Elokapinan ajatukset ovat äärilaidalla ja se uhkaa yhteiskuntarauhaa

Johdanto

Eurovaalien aikaan Elokapina järjesti jälleen kerran mielenosoituksen, jossa se tukki Helsingin keskustan liikennettä parin päivän ajan. Poliisi suhtautui asiaan näköjään niin, että tämä on täysin normaalia mielenosoitustoimintaa. Ei liikenteen tukkiminen ole normaalia, ja hallituksen pitäisi tehdä asia selväksi, että tämä ei vetele.

Elokapina puhuu demokratian laajentamisesta, koska heille ei kelpaa nykyinen demokratia. Siinä on sama sävy kuin natsismin ajattelussa, että demokratia on liian heikko toimintatapa asioiden muuttamiseksi. Sama toimintatapa on tietysti ollut perinteisen äärivasemmiston eli kommunistien toimintatapa eli vallankumouksen avulla muutos saadaan aikaan.

Elokapina on julkaissut avoimen kirjeen hallitukselle, jossa se esittää vaatimuksia, että jos hallitus ei ala toimimaan heidän haluamallaan tavalla, niin toiminta laajenee ja häiriöt yhteiskunnalle ovat paljon pahempia.

Koska Elokapinasta on tullut tällainen uhka yhteiskunnalle, luin läpi heidän avoimen kirjeensä, jossa on kuusi kohtaa. Yritän tiivistää niistä oleelliset asiat ja kommentoin niiden perusteita. Fokus on tietysti ilmastonmuutoksessa. Tässä kohtaa vetoan ensisijaisesti IPCC:n raportoimiin tuloksiin ja käsityksiin ja toissijaisesti toisinajattelijoiden tutkimustuloksiin.

Ilmastojärjestelmän nykytila: 1,5 astetta on JO ylitetty
Elokapinan ensimmäinen väite on totta. Elokapina on sitä mieltä, että lämpötila nousee yli 3 astetta. IPCC sanoo, että alempi ilmastoherkkyysarvo TRC 1,8 astetta CO2-pitoisuudelle 560 ppm on tälle vuosisadalle parempi arvio kuin ECS-arvo 3,0 astetta. Nykyinen CO2-nousuvauhti päätyy jonnekin 560-600 ppm tällä vuosisadalla, mutta todennäköisesti ei, koska nykytiedon mukaan öljy ja kaasu loppuvat 2060-luvulla. Elokapinan 3,0 astetta on siis IPCC:nkin mukaan kovasti liioiteltu arvio. Ainakin kasvihuonekaasujen aiheuttamana.

Elokapina väittää, että vuoden 2023 korkea lämpötila ei olisi ollut mahdollista ilman fossiilisten polttoaineiden käyttöä. IPCC:n tiede on sitä mieltä, että kasvihuonekaasut ovat pystyneet nostamaan lämpötilaa 2000-luvulla vain noin 0,02 °C vuodessa, mutta vuoden 2023 lämpötila nousi n. 0,28 °C. Elokapina ei tunnusta tätä. Toisaalta, eipä sitä tunnusta IPCC:kään eikä sitä tukevat ilmastotutkijatkaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kuten NASA:n johtaja Gavin Schmidt.

IPCC:n ja Elokapinan mukaan kaikki lämpötilan nousu tähän mennessä on johtunut ihmisestä eli kasvihuonekaasuista. Omat tutkimustulokseni osoittavat, että CO2:n lämpenemisvaikutus on vain noin kolmasosa IPCC:n arvosta. Toisaalta suorat mittaustulokset osoittavat, että lisääntynyt auringonsäteilyn absorptio on erikoisesti vuoden 2014 jälkeen nostanut merkittävästi lämpötilaa, mutta se ei kelpaa IPCC:lle eikä Elokapinalle, kun se on luonnon aiheuttamaa.

Sitten Elokapina lataa väitteitä ilmastonkeikahduspisteen ylittämisestä, josta ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Samoin Elokapina väittää mm. satojen romahtaneen, mutta todellisuudessa sadot ovat jatkaneet kasvuaan. Liitteessä on yhteenveto tunnetun ilmastotutkijan Roger Pielke Jr.:n yhteenveto todistuksesta, jonka hän on esittänyt USA:n senaatissa. On huomattava, että Pielke Jr:a ei luokitella edes ilmastoskeptikoksi, koska hän hyväksyy IPCC:n tieteellisen selityksen ilmastonmuutoksesta, mutta kuten liitteen tiedot osoittavat, hän ei hyväksy juurikaan muita väitettyjä asioita ilmastonmuutoksesta. Hän on julkaissut paljon tutkimuksia ilmaston ääriolosuhteiden taloudellisista vaikutuksista, jotka ovat ihan toiseen suuntaan, mitä media uutisoi. Oman havaintoni mukaan medialla ei ole koskaan mitään tilastollista aineistoa eikä analyysiä, vaan yksittäisten tapausten esiin nostoa.

Planetaariset rajat rikkoutuvat

Elokapina vetoaa tutkimukseen, että kuusi ns. planetaarista eli maapallon ympäristön toimintaan liittyvää oleellista rajaa on ylitetty. Näitä rajoja ovat ilmastojärjestelmän romahduttamisen lisäksi typen ja fosforin kiertojen häiritseminen, makean veden ylikuluttaminen, luonnon monimuotoisuuden hävittäminen, metsien ja alkuperäisten ekosysteemien tuhoaminen sekä keinotekoisten kemikaalien levittäminen. Tähän otan kantaa, että jos näin olisi, niin se näkyisi aivan konkreettisesti ympäristön tilassa, mutta sellaisia havaintoja ei voi tehdä. Mielestäni makean veden ylikulutus on lähimpänä kriittistä rajaa.

Jatkuvan kasvun mahdottomuus

Elokapina on sitä mieltä, että kapitalismi on pääsyyllinen ilmastokriisiin, maapallon lämpötilan nousuun ja ylipäänsä kaikkiin ympäristön tilan heikkenemiseen. Greta Thunberg on suorasukaisesti syyttänyt ongelmista kapitalismia ja suuryhtiöitä. Vihreä siirtymä on yksi keino, jolla taloudellinen kasvu saadaan sakkaamaan ja nykyinen länsimainen yhteiskuntamalli saadaan lopulta polvilleen. Saksan Vihreille tämä ajatus on ollut itsestään selvää puolueen alkuhetkistä alkaen, että kapitalismi pitää kukistaa.

Hallitus toimii ilmastolain ja omien lupaustensa vastaisesti

Suora lainaus avoimesta kirjeestä: ””Edistyksellisen ilmastopolitiikan mallimaa” Suomi jatkaa osallistumistaan rasistiseen ja epäoikeudenmukaiseen ilmastotuhoon, jossa meidän päästöjemme seurausten kärsijöitä ovat globaalin etelän yhteiskunnat (31) ja alkuperäiskansat.” Tämä on jälleen yksi esimerkki vihreän ajatusmaailman edustajien kyvyttömyydestä hahmottaa kokonaisuuksia tai sitten sen tietoista ns. propagandaa. Suomen CO2-päästöt ovat n. 0,15 % maailman CO2-päästöistä, joten Suomen osuudella ei voida vaikuttaa maapallon CO2-määrään käytännössä yhtään.

Suora lainaus avoimesta kirjeestä: ”Suomen ilmastolakiin on kirjattu tavoite, että olisimme hiilineutraaleja vuonna 2035 ja sen jälkeen hiilinegatiivisia (32). Lisäksi lakiin on kirjattu tavoitteet hiilinielujen vahvistamisesta sekä päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050”. Todennäköisesti luontomme absorboi meidän päästöjen lisäksi myös muiden maiden päästöjä, jonka osoittaa mm. NASA:n mittaukset.

Loppu ympäristölle haitallisille tuille

Tämä oli kohta, joka herätti eniten mielenkiintoani, että mitä tukia hallituksemme jakaa, jotka olisivat ilmaston kannalta haitallisia. Tässä Elokapinan luettelo tukimääristä, joka ei ole kattava,  (miljoonaa euroa vuodessa):

 • maataloustuet 1200
 • dieselpolttoaineen arvonlisäveron alennus 750
 • lentopolttoaineen verovapaus 500
 • kevyen polttoöljyn arvonlisäveroale 470.

Näistä kertyy Elokapinan laskutavan mukaan ”tukia” 2920 miljoonaa euroa. Mutta ei tässä kaikki. Elokapinan mukaan tällaisia tukeia on yhteensä n. 4000 miljoonaa euroa, jossa on mukana mm. puupohjaisten polttoaineiden verovapaus, kuva 1.

Kuva 1. Elokapinan näkemys ympäristölle haitallisista tuista, ensimmäinen pylväs.

Elokapinan luovuus näkyy siinä, miten Suomi on osallinen Israelin hyökkäykseen Gazan alueelle  Suora lainaus avoimesta kirjeestä: ”Israelin hyökkäys Gazaan ja siitä seurannut kansanmurha aiheutti pelkästään 60 ensimmäisen päivän aikana enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin 20 maata tuottaa vuodessa (47). Myös Suomi on vastuussa näistä päästöistä, sillä Suomi on tehnyt useiden vuosien ajan asekauppaa Israelin kanssa, viimeisimpänä ostamalla marraskuussa 2023 ilmatorjuntajärjestelmän 316 miljoonalla eurolla, ja siten tukenut laitonta miehitystä ja siviilien pommittamista (48).”

En yritäkään analysoida asiaa tämän tarkemmin. Nämä kirjaukset ovat esimerkki luovasta ajattelusta, jonka avulla velat saadaan kääntymään saataviksi ja päinvastoin.

Ilmasto- ja ympäristöoikeudenmukaisuus on välttämätöntä

Tämä osa on jonkinlainen yhteenveto edellä esitetyistä asioista. Poimin sieltä vain muutaman kohdan.

 1. Ilmastokriisin vaikutukset eivät jakaudu tasaisesti (56), vaan jo historiallisen sekä nykyisen kolonialistisen järjestelmän köyhdyttämät maat kärsivät sen seurauksista eniten. Oma kommentti: ei ole mitään ilmastokriisiä, vaan suuri enemmistö ympäristöä mittaavista ilmiöstä osoittavat asioiden parantuneen koko ajan kuten satomäärien kehitys.
 2. Myös Suomi on hyötynyt kolonialismista sijaintinsa vuoksi. Hyvinvointimme perustuu halvalla työvoimalla, raaka-aineilla ja kaivannaismineraaleilla tuotettuihin tuloihin. Oma kommentti: Suomi on noussut metsien käytöllä hyvinvointivaltioksi ja meillä on metsää enemmän kuin vuosisatoihin, joka on poikkeuksellista esimerkiksi Euroopassa. Meistä voi ottaa oppia.
 3. Maailmaa ravisuttanut COVID-19-pandemia puolestaan liittyy luontokatoon ja ekosysteemien terveyteen (69). Myös pandemiat ja velkakriisi linkittyvät toisiinsa saman sortojärjestelmän kautta.
 4. On vain oikeudenmukaista, että Suomi maksaa ilmastovelkansa, joka koostuu suomalaisten päästöjen historiallisista ja nykyisistä osuuksista (74). Oma kommentti: Meillä ei ole mitään ilmastovelkaa, vaan luontomme on absorboinut hiilidioksidia enemmän kuin suomalaiset ovat sitä tuottaneet.
 5. Lisäksi päästöjen ulkoistamisen täytyy loppua. Kulutuksemme lämmittää ilmastoa huomattavasti enemmän kuin pelkkien päästötilastojen perusteella voisi päätellä (75). Se, että esimerkiksi Kiinalla on korkeat päästöt, ei vie länsimailta vastuuta siitä, että ne ostavat tuotteita Kiinasta ja toiminnallaan lisäävät Kiinan kasvihuonepäästöjä. Lisäksi päästöjen ulkoistamisen täytyy loppua. Kulutuksemme lämmittää ilmastoa huomattavasti enemmän kuin pelkkien päästötilastojen perusteella voisi päätellä (75). Se, että esimerkiksi Kiinalla on korkeat päästöt, ei vie länsimailta vastuuta siitä, että ne ostavat tuotteita Kiinasta ja toiminnallaan lisäävät Kiinan kasvihuonepäästöjä. Oma kommentti: On sovittu siitä, että jokainen maa tilastoi ja vastaa omista päästöistään, koska vain kukin maa voi vaikuttaa omiin päästöihinsä.

Loppukaneetti

Avoimen kirjeen esiin nostamat asiat osoittavat, että kyseessä on poliittinen ääriliike, joka tähtää suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän muuttamiseen. Tämä tapahtuu nostamalla ilmastoasiat keskiöön, koska ilmastokriisiajattelua esiintyy yhteiskunnassa jossain määrin.

Hallitus joutuu uudelleenarvioimaan Elokapinan yhteiskuntarauhaa häiritsevät toimenpiteet. Valittu pehmeä linja joudutaan jossain vaiheessa kuitenkin hylkäämään, jos Elokapina pitää lupauksensa. Sisäministeriön kannattaisi ohjeistaa toimenpiteet uudestaan. Elokapinan toimenpiteet eivät mahdu normaalien mielenosoituksen raameihin ja suuri enemmistö kansalaisia poliittisista kannoistaan huolimatta eivät niitä hyväksy.

Liite

Roger Pielke Jr.:n todistus USA:n senaatissa vuonna 2013, jossa on aineistoa enimmäkseen USA:aa koskien.

Alkuperäinen todistus: tässä
Yhteenveto todistuksesta pähkinänkuoressa:

 1. Säähän liittyvien menetysten osuus BKT:stä ei ole kasvanut maailmanlaajuisesti vuoden 1990 jälkeen (ne ovat itse asiassa vähentyneet noin 25 prosenttia).
 2. Vakuutettujen katastrofitappioiden suhde BKT:hen ei ole kasvanut vuoden 1960 jälkeen.
 3. Hurrikaanit eivät ole lisääntyneet Yhdysvalloissa esiintymistiheyden, voimakkuuden tai normalisoitujen vahinkojen suhteen ainakaan vuoden 1900 jälkeen.
 4. Maailmanlaajuisten trooppisten syklonien rantautumisissa ei ole ollut merkittäviä suuntauksia (ylös tai alas) vuoden 1970 jälkeen (kun tiedot mahdollistavat kattavan näkökulman) tai trooppisten syklonien kokonaismäärässä.
 5. Tulvat eivät ole lisääntyneet Yhdysvalloissa esiintymistiheydeltään tai voimakkuudeltaan ainakaan vuoden 1950 jälkeen.
 6. Tulvatappioiden osuus Yhdysvaltain BKT: stä on laskenut noin 75% vuodesta 1940.
 7. Tornadot eivät ole lisääntyneet esiintymistiheydessä, voimakkuudessa tai normalisoiduissa vaurioissa vuoden 1950 jälkeen, ja on joitain todisteita siitä, että ne ovat todella vähentyneet.
 8. Kuivuus on ”suurimmaksi osaksi lyhentynyt, harventunut ja kattanut pienemmän osan Yhdysvalloista viime vuosisadan aikana”.
aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu