Työmarkkinoiden dynaamisuus korostuu taantuman uhatessa

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen aiheuttamat seurausvaikutukset energian hintoihin ja inflaatioon ovat ajamassa läntistä Eurooppaa taantumaan. Suomen osalta taantuman riski tulee erityisesti Saksan kautta, koska se on tärkeä kauppakumppani. Talouden kuva on kuitenkin ristiriitainen. Monissa maissa eletään edelleen työvoimapulan aikaa. Näin on erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa työllisyystilanne on hyvä ja monilla aloilla vallitsee työvoimapula.

 

Uusimman työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys Suomessa oli 8,8%. Avoimien työpaikkojen määrä oli hieman laskenut vuodentakaisesta, mutta edelleen luku on hyvin korkea. Avoimia työpaikkoja oli kaikkiaan lokakuussa auki 160 500 ja uusiakin oli tullut viimeisen kuukauden aikana 79 800. Työtä on siis eri aloilla edelleen tarjolla laajasti.

 

On kuitenkin todennäköistä, että kansalaisten ostovoiman heikentyminen ja tärkeimpien vientimaiden vaipuminen taantumaan tulee vaikuttamaan työllisyyteen ja talouskasvuun myös Suomessa. Yritys- ja toimialakohtaiset erot tulevat todennäköisesti olemaan suuria. Tulemme siis kuulemaan samaan aikaan sekä ilmoituksia uusista YT-neuvotteluista ja irtisanomisista, että edelleen puhetta myös työvoimapulasta. Osa työnantajista joutuu siis vähentämään työvoimaa, mutta samaan aikaan osa yrittää epätoivoisesti saada avoimia työpaikkoja täyteen.

 

Työllisyyden kuvan ollessa kaksijakoinen, korostuu työvoiman dynaamisuus. Avainasiaksi tulee työnsä menettävien nopea siirtyminen uuteen työhön ja alan vaihdon helpottaminen. Yksi osa Suomen jäykkiä työmarkkinoita on se, että hyvin moniin tehtäviin vaaditaan muodollinen pätevyys, jota ei ole nopeasti saatavissa. Viime vuosina on esimerkiksi ammatillista koulutusta viety näyttöperusteiseen suuntaan, jossa aiempaa osaamista arvostetaan, mutta se työ on edelleen kesken.

 

Erityisesti terveydenhoitoala suorastaan huutaa työvoimaa, mutta edes kaikki alan koulutuspaikat ei täyty. Työllisyystilanteen muuttuessa sote-alan vetovoima luotettavana palkanmaksajana varmasti kasvaa, mutta alalle siirtymistä tulee edelleen helpottaa niiden osalta, joilla on työuran aikana hankittua osaamista tai esimerkiksi omaishoitajana hankittua kokemusta.

 

Tärkeä asia on myös työn teon kannattavuus. Työn verotusta on kevennettävä ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastettava ja lyhennettävä, jotta töiden vastaanottaminen myös oman alan ulkopuolelta tulee houkuttelevammaksi. Se on tässä tilanteessa ihan välttämättömyys, koska kansantalous ei kestä samanaikaisesti työvoimapulaa ja massatyöttömyyttä. TE-palveluiden on myös toimittava siten, että ne tarjoavat tehokkaasti ja yksilöllisesti työnsä menettäneille uusia mahdollisuuksia ja tarvittavaa täydennyskoulutusta, jotta avoimet työpaikat saadaan täyttymään nykyistä nopeammin.

ArtoSatonen1
Kokoomus Sastamala

Kuudennen kauden kansanedustaja Pirkanmaan Sastamalasta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu