Vain maltillista kasvua tuulivoimaan, ehkä

Työ- ja elinkeinoministeriö  15.11.2019 12.26 antamassaan tiedotteessa toteaa, että "vaihtelevan uusituvan sähkön osuus sähkön hankinnasta kasvaa merkittävästi". "Vertailuskenaario WEM (With Existing Measures)" https://tem.fi/documents/1410877/15020328/o%09Vaihtoehtoiset+skenaariot+ja+vaikutusarviot+energiatalouteen%2C+johtava+tutkija+Tiina+Koljonen%2C+VTT/8716f4c7-f61a-a9dc-78e8-1a837cdba48d/o%09Vaihtoehtoiset+skenaariot+ja+vaikutusarviot+energiatalouteen%2C+johtava+tutkija+Tiina+Koljonen%2C+VTT.pdf…