Ilmaston lämpötilan pitkän aikavälin vaihtelut ja niiden syyt

Lupasin palata ilmaston lämpenemisen pitkäaikaisiin vaihteluihin. Otan esiin vain kaikkein oleellisimmat seikat.

Katsotaan ensin, mitä IPCC on kirjoittanut asiasta. Kolmannessa arviointiraportissaan (TAR) vuonna 2001 IPCC tärkein markkinointimateriaali oli Mann et al:n tekemä ns. hockey stick eli lätkämailakäyrä, kuva 1. Kuvassa 1 on McIntyren ja McIntrickin tekemä käyrä saman aineiston pohjalta käyttäen oikeita tilastollisia menetelmiä.


Kuva 1. Lätkämailakäyrä.

Lätkämailakäyrä on jo painettu historian hämärään, koska IPCC ei sitä tuo näkyvästi esiin kuten vuonna 2001. IPCC esitti uuden super-lätkämailan vuoden 2021 raportissaan AR6, kuva 2.

Kuva 2. IPCC:n uusin super-lätkämaila AR6:ssa.

Kuten kuvasta näkyy, kuinka lätkämailan varsi on hiottu jo varsin sileäksi, eikä se vastaa historiallisia tietoja ilmasto-olosuhteista.


Kuva 3. Lämpötilakonstruktioita lustotutkimusten ja muiden tutkimusten mukaan.

Kuvassa 3 on pääosin lustotutkimusten mukaisia lämpötilatrendejä vuodesta 1000 eteenpäin. Ljungvistin käyrän koostamisessa on käytetty useita erilaisia prokseja. Näissä kaikissa käyriässä on yhteisenä piirteenä, että lämpötila on ollut korkealla tasolla vuoden 1000 paikkeilla, josta se on lähtenyt laskuun ja saavuttanut minimin eli pienen jääkauden 1600-luvulla. Sen jälkeen lämpötila on lähtenyt nousuun ja nyt lähestytään vuoden 1000 tasoa. Leanin aurinkoaktiivisuuden käyrä 1600-luvulta eteenpäin, joka perustuu aurinkopilkkutietojen jalostamiseen, noudattaa samaa käyttäytymistä. Käyristä on helposti tunnistettavissa 60- & 88-vuotisten oskillaatioiden maksimien ja minimien yhtäaikaiset ajankohdat eli grand maxima ja grand minima.

Onkohan se ollut noin lämmintä vuoden 1000 paikkeilla? Sitä voi epäileväinen mennä katsomaan kahden Alaskassa sulavien Bearing ja Mendenhall jäätiköiden paljastamia näkymiä, kuva 4.

Kuva 4. Alaskassa sulavan jäätikön alta paljastuneita metsien jäänteitä.

Paljastuneet metsien jäänteet ovat kasvaneet radiohiiliajoituksen mukaan vuosina 700-1000. Tuohon aikaan Englannissa harrastetiin viinin viljelyä. Grönlannissa oli kaksi viikinkiasustusta vuosina 985 – 1420, jotka molemmat katosivat ilmaston kylmetessä. Amerikkaan muuttaneet siirtolaiset näkivät nälkää 1600-luvulla, kun sadot epäonnistuivat huonojen säiden vuoksi.

Laitan vielä yhden kuvan, jossa näkyy useita lämpökausia, joista merkittävin on ns. atlanttinen lämpökausi vuosina 3000 – 5500 ennen ajanlaskua, joka selvästi lämpimämpi kuin nykyaika. Koko vuoden lämpötila on tummansininen käyrä.

Kuva 5. Lämpökaudet jääkauden jälkeen eli holoseenin aikana.

Mikä on yhteinen piirre ns. ”ilmastonmuutoksen kieltäjillä”? Heidän mielestään ilmasto on muuttunut ennenkin, muuttuu nyt ja muuttuu tulevaisuudessakin. Mikä on ilmastoeliitin ja heidän ilmasto-oppiinsa uskovien näkemys asiasta? Ilmasto ja sen lämpötila on ollut stabiili jääkauden loppumisesta lähtien, lämpötila on noussut vasta 1850-lähtien ihmisestä aiheutuvien kasvihuonekaasupitoisuuksien takia ja aurinko on täysin stabiili ja muuttumaton energialähde.

aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu