Osa-aikaeläke pidentää työuria

Osa-aikaeläkettä on viime vuosina arvosteltu, koska sen on pelätty lyhentävän työuria. Eläketurvakeskuksen tuore selvitys osoittaa asian olevan aivan päinvastoin. Osa-aikaeläkkeellä jaksetaan tehdä työtä pidempään ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään vain harvoin. Pätee siis sama sääntö kuin hiihtovaelluksessakin: Matka ei tapa, vaan vauhti.

Työurakeskustelussa on tärkeintä pystyä arvioimaan, mikä oikeasti toimii ja mikä ei.

Osa-aikaeläke on ollut voimassa 23 vuotta ja osa-aikaeläkkeelle on jäänyt 105 000 suomalaista. Valtaosa heistä on ollut töissä täyteen eläkeikään asti. Mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle on nyt heillä, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1953. Heitä nuoremmat ovat oikeutettuja osa-aikaeläkkeeseen 60-vuotiaana. Osa-aikaeläkkeen uusi ikäraja on linjassa työurien pidentämistavoitteen kanssa.

Tärkeintä on torjua vaatimukset osa-aikaeläkkeen poistamisesta, koska osa-aikaeläke on osoittautunut sopivaksi keinoksi suomalaiseen työelämään.

Tyypillinen osa-aikaeläkeläinen on hoiva- tai opetusalalla työskentelevä nainen, jonka puoliso on joko eläkkeellä tai osa-aikaeläkkeellä. Tässä elämänvaiheessa puolipäivätyö riittää elannon hankkimiseen ja kasvanut vapaa-aika osaltaan edesauttaa työssä jaksamista. Aikaa jää enemmän omiin harrastuksiin tai lapsenlapsille.

On helppo uskoa, että moni osa-aikaeläkeläinen kokee myös elämänlaatunsa paranevan.

Ikääntyvässä Suomessa on kansantalouden kannalta välttämätöntä, että työtä tehdään nykyistä enemmän. Nimellisiä tavoitteita tärkeämpiä ovat kuitenkin todelliset tulokset. Eläketurvakeskuksen selvitys osa-aikaeläkkeen toimivuudesta on siten hyvin arvokas tieto, kun tulevia päätöksiä tehdään.

Selvityksen johtopäätös on, että osa-aikaeläkemahdollisuus johtaa suurempaan elinikäiseen työmäärään, kuin tämän mahdollisuuden poistaminen. Tämän selittää se, että joissakin ammateissa vain harvat jaksavat tehdä täyttä työpäivää työuran loppuun asti. Toisaalta houkutus jäädä aiemmin eläkkeelle kasvaa, jos se on taloudellisesti mahdollista, eikä välivaihtoehtoa ole tarjolla.

Monissa maissa korotetaan nyt eläkeikää. Taustalla on ihmisen eliniän piteneminen ja sodan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle. Myös Suomessa kaikki kolmikannan osapuolet ovat sitoutuneet työurien pidentämiseen. Kyse on siitä millä keinoilla siihen parhaiten päästään.

Hyviksi keinoiksi ovat osoittautuneet esimerkiksi osa-aikaeläke ja eläkkeen superkarttuma työuran viimeisiksi vuosiksi. Näitä molempia käytetään vuosi vuodelta yhä enemmän vapaaehtoisesti ihmisten omien elämänvalintojen pohjalta.

Kun päätöksiä tehdään, toimivista vanhoista keinoista ei kannata luopua. Lypsävää lehmää ei pidä tappaa.

artosatonen
Kokoomus Sastamala

Kansanedustaja Arto Satonen (kok)
Julkaisen valittuja - erityisesti työvoimaa ja taloutta koskevien - tekstejäni tässä Uuden Suomen blogissa.
Varsinainen blogini - jossa käsittelen myös muita aihepiiirejä - jatkaa edelleen omilla sivuillani osoitteessa www.satonen.fi/blogi.
Odotan innolla kommentteja ajatuksistani ja keskustelua eri paikoissa - ja totta kai myös rakentavaa kritiikkiä!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu