Aktiivimalli kakkosen paluu

Tällä viikolla työministeri Tuula Haatainen esitteli edeltäjänsä Jari Lindströmin valmisteleman aktiivimallikakkosen, jota nykyinen hallitus kutsuu pohjoismaisen työvoimapalvelun malliksi. Tosi asiassa kyse on lähes samasta esityksestä, joka Sipilän hallitukselta jäi toteuttamatta vasemmisto-opposition ja AY-liikkeen rajusta vastustuksesta johtuen. Nykyisen hallituksen tekemät muutokset Lindströmin alkuperäiseen esitykseen ovat hyvin pieniä.

 

Marinin hallitus ansaitsee kiitoksen aktiivimalli kakkosen tuomisesta eduskuntaan. Aivan kuten Sipilän kauden lopulla, niin tälläkin hetkellä ollaan työvoimapulassa, jolloin on perusteltua edellyttää työttömiltä aktiivista työn hakemista. Mitä nopeammin avoimet työpaikat täyttyvät, sitä parempi. Kansantalouden kannalta merkittävää on myös se täytyykö työpaikka kotimaisella työttömällä vai ulkomailta tulevalla työntekijällä. Jos työpaikka täyttyy suomalaisella työttömällä, niin hyöty on kaksinkertainen, koska veronmaksu alkaa ja työttömyyskorvaus loppuu.

 

Haatainen esityksessä työttömän pitää hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa. Jos työpaikkoja ei hae, niin se voi johtaa huomautuksen kautta karenssiin eli työttömyysturvan määräaikaiseen menettämiseen. Juuri tämä oli Sipilän hallituksen valmistelevan esityksen ydin ja juuri sama on nyt myös Marinin hallituksen esityksen ydin. Haatainen esityksessä karenssiaikoja on hieman lievennetty, mutta perusidea on täysin sama.

 

Aktiivimalli kakkosen on arvioitu lisäävän työllisyyttä 10 000 hengellä. Tässä työllisyystilanteessa arviota voi pitää realistisena. Hyvässä työllisyystilanteessa monet työnsä menettäneet työllistyvät nopeasti uudelleen, kun vain työtä aktiivisesti haetaan. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien kohdalla polku takaisin työelämään on pidempi ja vaatii yksilöllistä palvelua. Osalla se tarkoittaa osaamisen päivittämistä, joillakin terveysongelmien ratkaisemista. Yksilöllisen läpikäynnin kautta osa päätyy myös eläkkeelle, kun työkyky ei enää ole työmarkkinoille riittävä.

 

Muissa Pohjoismaissa on aktiivisella työnhaun mallilla, hyvillä työvoimapalveluilla ja kannustamalla sosiaaliturvalla saatu nostettua työllisyysastetta Suomea korkeammalle. Kyse on isosta asiasta sekä yksilötasolla, että kansantaloudellisesti. 30000 työttömän työllistyminen parantaisi julkista taloutta lähes miljardilla vuodessa. Tärkeintä on kuitenkin se, että moni pääsisi työllistymisen kautta paremmin elämän syrjään kiinni ja oma toimeentulo paranisi merkittävästi.

 

Marinin hallitus on lopultakin ymmärtänyt sen, että Sipilän hallituksen perusajatus aktiivimallikakkosessa  oli täysin oikea ja sen vastustaminen oli viime kaudella vain oppositiopolitiikkaa. Realiteettien tunnustamisesta hallitus ansaitsee kiitoksen.

ArtoSatonen1
Kokoomus Sastamala

Neljännen kauden kansanedustaja Pirkanmaan Sastamalasta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu