Vuosi 2023 oli ennätyslämmin, mutta entäs syy ja hirmumyrskyjen lukumäärä?

Uutisia, joita et löydä valtamediasta

Johdanto

IPCC:n tieteen mukaan maapallon lämpötilan nousu on johtunut ihmisestä eli pääasiassa kasvihuonekaasujen pitoisuuksien noususta. Nyt on tapahtunut lipsumista ilmastoeliitin tutkimuksissa ja lausunnoissa.

Lämpötilakehitys

Kuvassa 1 on esitetty kaksi lämpötilatrendiä, CO-pitoisuus ja ENSO-ilmiön lämpötilavaikutus.

Kuva 1. UAH- ja GISS-lämpötilatrendit, CO2-trendi ja ENSO-ilmiön lämpötilavaikutus.

Kuvasta 1 näkyy voimakas lämpötilan nousu erikoisesti vuoden 2023 loppupuoliskolla. Menossa oleva El Nino ei ehtinyt vaikuttaa merkittävästi globaaliin lämpötilaan, koska sen vaikutus tulee 6 kuukauden viipeellä. ONI-indeksi saavutti maksiarvon 2,0 joulukuussa ja saavutti siten nippa-nappa erittäin voimakkaan eli super El Ninon rajan. Tammikuussa ONI-arvo oli 1.8 eli El Ninon kuihtuminen voi olla nopeaa. Globaaliin lämpötilaan maksimivaikutus tulee touko-kesäkuussa.

Ilmastotutkijat mukaan lukien NASA:n Gavin Schmidt ei tiedä, mistä lämpötilan nousu johtuu

Ilmastoeliitti on joutunut hieman ottamaan takapakkia kannanotoissaan, että mallit toimivat ja ne osoittavat ihmisen syyllisyyttä. Kirjoitin blogin 15.2.2024, jossa käsittelin Ilmatieteenlaitoksen tutkijoiden tieteellistä artikkelia, että tilastotieteen valossa on erittäin epätodennäköistä, että syyskuun 2023 lämpötilat olisivat aiheutuneet ihmisestä eli antropogeenisista syistä: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/suomalaisilta-ilmastontutkijoilta-erikoisia-tutkimustuloksia-syyskuun-lampotiloista/

Mahdollisista syistä tutkijat eivät olleet tietoisia, koska eivät niitä esittäneet. Samoilla linjoilla on ollut NASA:n  Gavin Schmidt, joka on klimatologi ja johtaja NASA:n yksikössä nimeltä Goddard Institute for Space Studies. Hän on kirjoittanut tuoreessa artikkelissaan Nature-lehdessä (ei siis tutkimusjulkaisussa) asiasta otsikolla ”Climate models can’t explain 2023’s huge heat anomaly — we could be in uncharted territory” eli suomeksi ”Ilmastomallit eivät pysty selittämään vuoden 2023 suurta lämpöpoikkeamaa – voimme olla tuntemattomalla alueella”. Schmidtin mukaan lämpötilan nousussa jää ilmastomalleilla selittämättä 0,2 astetta, ja hän peräänkuuluttaa parempaa dataa nopealla aikataululla: https://www.nature.com/articles/d41586-024-00816-z.  Vetäkää risti peräseinään niin kuin kotiseudullani tavattiin sanoa.

Laskin itse, että hiilidioksidi, joka vastaa noin 80 % antropogeenisista vaikutuksista nousi 2,55 ppm:ää vuonna 2023. Tämä nousu aiheuttaa säteilypakotetta IPCC:n tieteen mukaan noin 0,033 W/m2 ja sen lämpötilavaikutus on n. 0,015 astetta. GISS-lämpötilan mukaan nousu oli 0,264 astetta. Kun otetaan mukaan muut kasvihuonekaasut ja muut tekijät, niin Schmidtin arvio 0,2 astetta ”ylimääräistä” lämpötilan nousua on kohdallaan. On huomattava, että tuo selittämätön lämpötilan nousu dominoi eli asialla ovat noin 10 kertaa suuremmat voimat kuin ihmisestä johtuvat.  Siis IPCC:n tieteen mukaan, joka on toisinajattelevien tutkijoiden mukaan tuntuvasti yliarvioinut (2-3 kertaa liian suureksi) ihmisen vaikutuksen. Mutta IPCC:n tiedehän ei olekaan kohdallaan, koska se ei pysty selittämään lämpötilan nousua.

Jotain poikkeuksellista on todella tapahtumassa, kun ilmastoeliitti joutuu ottamaan lusikan käteensä ja tunnustamaan, että heidän antropogeenisille ilmastopakotteille rakennetut ilmastomallinsa – joita on kymmeniä – eivät pysty selittämään vuoden 2023 lämpötilan nousua.

No, avitetaan hieman Gavin Schmidtia löytämään parempaa dataa, jota hän on vailla, kuva 2.

Kuva 2. CERES-mittaustuloksia 2000-2024.

Kuvan 2 mittaustulokset löytyvät samasta talosta eli NASA:sta, jossa Schmidt työskentelee. Hänen kannattaisi ottaa yhteyttä Norman Loebiin, joka vastaa CERES-mittauksista, koska hän ei selvästikään ole tietoinen CERES-satelliiteista ja niiden mittaustuloksista. Selitys löytyy sieltä.

Se on auringon säteilyn lisääntynyt absorptio ilmakehässä (ASR – absorbed solar radiation). Muistutan lukijoita, että maapallo saa auringon lyhytaaltoista säteilyä maapallon pinta-alaa kohden laskettuna noin 340 W/m2, ja siitä heijastuu takaisin avaruuteen n. 30 % eli 100 W/m2 ja maapallolle nettoenergiaa tulee 240 W/m2 – siis keskimäärin. Heijastuminen tapahtuu ilmakehän molekyyleistä ja aerosoleista, pilvistä ja maapallon pinnasta.

On ollut pitkään tiedossa, että maapallon lämpötila on erittäin herkkä pilvisyyden muutoksille. Norman Loeb tutkijoineen on sitä mieltä, että tämän auringon valon lisääntyneen absorption on aiheuttanut merialuilla olevien alapilvien määrän pienentyminen. Muut tutkijat ovat lähes vaienneet asiasta. Arvelen, että on useita tutkimusryhmiä, joissa parhaillaan yritetään löytää tavalla tai toisella yhteys kasvihuonekaasujen pitoisuuden nousulle ja pilvisyyden vähenemiselle, jotta tämä asia saataisiin entisille jengoille. Veikkaan, että se on tosi vaikeaa. Miten todistaa, että erikoisesti vuoden 2014 jälkeen syntyi tämä poikkeama eli minkä uuden ilmiön sai aikaan tasaisesti nousseet kasvihuonekaasujen pitoisuudet. Kas siinä pulma.

Toisinajattelevilla tutkijoilla on erilainen selitys eli kysymys on todennäköisesti kosmisista voimista, jotka aiheuttavat pilvisyyden muutoksia.

Hirmumyrskyjen määrän kehitys vuonna 2023

Jos jotkut asiat liittyvät selvästi yhteen eli niillä on fysikaalinen riippuvuus, niin sitten sellainen riippuvuus voidaan helposti todentaa. Se voi tapahtua alkeellisimmillaan piirtämällä asiaa kuvaavat käyrät tai sitten tieteellisemmin laskemalla erilaisia korrelaatioita, jotka todistavat tilastollista yhteenkuuluvuutta.

Media on ottanut muutaman vuoden sisällä pääsanomakseen, että ilmastonmuutos on johtanut nyt jo merkittävästi lisääntyneisiin sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen kuten hirmumyrskyt, rankkasateet, lämpöaallot jne. On muka ilmaston hätätila. Erikoista, kun pääosan mittareista osoittaa aivan päinvastaista kehitystä, mutta se on toisen messun paikka.

Testaan hirmumyrsky-hypoteesia eli suomeksi olettamusta tarkastelemalla vuoden 2023 hirmumyrskyjen lukumäärää, kuva 3.

Kuva 3. Globaali hirmumyrskyjen ACE-indeksi 1980 -2023 U Accumulated Cyclone Energy eli ACE-index on sykloneihin kumuloitunut energiaindeksi. Viimeinen piste käyrässä on vuosi 2023.

Kuva 3 osoittaa, että ACE-indeksi vaihtelee vuositasolla aika rajusti eikä sillä on käytännössä mitään yhteyttä eli korrelaatiota vuosittaiseen lämpötilaan. Vuoden 2023 ACE-indeksi on suurin piirtein keskitasoa. Tepä tiitä.

 

 

aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu