Sodankäynnistä

Muutama kirja sotimisesta.

Nykyaikainen sotataito : sotilaallinen voima murroksessa – Doria

Nykyaikainen sotataito – sotilaallinen voima muutoksessa esittelee nykyaikaisen sotataidon keskeisiä ja ajankohtaisia piirteitä. Painopiste on sotateorioissa ja operaatiotaidossa. Tähän liittyen tarkastellaan erityisesti liikesodankäynnin teoriaa, koska sillä on ollut 1970-luvulta alkaen merkittävä rooli sodankäyntiä koskevassa keskustelussa. Myös puolustushaarojen yhteisoperaatioita käsitellään osana sotataidon nykyisiä trendejä. Kirja ei ole siis perinteinen kuvaus Napoleonin sotien jälkeisen ajan sotahistoriasta. Se pyrkii sen sijaan osoittamaan meidän aikaamme asti ulottuvien sotaan liittyvien ajatusten ja teknologisten trendien kehittymisen. Kirjassa on myös kiinnitetty huomiota sotaan inhimillisenä ilmiönä. Näitä ajatuksia on tuotu esiin erityisesti valittujen sotateoreetikoiden ja sodankäynnin filosofien kautta.

Kirjassa pohditaan sotataidon historian lisäksi myös kylmän sodan päättymisen jälkeistä aikaa ja näistä kokemuksista mahdollisesti johdettavia trendejä.

Lainaus kirjasta:

”(vuonna 1914) nousi innostuksen ja vihan aalto, jota yksikään poliitikko ei pystynyt hallitsemaan. Virinneet vahvat tunteet merkitsivät myös, että mitään helppoa tapaa rauhaan ei ollut – mikään muu kuin voitto ei ollut hyväksyttävissä. Tässä tilanteessa neuvotteluun johtavilla ratkaisuilla oli äärimmäisen vähän poliittista tukea. Tällä ideologisesti latautuneella nationalistisella hurmoksella oli suunnaton vaikutus 1900-luvun sotien muotoutumiseen. Tämä tekijä on merkinnyt ehkä enemmän kuin mikään muu yksinkertainen sotilasasioihin/alaan liittyvä (militaryaffairs) vallankumous. Näitä asiayhteyksiä ei ole 1990-luvun keskusteluissa otettu tarpeeksi huomioon tulevan RMA:n tuomasta mahdollisesta paradigmamuutoksesta.”

Vahingossa törmäsin kun etsin Jominin teoksia. Joomini oli USA armeijan tärkein doktriinin luoja, Napoleonin kenraali joka painotti huoltoa ja rahaa.

Sotaan tarvitaan kolme asiaa. Rahaa, rahaa ja rahaa.

 

Tuleva sota : ennustamisen sietämätön vaikeus

USA ja NL doktriinit ennen toista maailmansotaa.

”Marraskuussa vuonna 2014 Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen professorit Mika Hyytiäinen, Jari Rantapelkonen ja Vesa Tynkkynen kävivät keskustelun tulevan sodan ennustamisen vaikeudesta tai mahdottomuudesta. Samalla todettiin, että teemaan liittyviä tutkimuksia tai kirjallisuutta yleensäkin on kovin niukasti.

Lukijalla on nyt kädessään kolmen tutkimuksen sarjan ensimmäinen osa, joka paneutuu 1900-lukuun otsikolla TULEVA SOTA, ennustamisen sietämätön vaikeus. Sarjan muut osat käsittelevät nykyaikaa ja tulevaisuutta, ja ne ilmestyvät vuonna 2018.

Kirjoittajiksi on valikoitunut joukko sotahistorian tutkimuksen ammattilaisia. Kullakin kirjoittajalla on ollut vapaus valita omaan artikkeliinsa haluamansa. Teksti haastaa lukijaa älylliseen pohdintaan tulevaisuuden ennustamisen arvaamattomuudesta tai arvioinnin tarpeellisuudesta ja osuvuudesta.”

https://www.doria.fi/handle/10024/146806

 

Tsun Tsu

USA otti vietnamin sodan aikaan koulutuskäyttöön Tsun Tsu, Sotimisen taito, jossa idea on vihollisen tuhoaminen ilman taistelua hybridi operaatioilla.

Sun Tsu neuvoo.

”Sodankäynti perustuu harhaanjohtamisen taitoon.”

”Sotataidon huippu ei ole sadan voiton saavuttaminen sadassa taistelussa. Sotataidon huippu on vihollisen kukistaminen ilman taistelua.”

””Tavoitteenasi on oltava vallata Valtakunta vahingoittumattomana. Niin joukkosi eivät kulu loppuun ja hyötysi on täydellinen. Tämä on hyökkäysstrategian taito.”

”Mikään armeijan suhteista ei ole niin tärkeä kuin suhde vakoilijoihin, mitkään palkkiot eivät ole niin suuria kuin vakoilijoiden palkkiot ja mikään toiminta ei ole niin salaista kuin vakoilijoiden toiminta.”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu