L & L – suomalainen sosiaalilainsäädäntö rules!

Pääministeri Stubb pitää kuulemma aina "kolmen kohdan" puheita.

Se on hyvä muistisääntö. Myös kirjainyhdistelmät ovat hyödyllisiä. Esimerkiksi M & M merkitsee suklaakaramelleja, B & B on merkitsee yöpymistä ja aamiaista, BMW – hienoa autoa, ZZ-TOP hauskaa bändiä, ym.

**

Kun otetaan askel hieman vakavampaa päin on todettava, että yhteiskunnan heikoimmat ja avuttomimmat jäsenet – lapset – tarvitsevat vähintään kahta kirjainta: L & L.

Suomalais-venäläiset lapsikiistat vuonna 2010 nostivat keskusteluun sen miten suomalainen sosiaalilainsäädäntö toimii. Keskustelusta tuli todella mielenkiintoista. Onko suomalaisesta sosiaalijärjestelmästä tullut tanttojen temmellyskenttä? Entä tehdäänkö sillä vain rahaa? Ottaako se huomioon tarpeeksi erilaisten kansallisuuksien ja uskontojen kulttuurisia eroja? Pitäisikö sitä muuttaa?

En halua tässä erityisesti puolustella tai arvostella ketään. Totean vain oman mielipiteeni ja tarkastelen sitä ainoastaan subjektiivisesta näkökulmastani. Mielestäni (ja kaikesta arvostelusta huolimatta) suomalaisen perhepolitiikan periaate on onnistunut: L & L ts. "lapset ensin periaate" ja "lain suvereniteetti".

Lapsi ensin

Olen itse avioerolapsi. Elämä tuntui silloin sortuvan.

Minulta kysyttiin silloin sitä kenen luona minä itse haluaisin asua ja elää. Valinta ei ollut silloin helppo eikä se tietenkään ollut miellyttävä asia sille toiselle vanhemmalle. Siitä huolimatta lapsen mielipiteen kysyminen varmisti jonkinlaisen tulevaisuuden.

Kyseessä on tärkeä tasa-arvoon ja kansalaisten yhdenvertaisuuteen liittyvä seikka. Lapsi on lain edessä yhdenvertainen vaikka hänellä ei olekaan täysiä kansalaisoikeuksia. Se, että nykyinen sosiaalilainsäädäntö pyrkii ottamaan huomioon ennen kaikkea lapsen oikeudet, on perusteltua juuri siksi, että on kysymys hänen elämästään ja tulevaisuudestaan. Ehkä asia sanotaan parhaiten YK:n lastenoikeuksien kansainvälistä sopimuksessa, jossa todetaan 19 pykälässä, että

19 artikla

"Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin toimiin suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, mukaanlukien seksuaalinen hyväksikäyttö, silloin kun hän on vanhempansa, muun laillisen huoltajansa tai kenen tahansa muun hoidossa…."

**

Entä jos lapsi on niin pieni tai jos vanhempien kulttuurissa tätä YK:n periaatetta ei arvosteta?

Entä jos vanhemmat kokevat tärkeäksi esimerkiksi vaikka tyttöjen ympärileikkauksen tai naittamisen aivan lapsena? Kulttuurinen "lukutaito" on tietenkin tärkeää mutta lapsen etu on tässä asiassa mielestäni ratkaiseva.

**

Tässä asiassa vain lapsen mielipide on on tärkein; ei vanhempien painostus, kulttuurinen koodeksi tai "kunnia". On kysyttävä häneltä.

Ajatuksena on se: mitä lapsi tarvitsee? Eri kansallisuuksien ja kulttuurien välisessä ristiaallokossa ammattilaisten suorittama lapsen kuunteleminen on siksi ehdottoman tärkeää. Yhteiskunnan on siksi etukäteen mietittävä mitkä ovat ne vähimmäisnormit, joita lapselle on taattava. Sen takuuna on Suomen laki.

Parhaimmillaan turvallinen lapsuus merkitsee molempia vanhempia – rakastavaa isää ja äitiä. Parhaimmillaan L & L periaate takaa molemmat – ei sijaisvanhempia, ei kahta äitiä, kahta isää tai viittä isää vaan äidin ja isän. On tietenkin mahdollista saada rakkautta ja huolenpitoa sijaisvanhempien kautta mutta se merkitsee aina poikkeusta.

Laki ensin

Toinen tärkeä asia on lain ylivertaisuus ja pyhyys verrattuna mihinkään kulttuuriseen tai uskonnolliseen etuoikeuteen verrattuna. Suomen laki merkitsee tässä maassa turvallisuuden ja jatkuvuuden takeita.

Laki turvaa sen, että niin heikot kuin vahvatkin voivat elää turvallisesti samassa maassa. Laki takaa kaikille yhdenvertaisen aseman eikä ota huomioon minkäänlaisia verukkeita. Mitkään kulttuuriset, uskonnolliset tai periaatteelliset poikkeukset eivät käy – jollei niitä ole säädetty lailla. Periaate on armoton mutta se takaa Suomen valtion alueella tasa-arvon ja laillisen järjestyksen.

Lopuksi kaavoja

Asian voisi todeta myös matemaattisten kaavojen avulla.

Vaikkapa näin. M plus N = A = P. Mies ja Nainen menevät Avioliittoon ja muodostavat Perheen.

Perhe voi olla muutakin mutta parhaimmillaan se on tätä maustettuna rakkaudella ja kunnioituksella.

Tai 1 plus 1 = 1.

Tässä vaiheessa varmaan lukija voi nostaa kulmakarvojaan ja kysyä perusteluja aivan samalla tavalla kuin kansakoulutarkastaja, joka oli kysynyt saman kysymyksen "mitä on 1 plus 1?" Pikku-Kallelta.

Tämän vastaus oli kuitenkin se oikea:

"…herra tarkastaja, 1 plus 1 = 1 on aivan oikein. Se johtuu siitä, että kun naapurin Pertti ja vieruskujan Liisa menivät naimisiin, niin vanhemmat sanoivat että niinpä vain niistä kahdesta tuli yksi…"

Arto Luukkanen

Järvenpää

artoluukkanen

Varakansanedustaja. Dosentti Arto Luukkanen. Vaalisivut: <a href="http://www.artoluukkanen.net" title="www.artoluukkanen.net">www.artoluukkanen.net</a>.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu