Suomi on maailman nopeimmin lämpenevä valtio ja arktinen alue lämpenee hurjasti – onko näin?

Johdantona

MTV3:n uutisointia asiasta

”Suomi on maailman nopeimmin lämpenevä valtio – näin paljon lämpötila on noussut”. ”Lämpötila on noussut Suomessa enemmän kuin missään muussa maassa viime vuosikymmeninä, selviää Ilmatieteen laitoksen laskelmista.”

Suomen lämpötila on noussut nopeimmin koko maailmassa vuodesta 1979 alkaen. Lämpöä on tullut reilun 40 vuoden aikana lisää 0,54 astetta jokaisella vuosikymmenellä. Ilmatieteen laitoksen laskelmat perustuvat NASA:n tilastoihin.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Sveriges Radio (Ruotsin radio):  3.9.2022, klo 06.00

  • Suomi ja Ruotsi ovat kymmenen nopeimmin lämpenevän maan joukossa koko maailmassa, kertoo Antti Lipponen Ilmatieteen laitokselta.
  • Lipponen on mukana tuoreessa suomalaistutkimuksessa, joka selvitti Napapiirin pohjoispuolen lämpenemisvauhtia.
  • ”Arktisen alueen sulamisnopeus on hurjan paljon nopeampi kuin tähän mennessä on ajateltu. Sillä on isoja merkityksiä koko maapallolle”, Lipponen sanoo. 

Suomen lämpötilakehityksen analysointia

MTV3:n uutisen mukaan ainut faktatieto on, että Suomi on lämmennyt 0,54 astetta 40 vuoden aikana vuodesta 1979 alkaen eli vuosikymmeninä 1980, 1990, 2000, ja 2010. Lämpötilan nousu olisi siis tämän mukaan 4*0,54 = 2,16 astetta vuodesta 1979 karkeasti vuoteen 2020 mennessä. Kuvassa 1 on Suomen lämpötilakehitys eli trendi vuodesta 1848 vuoteen 2013. Olen tehnyt kuvan Mikkonen et al. artikkelitietojen perusteella, viite 1.

Miksi olen tehnyt niin, enkä ole käyttänyt suoria vuosittaisia mittaustuloksia? Syynä on yksinkertaisesti se, että Ilmatieteenlaitos ei julkaise Suomea koskevia ilmastotietoja laskettuna koko maata koskeviksi eli mm. lämpötilatietoja ja sademäärätietoja ei löydy mistään. Että sellainen laitos. Muiden maiden tiedot kyllä löytyvät, mutta Suomen tiedot eivät löydy.

Kuvassa 1 näkyy vuosikymmenien 1930, 1980 ja 2000 keskiarvot vahvoilla katkoviivoilla esitettyinä. Vuosikymmenen 2000-2009 keskiarvo on laskennallinen eli 1980-luvun arvo 1,72 + 2,16 = 3,88 °C. Tuo arvo 3,88 °C voi hyvinkin pitää paikkansa, mutta en voi tietää sitä varmasti, koska Suomen lämpötilatiedot vuodesta 2013 eteenpäin löytyvät vain Ilmatieteenlaitoksen salaisista arkistoista.

Kuva 1. Suomen lämpötilakehitys

Kuvassa 1 on myös Mikkonen et kumppanien (Trends in the average temperature in Finland, 1847–2013.   https://link.springer.com/article/10.1007/s00477-014-0992-2 ) piirtämä trendikäyrä, joka on tehty matemaattisella tasausmenetelmällä nimeltään ”Dynamic linear model (DLM)” eli ”Dynaaminen lineaarinen malli.”

En ole koskaan muualla törmännyt tällaiseen mittaustietojen tasausmenetelmään. Sillä on saatu tehokkaasti alennettua 1930-luvun voimakas lämpötilan nousu lähes olemattomaksi, mutta kas kummaa, DLM-menetelmä nostaa lämpötilaa aika kivasti 1970-luvun jälkeen. Matematiikka ei valehtele, vai mitä? Ei valehtele myöskään tuo punainen käyrä, joka osoittaa vuosittaiset lämpötilat, eikä myöskään laskemani vuosikymmenten keskiarvot, joten kysymys on siitä, mitä totuutta pidät oikeimpana.

On selvä näyttöä siitä, että pohjoisen pallonpuoliskon pohjoisin osuus varsinkin leveyspiirien 60 ja 70 välissä, joka ulottuu Suomenlahdelta Jäämerelle, on lämmennyt noin 2-3 kertaa nopeammin kuin muu maapallo keskimäärin. Tropiikin lämpötilat eivät juuri värähdä. Suomi on tietääkseni maailman pohjoisin itsenäinen valtio, joten on varsin luonnollista, että se lämpenee nopeimmin.

Arktisen alueen lämpenemisen analysointia

Uutisessa väitetään suomalaistutkijoiden mukaan, että arktisen alueen sulamisnopeus on hurjan paljon nopeampi kuin on ajateltu. Se on epämääräinen ilmaisu kertomatta, että kuka on arvioinut ja mihin mittaustuloksiin arvio perustuu. Esitän kuvassa 2 Grönlannin lämpötilakehityksen vuodesta 1901 eteenpäin.

Kuva 2. Grönlannin lämpötilakehitys vuosina 1901-2021.

Olen piirtänyt vuosikymmenien 1930, 1980, ja 2000 keskiarvot silmämääräisesti. Noiden vuosikymmenien keskiarvot ovat -18,8 °C, -19,6 °C ja -18,3 °C. Siis lämpötila on noussut 30-luvun arvosta vuoteen 2020  mennessä noin 0,5 °C ja 80-luvulta tapahtunut lämpeneminen on ollut 1,3 °C ja siis se on sama kuin Suomen lämpötilan nousu.

Kuvassa 3 on arktisen merijään vaihtelu.

Kuva 3. Arktisen merijään vaihtelu. Lähde DMI: https://ocean.dmi.dk/arctic/icecover.uk.php

Kuvan vertailu tietona on harmaalla alueella esitetty vuosien 1981-2010 tilastollinen vaihteluväli ja harmaa viiva esittää tuon ajankohdan keskiarvoa. Muut kuvaan piirretyt käyrät ovat vuosien 2017-2022 trendit. Kuvasta 3 voidaan vetää kaksi johtopäätöstä. Viime vuosien jään pinta-alat ovat pienemmät kuin vertailuajankohdan keskiarvo. Toisaalta jään määrä on lähtenyt kasvuun vuosina 2021 ja 2022. Lämpeneminen on tämän mukaan kääntynyt jäähtymiseksi arktisella alueella. Grönlannin jäämassan kehitys on kuvassa 4.

Kuva 4. Grönlannin jäämassan kehitys 2002-2020 satelliittimittausten mukaan.

Grönlannin jäämassan pieneneminen on käytännössä loppunut vuoden 2016 paikkeilla. Jos lasketaan Grönlannin jäämassan absoluuttinen pieneneminen, niin se on prosentin osia eli olematonta.

Loppukaneetti. Onko arktinen alue lämmennyt hurjasti eli nopeammin kuin Suomi? Ei ole näiden tietojen valossa. Ilmatieteenlaitoksen tiedote ei näytä perustuvan mihinkään faktaan, joten on ymmärrettävää, että laitos ei tuo faktoja esiin. Tilanne on faktatietojen valossa niin, että arktinen alue on lähtenyt viime vuosina kylmenemään. Jossakin laitoksessa eletään ihmisen aiheuttaman lämpenemisen harhassa. Mikään tässäkään jutussa esitetyistä faktatiedoista ei pidä yhtä hiilidioksidin jatkuvan kasvun kanssa. Maapallon ilmastoon vaikuttavat siis paljon suuremmat muut voimat kuin hiilidioksidin olematon lämpötilapakote.

 

+19
aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu