Harmaa talous kitkettävä rakentamisesta

Suomi menettää virallisen arvion mukaan 5-10 miljardia verotuloja harmaan talouden vuoksi. Volyymiltään harmaa talous on suurinta rakennusalalla. Rakennusalalla työnantajien ja työntekijöiden intressit harmaan talouden torjumisessa yhtyvät, koska vain harmaa talous kitkemällä mahdollistetaan rehellisten suomalaisten yritysten toimintaedellytykset markkinoilla.

Rakennusalan harmaan talouden juuret ovat virolaisissa yhtiöissä, joista merkittävä osa on Suomessa liiketoimintakiellossa olevien henkilöiden omistamia. Viron kautta koukataan takaisin Suomen merkkinoille, koska valvonta on pettänyt. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa on 25000 lähetettyä työntekijää, joista vain 2000-3000 on veroviranomaisten tiedossa.

Suomen ja Baltian maiden välisen sopimuksen mukaan Suomessa alle 6 kk vuodessa työtä tekevä baltti on ainoastaan rajoitetun verotuksen piirissä eli hänen pitäisi siis maksaa Suomeen vain Suomessa tehdystä työstä. Käytännössä kontrolli on kuitenkin heikko ja monet työntekijät eivät maksa oikeaa määrää veroja sen enempää Suomeen kuin Viroonkaan.

Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus ovat yhdessä perustaneet www.tilaajavastuu.fi -sivuston, jonka tarkoituksena on helpottaa pääurakoitsijan selvitysvastuuta. Sivuilta näkyy suoraan onko alihankintayritys maksanut veronsa ja työnantajamaksunsa ja mitä TES:iä yrityksessä sovelletaan. Tämän rekisterin julkiseksi mahdollistaisi tilaajan selvitysvastuun ulottamiseen koko ketjuun ja käytännössä sulkisi urakkakilpailusta pois ne yritykset, jotka eivät toimi rehellisin toimintatavoin.

Tämän julkisen rekisterin lisäksi rakennusalalle on ehdotettu otettavaksi käyttöön henkilökortti, josta selviää veronumero, joka kertoo koska työ Suomessa on alkanut. Jotta voidaan tarkemmin seurata työntekijän työuraa Suomessa pitää myös lisätä työnantajan 1/4 -vuosi-ilmoituksen velvoittavuutta, jotta tiedetään keitä työntekijöitä minäkin aikana on ollut yrityksessä töissä.

Rakennusalalla erityisesti pääkaupunkiseudulla rehottavan harmaan talouden kuriin saaminen on välttämätöntä sekä verotulojen, rehellisen kilpailun, että ulkomaista työvoimaa koskevan arvostelun näkökulmasta. Rakennus -ja ravintola-alan epäselvyydet ulkomaalaisen työvoiman käytössä ovat nostattaneet negatiivisia asenteita ylipäätään ulkomaalaista työvoimaa vastaan. Tämä ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, koska monilla aloilla ja monissa yrityksissä ulkomaista työvoimaa tarvitaan ja suomalaisia työehtoja noudatetaan. Koko puuta ei siis pidä kaataa, mutta mädät oksat pitää poistaa.

artosatonen
Kokoomus Sastamala

Kansanedustaja Arto Satonen (kok)
Julkaisen valittuja - erityisesti työvoimaa ja taloutta koskevien - tekstejäni tässä Uuden Suomen blogissa.
Varsinainen blogini - jossa käsittelen myös muita aihepiiirejä - jatkaa edelleen omilla sivuillani osoitteessa www.satonen.fi/blogi.
Odotan innolla kommentteja ajatuksistani ja keskustelua eri paikoissa - ja totta kai myös rakentavaa kritiikkiä!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu