Hesari sympatisoi Elokapinan toimintaa ontuvin perustein

Johdanto

Olen kirjoittanut useamman kerran Hesari  uutisoinnista liittyen ilmastonmuutokseen tai siihen kytkeytyviin asioihin. Kritiikkini kohteena on ollut sekä Hesarin asenteet eli mielipiteet että asiaan liittyvät faktat. Olen kirjoittanut hiljattain jo pari kertaa Elokapinasta ja jatkan vielä kerran samasta aiheesta.

Tällä kertaa käsittelen Esa Mäkisen kolumnia, jonka Hesari julkaisi sunnuntaina otsikolla ”Minkä asian puolesta itse istuisit Länsiväylällä?” Kirjoitus huokuu myötämielisyyttä Elokapinan toimintaa kohtaan. Analysoin Mäkisen kirjoitusta sekä mielipiteenä että faktojen kautta.

Mielipiteitä Elokapinan toiminnasta – Mäkisen mielipiteitä ja omiani

Mäkinen tekee kantansa  selväksi Elokapinan toiminnan oikeutuksesta otsikossa ilmaistuna ja toistaa sen tekstissä, että ”oikea kysymys ei ole se, että miksi nuoret istuvat Länsiväylää, vaan miksi sinä et istu siellä”. Näin Mäkinen tekee kantansa täysin selväksi (onko se myös Hesarin kanta?”), että Elokapinan asia on niin itsestään selvä sen asiaperusteita ja toteutusta myöten, että sitä ei voi edes kunnolla kyseenalaistaa eli toisin sanoen miksi sinä aikuinen olet konttorilla töissä tai kesälomalla, kun maailma on tuhoutumassa?

Mäkinen vertaa Elokapinan toimintaa Baltian maiden ihmisketjuun elokuussa 1989, johon osallistui pari miljoonaa ihmistä vaatimassa maidensa vapautusta ja se lopulta onnistui. Valko-Venäjällä nähtiin vapautusmielenosoituksia vuonna 2020, mutta siinä kävi huonommin, kun mielenosoittajia hakattiin ja heitä joutui vankilaan, jossa heitä on vieläkin.

Omasta mielestäni Mäkisen vertaukset ontuvat pahasti kahdella tavalla. Ensinnäkin noissa kahdessa tapauksessa osoitettiin mieltä siellä, missä asuu asiaan vaikuttavat päättäjät. Toiseksi noilla päättäjillä eli yhteiskunnan vallankäyttäjien päätöksillä kyseiset asiat voitiin ratkaista. Myöhemmin Mäkinen vielä referoi 1960-luvun opiskelija-aktivismia, jonka avulla saatiin yliopistoihin hallintouudistuksia ja niistäkin voi todeta, että toimittiin siellä missä vallankäyttäjät majailivat ja joilla oli valtaa muuttaa asioita.

Elokapina yrittää vaikuttaa Suomen päättäjiin, mutta Suomen osuus ilmastonmuutoksesta eli tarkemmin hiilidioksidipäästöistä on vain n. 0,15 %. IPCC:n tieteen mukaan hiilidioksidin osuus ilmastonmuutoksesta on n. 80%. Elokapina yrittää vaikuttaa päättäjiin, joilla ei ole asiassa mitään todellista päätösvaltaa eli se on samaa suuruusluokkaa kuin suomalaisilla mepeillä EU:ssa. Kun Mäkinen ei osaa aikuisena ihmisenä ottaa tällaista asiaa huomioon, niin mitä se kertoo hänen kyvystään hahmottaa ilmastonmuutosta? Mäkinen käyttäytyy kuin ainakin nuori ihminen, jolta puuttuu kokonaisvaltainen harkintakyky.

Kolmanneksi kyse on myös lakeja rikkovasta toiminnasta, jota hän ei suoraan tuomitse, vaan tyytyy sanomaan, että se on lainvastaista. Mäkinen vielä tiivistää sanomansa, että Elokapinan ”ydinviesti on kirkas ja totta: ilmastokriisi on pysäytettävä”. Mielestäni ei ole mitään ilmastokriisiä. Kriisi tarkoittaa terminä pysyvää ja pitkittyvää hätätilaa, jossa ihmishenkiä on joka hetki vaarassa, jos ei tehdä pelastustoimenpiteitä. On mm. Lancetissa julkaistu artikkeli, jossa todetaan, että kylmä tappaa edelleen huomattavasti enemmän kuin kuuma. Joka ajattelee kuin Elokapina tai Mäkinen,  saa ajatella niin, mutta saa ajatella myös ihan päinvastoin. Suomessakin on mielipiteen ja sananvapaus. Katsotaan taas jälleen kerran, onko se myös Puheenvuorossa.

Edellä käsittelin Mäkisen kirjoitusta mielipiteen vapauden kannalta ja sillä perusteella jokaisen mielipiteitä voi arvostella ilman tarkempia faktaperusteitakin. Ei Mäkinenkään mitenkään perustellut edellä esittämiään mielipiteitä faktoilla.

Elokapinan käsityksiä IPCC:n ilmasto-osaamisesta

Mäkinen kirjoittaa, että Elokapina vetoaa  IPCC:n raporttiin, jonka mukaan ilmasto lämpenee yhä tuhoisammin ja nopeammin kuin on luultu.  Eipä tullut referenssiä siihen raporttiin, jossa näin on todettu ja tarkkaan referenssiin, missä näin on kirjoitettu ihan sanatarkasti. On tässä lainauksessa kuitenkin jotain, jonka mielihyvin hyväksyn. Tässä väitetään IPCC:n raportoineen, että ilmasto lämpenee nopeammin kuin on luultu.

Tottakai IPCC vetoaa omiin raportteihinsa, ja että todellisuus onkin osoittautunut erilaiseksi kuin IPCC:n laskelmat eli ne olivatkin vain luuloihin perustuvia. Lämpenemisen nopeutuminen voi perustua kahteen eri asiaan: joko ennuste lämpenemisestä on aliarvioitu (ilmastoon vaikuttavat tekijät kuten kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvu ovat ylittäneet arviot) tai käytetty ilmastomalli on virheellinen.

IPCC:llä ei ole omaa nimettyä skenaariota, miten lämpötila kehittyy vuosittain. IPCC:llä on puolikymmentä eri skenaariota, mutta he eivät ole ilmoittaneet  edes todennäköisyyksiä niiden toteutumiselle. Skenaariot perustuvat ennen kaikkea hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kehittymiseen. Joten jo tämä seikka vie pohjan vedota IPCC:n auktoriteettiin lämpenemisen nopeutumisesta. Silti tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun media uutisoi, että tiedemiehet ovat sitä mieltä, että lämpeneminen on ollut nopeampaa kuin laskettu tai oletettu tai luultu, jne. Toisaalta vielä vuoden 2021 AR6-raportissaan IPCC totesi harvinaisesti, että heidän ilmastomallinsa laskee toteutuneen lämpötilan noin 0,02 asteen tarkkuudella oikein vuodelle 2019. Aikaisemmissa raporteissa IPCC ei tehnyt tätä, koska heidän mallinsa laski jopa n. 35 % korkeamman lämpötilan kuin toteutuma.

Toisaalta toisinajattelevana ilmastotutkijana olen todennut AR6:n faktoihin perustuen, että IPCC:ltä ”unohtui” auringon säteilyn lisääntymisen huomioonottaminen ilmastomallilaskelmi ssaan. Mutta kyllä, kyllä, allekirjoitan mielihyvin, että IPCC:llä ei ollutkaan todellista tietoa ilmaston toiminnasta, vaan se osoittautui luuloksi. Elokapina tuli kirjoittaneeksi jonkun sanan siis ihan asiaakin. Aina joskus lipsahtaa totuuskin esiin. Tai sitten he eivät ymmärrä, mistä puhuvat.

Faktoja ilmastosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Tässä osiossa esitän tapani mukaan muutamia kuvia, jotka olen joko itse tehnyt tai joita voi lainata ja kopioida ilman tekijänoikeusrikkomuksia. Energian tuotanto ja pääsääntöisesti vastuussa hiilidioksidipäästöjen kehittymiseen, kuva 1.

Kuva 1. Maailman energiantuotanto eri energialähteiden mukaan ja niiden osuus kokonaisenergian tuotannosta.

Kuva 1 muistuttaa tosiasioista maailman energian tuotannossa, että fossiilisen energian käyttö dominoi edelleen. Sen osuus putosi vuoden 2022 prosenttiosuudesta 81,9 % vuonna 2023 arvoon 81,5 %. Energian tuotannosta johtuvat hiilidioksidiemissiot kasvoivat 1,1 % vuonna 2023 kokonaisarvoon 37,4 gigatonnia. Kivihiilen käyttö kasvoi 1,6 % vuonna 2023. Tämä tarkoittaa, että maailman energian tuotanto kasvaa edelleen niin nopeasti, että fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvaa, eikä uusiutuvien energiamuotojen lisääntyminen ole riittänyt kattamaan edes tätä energian kasvua, vaikka niiden prosentuaalinen osuus on kasvussa.

Media syyllistyy tässä kohtaa jatkuvasti antamaan vääristyneen kuvan todellisesta tilanteesta. Esimerkiksi The New York Times otsikoi elokuussa 2023 ”The clean energy is arriving faster than you imagine” eli ”Puhdas energia on tulossa nopeammin kuin kuvittelet”. (https://www.nytimes.com/interactive/2023/08/12/climate/clean-energy-us-fossil-fuels.html).

Todellisuus on mielestäni tosiasioiden valossa, että muutos tapahtuu paljon hitaammin kuin kuvittelet, koska media on vääristänyt uutisoinnillaan tilannekuvan. Kuvassa 2 on esitetty maittain uusiutuvien energiamuotojen osuus primäärienergiasta.

Kuva 2. Uusiutuvien energiamuotojen osuus maittain primäärienergiasta.

Suomi sijoittuu tässä tilastossa kaikkien maiden joukossa sijaluvulle 8. Kuvassa 3 on esitetty hiilidioksidipäästöjen kehittyminen eräiden suurimpien maiden osalta.

Kuva 3. Hiilidioksidipäästöjen kehittyminen maittain.

Kuvasta näkyy, että hiilidioksidipäästöjen osalta on kaksi ongelmamaata, jotka ovat Kiina ja Intia, koska siellä CO2-päästöt kasvavat enemmän kuin kuin muiden maiden leikkaukset voivat niitä kompensoida. Hiilen käyttö Kiinassa ja Intiassa lisääntyi vuonna 2023 enemmän kuin maailman aurinkoenergian tuotanto.

Suomen energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvät fossiilisten polttoaineiden ja turpeenkäytön hiilidioksidipäästöt olivat 28,2 miljoonaa tonnia vuonna 2023. Asumme Euroopan kolmanneksi harvimpaan asutussa maassa ja meillä on metsät ja suot, jotka absorboivat hiilidioksidia. NASA:n satelliittimittausten mukaan Suomi on CO2:n suhteen nettonielu. Tätä tulosta ei tietenkään Suomen viralliset tahot noteeraa, vaan virallisesti luotamme ennemmin laskennallisiin tapoihin selvittää tämä asia. Laskennalliset tavat eivät herätä minussa luottamusta, kun niiden perusteet tuntuvat muuttuvan vuosittain.

Kuva 4. NASAn satelliittimittauksiin perustuvat havainnot maittain CO2-emissioiden ja nielujen suhteen.

Eräänlainen jälkinäytös

Tarkoitukseni oli kirjoittaa tästä asiasta jo maanantaina, mutta enpä ehtinyt. Toisaalta oli hyvä, sillä Hesari palasi asiaan tiistaina kahdella tavalla. Ensinnäkin mielipidekirjoituksissa oli kirjoitus, jossa ei hyväksytty Elokapinan lakia rikkovaa menettelyä mielenosoituksissa. Mielipidekirjoitusten valinta on toimituksen tapa kontrolloida, mistä saa kirjoittaa ja mistä ei. Toiseksi pääkirjoitussivulla oli kannanotto, että Elokapinan kannattaa pohtia strategiaansa, jossa joudutaan vastakkain lain ja poliisin kanssa. Arvelen, että Hesari ehkä huomasi ottaneensa yhden askeleen liikaa Mäkisen liian myötäsukaisen kirjoituksen muodossa.

Peräkaneetti

On erikoista Elokapinalta ryhtyä lakia rikkoviin mielenosoituksiin maassa, jonka vaikutus maailman lämpenemiseen IPCC:n ja muiden tieteellisten lähteiden mukaan on olematonta. Se osoittaa, että Elokapina ei osaa hahmottaa ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, vaan vanhaa perisuomalaista sanontaa käyttäen ”haukkuu väärää puuta”. Pitäisi mennä osoittamaan mieltä siellä, missä todelliset ”ilmastopahikset” asuvat, vaikuttavat ja päättävät eli Kiinaan ja Intiaan. Sehän taas tiedetään, että se mielenosoittaminen tyssäisi todennäköisesti sikäläiseen rajalakiin ainakin Kiinassa. He tiennevät jo nyt nimen tarkkuudella, ketkä siellä Mannerheimintiellä ovat istuneet.

aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu