pitää taata joku perustoimeentulo.   Se vain on niin ettei tässä järjestelmässä tätä asiaa voida laittaa kokonaan työnantajien niskoille.  Työnantajat pitävät yhteiskuntaa pystyssä muulla tavalla, ei sillä tavalla että työllistävät ihmisiä toimilla jotka tuottavat yrityksille tappiota, eikä voittoa.


Asia voitaisiin ratkaista tarjoamalla minimipalkan sijasta heikoimmin kannattaviin työtehtäviin ja heikoimmin kannattaviin työntekijöihin jotain valtioin tukimuotoa, kuten esimerkiksi negatiivista tuloveroa, jonka avulla saataisiin kaikki työttömät työllistettyä ja kaikki työt tehtyä.  Sillä konstin voitaisiin jopa työllistää pienituloisia eläkeläisiä, joiden työteho on rajoittunut, helppoihin töihin, joilla he voisivat saada itselleen sekä virkistävää ja sopivan helppoa puuhaa, että myös vähän lisäansioita.  

Kaikkia yhteiskuntamme jäseniä ei pitäisi yrittää pakottaa työnteossa huippusuorituksiin,  joihin vain parhaat ja terveimmät pystyvät ja nekin tahtovat usein uupua työnsä ääreen. Tässä kohtaa meidän nyky-yhteiskunnassamme on selkeästi vääristynyttä ja virheellistä ajattelua, kun kaikilta edellytetään samanlaista työsuoritusta.  

Yhteiskunnan kokonaistyöpanosta  voitaisiin nostaa, tai huppusuorittajien työtaakkaa ainakin vähän helpottaa, jos kaikki kynnelle kykenevät osallistuisivat työelämään siinä määrin kuin pystyvät.


Sanotaan että negatiivisen tuloveron käyttöön ottamiselle on olemassa lainsäädännöllisiä esteitä.  No, sen takiahan meillä on valtion virkamieskunta, hallitus ja eduskunta, että sellaiset esteet saadaan poistettua.

Käytännön ongelmia syntyy varmaan siitä kun työnantajat haluavat tietenkin käyttää omaksi hyväkseen kaikki valtion tukimuodot, myös tavoilla jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia eikä hyväksyttäviä.  Tätäkin varten meillä on valtiovallan lainsäädäntökoneisto, jonka tehtäviin kuuluu paneutua tämän kaltaisiin ongelmiin ja ratkaista ne ja estää väärinkäytökset  lainsäädännön avulla.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu