Työllisyydenhoito kunnille Tanskan malliin – Sote menee eri suuntaan

Hallitus teki kehysriihessä merkittävän päätöksen työllisyydenhoidon siirtämisestä pysyvästi kuntien vastuulle. Tämä on kannatettava ratkaisu ja perustuu Tanskan saavuttamiin tuloksiin, sekä Suomessa jo pidettyihin kuntakokeiluihin. Uudistuksen ajatuksena on palvella työnhakijoita entistä yksilöllisemmin ja siten löytää uusi työpaikka tai työhön johtava koulutuspaikka nopeammin. Samalla työttömien joukosta siiloutuu eläkkeelle ne henkilöt, joilla ei ole mahdollista päästä työmarkkinoille.

 

Tanska on saavuttanut erittäin hyviä tuloksia omalla mallillaan. Siihen toki kuuluu myös työnantajan oikeus irtisanoa työntekijä hyvin vapaasti ja toisaalta työttömäksi jäävä saa aluksi hyvin korkeaa työttömyysturvaa. Tanskassa ei siis tarvitse pelätä työpaikan menettämistä, koska valtaosalle uusi työ löytyy nopeasti ja tulotaso ei romahda työttömyyden aikana. Suomessakin olisi tärkeää edetä tähän suuntaan seuraavaksi, jotta Tanskan mallista saadaan täysi hyöty irti.

 

Työllisyydenhoidon siirtäminen kunnille toimii erityisesti vaikeimmin työllistyvien kohdalla. Monet pitkäaikaistyöttömät, kielitaidottomat maahanmuuttajat ja vailla työkokemusta olevat nuoret ovat myös kunnan sosiaalitoimen asiakkaita ja siten kokonaisvaltainen palvelu Tanskan malliin on järkevä tapa toimia. Saavutetaan huomattava hyöty, kun asiakasta ei siirretä luukulta toiselle, vaan asiat hoidetaan yhdessä paikassa ja asiakkaan asioita hoitaa lähtökohtaisesti aina sama virkailija.

 

Erikoiseksi uudistuksen ajankohdan tekee kuitenkin se, että juuri samaan aikaan hallituksen esitys soteuudistuksesta on eduskunnassa ja sen tarkoitus on siirtää sosiaalipalveluista vastaaminen maakunnalle. Kun siis työvoimapalvelut nyt siirretään maakuntatasolta kunnille, niin sosiaalipalvelut liikkuvat täysin päinvastaiseen suuntaan ja jälleen ollaan kahdessa eri organisaatiossa.

 

Rajapinta muodostaa varmasti ongelman eli tältäkään osin eduskunnassa sisällä olevaa soteuudistusta ei pitäisi hyväksyä. Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuuli omassa käsittelyssään kuntien edustajia ja tämä ongelma nähtiin todella mittavaksi. Valiokunta kiinnitti asiaan huomiota myös omassa kannanotossaan ja erityisesti Kokoomus omassa eriävässä mielipiteessä.

 

Kiitokset hallitukselle siitä, että työllisyydenhoidon siirtäminen kunnille etenee. Ei nyt kuitenkaan töpeksitä tätä hommaa ihan välittömästi, vaan tarkistetaan soteuudistusta ja muutetaan työelämän ja työttömyysturvan pelisääntöjä, jotta päästään aitoon Tanskan malliin ja saavutetaan ihan oikeasti tuloksia.

ArtoSatonen1
Kokoomus Sastamala

Kuudennen kauden kansanedustaja Pirkanmaan Sastamalasta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu