Työryhmä estäisi rikollisten nimien julkaisemisen medioissa, Mika Illman mukana

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Rikoksen+tekeminen+ei+ole+yksityisel%C3%A4m%C3%A4%C3%A4/a1342760748203"Työ­ryh­män eh­do­tus si­säl­tää myös ai­van kä­sit­tä­mät­tö­män eh­do­tuk­sen ri­kok­sen­te­ki­jän ni­men­suo­jas­ta. Työ­ryh­mä on si­tä miel­tä, et­tä ri­kok­ses­ta tuo­mi­tun hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­ta­mi­nen voi tul­la ran­gais­ta­vak­si…

9