Grönlanti sulaa ja hukuttaa Tyynenmeren atollisaaret – on IPCCn ja median huijausta

IPCC ja media on vuosia kirjoittanut, että Grönlanti sulaa ennennäkemätöntä vauhtia. Se uhkaa tulee nostamaan merenpintaa niin paljon, että jo tämän vuosisadan lopussa useat Tyynenmeren ja Intian valtameren atollisaaret uhkaavat hukkua mereen.

Mikä on tilanne tänä päivänä? Mitä mittaustulokset ja tieteelliset tutkimukset (ei IPCC:n korruptoitunut tiede) asiasta osoittavat?

Grönlannin jäämassan kehitys

Kuvassa 1 on Grönlannin jäämassan vuosittaisista massanmuutoksista kertovia käyriä (alkuperäinen lähde tanskalainen polarportal).

Kuva 1. Grönlannin jäämassan vuosittaiset muutokset.

Harmaa keskialue osoittaa vuosittaiset muutokset aikavälillä 1981- 2010. Vuonna 2011-12 tapahtui suurin jäämassan sulaminen. Vuonna 2020-21 sulaminen on palautunut normaalitasolle. Korjaus 2021-11-21 klo 6:10: Kuvassa 2 on esitetty jäämassan vuosittainen kehitys.

Kuva 2. Kumulatiivinen jäämassan kehitys vuosina 1986-2021.

Korjaus: Jäämassan sulamisvauhti kasvoi vuodesta 1995 lähtien ja oli suurimmillaan 2011-13. Sen jälkeen sulamisvauhti on hidastunut. Arvio vuoden 2020-21 sulamisvauhdiksi on -100 Gt. 

Ovatko nämä muutokset suuruusluokaltaan merkittäviä? Grönlannin jäämassan koon arvioidaan olevan 2850000 km3 ja vuosittainen pahin sulaminen 450 km3 vuosina 2012-13 vastaa noin 0,016 % koko jäämassan painosta. Johtopäätös on, että tämä sulaminen on ollut olematonta ja sulaminen on ollut niin pientä, että voidaan aidosti arvioida, että pystytäänkö näin pientä muutosta edes luotettavasti mittaamaan. Johtopäätös: paljon melua tyhjästä.

Merenpinnan muutostrendi

Merenpinnan arvoja on mitattu paikoittain jopa satojen vuosien ajan. Paras ja luotettavin on mielestäni ns. Holgate-9 mittaustulos, koska se on 9 mittauspisteen keskiarvo eri puolilta maailmaa, kuva 3.

Kuva 3. Merenpinnan muutostrendi vuodesta 1900 eteenpäin.

Kuva osoittaa, että merenpinnan nousuvauhdissa ei ole mitään merkittävää muutosta, vaan nousu on samaa, mitä se on ollut eli n. 2 mm vuodessa yli vuosisadan. Johtopäätös: Ei mitään syytä huoleen.

Tyynenmeren ja Intian atollisaaret hukkuvat vuosisadan loppuun mennessä?

Glasgow’n ilmastokokouksessa uutisoitiin näkyväsi Tyynenmeren ja Intian valtameren matalien saarien edustajien viestistä, että pelastakaa meidät, koska ilmastonmuutos hukuttaa meidät. Asiasta on tehty useampikin tieteellinen tutkimus ja niiden tulokset ovat yllättäviä.

Tässä yhteenveto tutkimuksien tuloksista:

  1. Donchyts et al. (2016), Nature Climate Change: Odotimme, että rannikkoalue pienenisi eli vetäytyisi merenpinnan nousun johdosta, mutta kehitys on ollut päinvastaista.
  2. Luidendijk et al. (2018), Scientific Reports: Maapallon pinta-ala on kasvanut ajanjaksona 1984-2016 yhteensä 3663 km2.
  3. Duvat et al. (2019), WIREs Climate Change: Tutkinnan kohteena oli Tyynen valtameren ja Intian valtameren 30 atollisaarta ja 709 muuta saarta. Tulos oli, että 89 % saarista oli stabiilissa tilassa tai kasvoivat pinta-alaltaan. Yksikään saari pinta-alaltaan yli 10 hehtaaria ei ollut pienentynyt pinta-alaltaan.
  4. Mao et al. (2021), ISPS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing: Australian rannikot kasvavat eivätkä kutistu. Mantereista vain Etelä-Amerikka ei ole muuttunut ja Pohjois-Amerikan manner on ainut, joka kutistuu hieman.

Johtopäätökset: Grönlannin sulaminen on ollut olematonta ja sen sulamisvauhti on lähestymässä nollaa. Merenpinnan nousu on ollut vakio vuosikymmeniä ja siinä ei ole mitään muutosta nousuvauhdissa. Suurin osa Tyynen valtameren ja Intian valtameren saarista kasvaa pinta-alaltaan. IPCC ja media levittävät jälleen kerran hysteeristä ja valheellista tietoa, jolla on merkittävä vaikutus lapsiin ja nuoriin, jotka eivät osaa vielä arvioida median uutisten luotettavuutta.

aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu