Pitäisikö olla huolissaan – globaali lämpötila laski tammikuussa edelleen

Päivitin maapallon lämpötilakäyriä, hiilidioksidipitoisuuksia (CO2) ja ENSO-ilmiön mittausindeksiä nimeltä ONI (Oceanin Nino Index), kuva 1.

Kuva 1. Lämpötila-, hiilidioksidi- ja ONI- trendit.

Tammikuun satelliittilämpötilamittaus UAH oli -0.04 astetta eli tuon verran 1991-2020 keskiarvoa alempi. Tämä voi yllättää suomalaisen, kun täällä on ollut leuto talvi. Muualla kuten USA:ssa ja Kiinassa on tehty kaikkien aikojen kylmyysennätyksiä.

Kuvassa on myös hiilidioksidin trendi ja siitä voi jo silmällä havaita, että se ei selitä 2000-luvun lämpötilavaihteluja lainkaan. Selittävät tekijät ovat ENSO-ilmiön aiheuttamat lämpenemiset ja jäähtymiset, sekä auringon lyhytaaltoisen säteilyn aiheuttamat vaikutukset. Nykyinen ENSOn kylmävaihe eli La Nina on kestänyt poikkeuksellisen pitkään ja sen lämpötilavaikutus on vuoden 2022 aikana ollut keskimäärin -0,09 astetta.

ENSO-ilmiö ei pysty luomaan pysyvää maapallon lämmitys- tai jäähtymisvoimaa, vaan se on luonteeltaan tilapäinen ilmastohäiriö. Säähäiriö se ei ole, koska se kestää tyypillisesti 1-2 vuotta. El Nino syntyy, kun Tyynenmeren pintavedet äköttyvät paikalleen, koska meren pintavesien luontainen sekoittumisilmiö lakkaa toimimasta. Pintavesi lämpenee voimakkaasti ja merivettä höyrystyy ilmakehään nostaen sen suhteellista kosteutta merkittävästi. Syntyy veden positiivinen takaisinkytkentä, ja kasvihuoneilmiö voimistuu, joka osaltaan nostaa maapallon kokonaislämpötilaa. Jossain vaiheessa meriveden normaali sekoittuminen palaa ja lämpötila alkaa laskea. Se on ilmiönä huomattavasti hitaammin tapahtuva.

Olen joskus laskenut kaksi kumulatiivista ONI-arvoa, jotka päivitin, kuva 2.

Kuva 2. ONI-tunnuslukuja.

Kumulatiiviset ONI-käyrät kuvaavat Tyynenmeren ONI-alueen energiatasetta, eli onko syntynyt ylimääräistä lämpöenergiaa mereen vai ollaanko miinus-puolella. Jos tätä yksinkertaista ONI-tasetta lasketaan vuodesta 2002 lähtien, niin ollaan miinus-puolella eli on painetta El Ninon syntymiseen. Jos Tyynenmeren lämpömuisti ei yllä vuoteen 2002 saakka (arvelen, että ei yllä), niin vuodesta 2015 laskettu lämpösisältö on lähestymässä nollaa, eli luonto olisi vasta nyt La Ninan avulla tasannut tilanteen.

On helppo arvioida, että uusi El Nino voi syntyä milloin tahansa. Silloin myös globaalilämpötila lähtee nousemaan. Otsikkoni kysymykseen voi silloin vastata, että ainakin ilmastoaktivistit alkavat uudestaan olla huolissaan. Vai olisiko tilanne niin, että nyt nämä ihmiset ovatkin huolissaan, kun lämpötila ei nouse eikä piittaa hiilidioksidipitoisuudesta lainkaan.

Kuvasta 1 näkyy, kuinka ENSO-ilmiö vaikuttaa nopeasti ja merkittävästi maapallon lyhyen aikavälin lämpötilaan. On toinenkin tekijä, joka ei näy tuossa kuvassa, mutta näkyy kuvassa 3.

Kuva 3. Maapallon mitattu lämpötila UAH ja mallin avulla laskettu lämpötila.

Kuva 3 mallini avulla laskettu lämpötila (musta käyrä) seuraa mitattua lämpötila erittäin hyvin. Siinä on kaksi merkittävää tekijää, jotka ovat auringonvalon vaihtelu eli lyhytaaltoisen säteilyn (keltainen käyrä) määrä ja ENSO-ilmiö. Merkittävä tekijä super El Ninossa on, että sen aikana myös lyhytaaltoisen säteilyn määrä kasvaa. Mekanismia ei tunneta, mutta havainto on luotettava.

NASA ei ole päivittänyt CERES-mittauksia maaliskuun 2022 jälkeen. Ollaanko siellä huolissaan lyhytaaltoisen säteilyn käyttäytymisestä vai mistä on kysymys?

aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu