Vetoomus Niinistölle ja Putinille

Seuraava kirje on vetoomus presidentti Niinistölle ja presidentti Putinille. Venäjän Karjalassa työskentelevät toimittajat haluaisivat pelastaa Carelia-lehden ts. säilyttää suomen kielen rippeet Karjalassa.  

 Arto Luukkanen

 —

”Suomen tasavallan presidentille

Sauli Niinistölle

 Venäjän federaation presidentille 

Vladimir Putinille

 

5.11.2013

Petroskoi

Venäjän Federaatio                         

Arvoisat herrat Presidentit!

Pyydämme Teiltä apua. Karjalan tasavallan, Venäjän federaation täysivaltaisen jäsenen, johto on päättänyt supistaa suomenkielisen kirjallisuus– ja kulttuurilehti Carelian ilmestymiskertoja. Aikakauslehti on ilmestynyt jo 85 vuotta ja on vain kahdeksan vuotta nuorempi Karjalan tasavaltaa. Carelia–lehti on todella Karjalan tasavallan kansallinen ylpeys!

 Karjalan tasavalta on nykyään  kaikista Venäjän tasavalloista pisimmälle venäläistynyt. Itämerensuomalaisten  kielten  rooli ja paikka Karjalassa ovat jatkuvasti supistuneet.

Täytyy sanoa, että tasavallan kansalaispiirit, muiden muassa venäjänkielisten järjestöjen edustajat,  vastustavat Carelia–lehden supistamista. He ovat puolustaneet aikakauslehteä Venäjän presidentille, Karjalan tasavallan päämiehelle ja muille johtajille lähettämissään vetoomuksissa.

On otettava huomioon myös vetoomus Venäjän Presidentille 4.07.2013, jonka allekirjoittivat tasavallan 57 poliittista ja kansalaistoimihenkilöä.  Siinä joukossa oli myös Karjalan 1990-luvun päämies Viktor Stepanov, joka on tasavallan Lainsäädäntökokouksen edustaja  nykyään.

Karjalan kansalaispiirien selkeästä ja oikeutetusta kannasta piittaamatta Karjalan tasavallan nykyjohto ei ole halunnut ottaa huomioon Karjalan asukkaiden, Carelia–lehden lukijoiden etuja ja toiveita. Se on jatkanut omaa linjaansa supistamalla aikakauslehden kahteen numeroon vuodessa, mikä merkitsee Venäjän oloissa ainutlaatuisen julkaisun lakkauttamista.

Näin siitä huolimatta, että voimassa oleva lainsäädäntö kuten Venäjän federaation perustuslaki, Karjalan tasavallan perustuslaki, Karjalan tasavallan Laki karjalan, vepsän ja suomen kielen  tukemisesta Karjalan tasavallassa sekä muut säädökset suojelevat hyvin Karjalan tasavallan itämerensuomalaisten kansojen etuja.

Venäjän suomalaisten ja suomen kielen osalta tilanne on sikäli erikoinen, että tämä kysymys on huomioitu valtioidenvälisessä sopimuksessa Venäjän federaation ja Suomen tasavallan välinen sopimus suhteiden perusteista  20. tammikuuta 1992. Sopimuksen 10 artiklassa sanotaan: ”Sopimuspuolet tukevat suomalaisten ja suomensukuisten kansojen  ja kansallisuuksien omaperäisyyden säilyttämistä Venäjällä ja vastaavasti Venäjältä peräisin olevien omaperäisyyttä Suomessa. Ne suojelevat toistensa kieliä, kulttuuria ja historian muistomerkkejä.”

Näin ollen kysymys Carelia–lehden tulevaisuudesta Venäjällä sivuaa Venäjän ja Suomen valtioidenvälisiä suhteita. Kuten tunnettua,  näitä suhteita on viime vuosikymmenien ajan luonnehdittu hyviksi naapuruussuhteiksi.

Vuonna 2020 on tarkoitus viettää Venäjän federaatioon kuuluvan Karjalan kansallisen valtiomuodon perustamisen 100–vuotisjuhlaa. On jo muodostettu korkean tason hallituskomissio hoitamaan juhlavalmisteluja. Kaikille on selvää, että nimenomaan karjalaiset ja suomalaiset määrittelevät Karjalan aseman tasavaltana. Sen vuoksi Carelia–aikakauslehden nykyinen supistamishanke  sotii poliittisia realiteetteja ja tervettä järkeä vastaan. Jos  Karjalassa ilmestyvää suomenkielistä aikakauslehteä sipistetaan,  niin mitä mieltä sitten on Karjalan tasavallan 100–vuotisjuhlan vietossa?

Arvoisat Suomen ja Venäjän presidentit!

Pyydämme kunnioittavasti Teitä myötävaikuttamaan aikakauslehti Carelian säilyttämiseen nykyisen laajuisena. Se olisi Venäjän ja Suomen kansalaisten, kaikkien Carelia–lehden lukijoiden etujen mukaista.

Kunnioittaen,

 

Marat Tarasov                                                                                 Karjalan kansankirjailija

                    

Arto Rinne                                                                                      Karjalan tasavallan ansioitunut kulttuurityöntekijä                                           

                         

Anatoli Grigorjev                                                                            Karjalan kongressin puheenjohtaja

 

Bengt Pohjanen                                                                               Kirjailija (Ruotsi)

 

Robert Kolomainen                                                                        Venäjän kirjailijaliiton jäsen,

                                                                                                                              Venäjän         federaation ansioitunut kulttuurityöntekijä”

artoluukkanen

Varakansanedustaja. Dosentti Arto Luukkanen. Vaalisivut: <a href="http://www.artoluukkanen.net" title="www.artoluukkanen.net">www.artoluukkanen.net</a>.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu