El Ninon 2023-24 globaali lämpötilavaikutus lähellä maksimia

UAH-satelliittimittaus huhtikuulle julkaistiin hiljattain ja sen mukaan globaali lämpötila on saavuttanut mittauksiin perustuvan maksimin, kuva 1.

Kuva 1. UAH- ja GISS-lämpötilatrendit, hiilidioksidin trendi ja ENSO-ilmiön lämpötilavaikutus.

UAH-lämpötila on saavuttanut toistaiseksi selvän maksimin huhtikuussa. Aikaisemmista El Ninon aikaisista lämpötiloista tiedetään, että UAH reagoi lämpötilan nousuun voimakkaammin kuin GISS-lämpötila.

El Ninon maksimi sattui ONI-indeksin mukaan joulukuussa, kun se ylitti nippa nappa erittäin voimakkaan El Ninon rajan 2,0. ENSO-ilmiö on siitä erikoinen tapaus, että sen globaali lämpötilavaikutus tulee keskimäärin kuuden kuukauden viipeellä ja sen suuruus on noin kymmenesosa ONI-indeksin arvosta. Tämän empiirisen tiedon perusteella EL Ninon maksimaalinen lämpötila vaikutus osuu toukokuulle ja sen vaikutus globaalisti on silloin 0,2 °C. Nykyinen Tyynenmeren pintaveden lämpötilajaukauma näkyy kuvasta 2.

Kuva 2. El Ninon aiheuttama lämpötilajaukauma Tyynenmeren pintavesissä.

Kuvasta 2 näkyy, että korkeimman pintaveden alue on jo irtaantunut Etelä-Amerikan rannikosta ja siellä on näkyvissä sinisellä värillä tulossa oleva kylmä vaihe La Nina eli Pieni tyttö.

Jotta ei unohtuisi merkittävin maapallon lämpötilaan vaikuttava tekijä, niin esitän vielä kuvan 3.

Kuva 3. CERES-satelliittimittausten trendit, auringon kokonaissäteilyn poikkeama, auringonsäteilyn heijastuksen poikkeama ja auringonsäteilyn absorption poikkeama.

Kuvasta näkyy violetilla värillä käyrä, joka kuvaa auringonsäteilyn absorption – puhekielellä auringonpaisteen – poikkeaman kehitystä maaliskuusta 2000 lähtien. Vuonna 2023 vuositason muutos oli 1,81 W/m1 verrattuna vuoden 2001 arvoon. Lämpötilaksi muutettuna se on 0,48 °C. Jos lämpötilamuutoksen laskee IPCC:n tieteen mukaan, niin se olisi 0,85 °C. Sehän on niin paljon, että lisättynä IPCC:n tietokonemallien laskemaan arvoon lämpötila olisi ylittänyt 2,0 °C. IPCC:n ja ilmastotutkijoiden ratkaisu oli jättää tämä muuttuja pois malleista. Mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta.

Sen vuoksi virallista ilmastotiedettä edustavat tahot ei puhu tästä asiasta sanaakaan. Ihmetellään kyllä, että mikä meidän ilmastomalleihin tuli. NASA:n Gavin Schmidt on myöntänyt, että olemme tuntemattomalla maaperällä. Hän voi olla, mutta minun ilmastomalleissa on ollut mukana auringonsäteilyn absorption poikkeama ja sen lämpötilavaikutukset jo vuonna 2000 julkaistussa tutkimuksessa nimeltä ”The pause end and major temperature impacts during super El Ninos are due to shortwave radiation anomalies” eli ”Paussin loppu ja pääasialliset lämpötilavaikutukset super El Ninojen aikana johtuvat lyhytaaltoisen säteilyn poikkeamista”.

Tekemäni havainnot super El Ninojen aikana sattuvista lyhytaaltoisen säteilyn poikkeamista vuosien 1997-1998 ja 2015-2016 super El Ninojen aikana ovat saaneet vahvistuksen myös meneillään olevan Super El Ninon aikana. Lyhytaaltoisen säteilyn eli auringonsäteilyn absorption poikkeaman lämpötilavaikutus on suurempi kuin itse El Ninon vaikutus.

 

aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu