IPCC:n luoma ilmastokriisi: salaliitto vai ilmastotieteen suomettuminen?

Johdanto

Uusimman IPCC:n arviointiraportin AR6 mukaan ilmastonmuutos on aiheutunut pelkästään ihmisten toiminnan tuloksena (antropogeeniset syyt) ja se on aiheuttanut mm. ilmaston ääri-ilmiöiden voimistumista. Koska raportin tekemisen ja julkaiseminen takana on satoja tutkijoita, niin tästä saattaa syntyä sellainen mielikuva, että AR6:n tulokset ovat kiistattomia tosiasioita. Olen itse hiljattain julkaistussa tieteellisessä artikkelissa (Viite 1) osoittanut, että IPCC:n ilmastomallit johtavat 54 prosentin virheeseen IPCC:n tieteen mukaan vuoden 2019 lämpötilassa. IPCC ei ole onnistunut todistamaan eli validoimaan, että heidän mallinsa laskevat maapallon lämpötilakehityksen oikein.

Media vetää tästä tilanteensa yleensä sellaisen johtopäätöksen, että tällaiset eriävät mielipiteet IPCC:n tieteestä ovat yksittäisten ”ilmastonkieltäjien” tieteeseen perustumattomia käsityksiä. Ensinnäkään nämä ”ilmastonmuutoksen kieltäjät eli denialistit” eivät ole ilmastonmuutoksen kieltäjiä, vaan ovat mittatikun toisesta päästä. He ovat tieteellisin perustein sitä mieltä, että ilmastonmuutosta on aina ollut ja pelkästään jääkauden jälkeen on ollut sekä kylmempiä että lämpimämpiä jaksoja kuin nykyinen lämmin kausi.

Toisaalta näitä henkilöitä kutsutaan useilla paremmilla nimillä kuten ilmastoskeptikot (epäilevät IPCC:n tiedettä), ilmastorealistit (IPCC:n tiede ei vastaa reaalimaailmaa) ja toisinajattelijat. Itse pidän termistä toisinajattelija (contrarian), joka tietää, että IPCC:n tiede ei kata ilmastonmuutoksen kaikkia todellisia syitä kuten aurongon aktiivisuuden muutoksia ja ilmastossa havaittua pysyvää n. 60 vuoden syklisyyttä. Näitä termejä media ei käytä julkisuudessa, koska ne antavat liian positiivisen mielikuvan tästä joukosta. Tämä asia liittyy oleellisesti siihen ilmiöön, josta kirjoitan tässä blogissa.

Maallikoilla ei ole tietoa siitä, että on suuri joukko akateemista väkeä, joka ei hyväksy IPCC:n tieteellisiä tuloksia tieteellisenä totuutena. Otan pari esimerkkiä.

Norjassa toimii organisaatio nimeltä Klimarealistine (Viite 2). He ovat kutsuneet tieteelliseen neuvostoon pohjoismaisia jäseniä ja heitä on yhteensä 26, joista 23 on tohtori- tai professoritason henkilöitä. Joukossa on mm. norjalainen Nobelin fysiikan palkinnon saaja Ivar Giæver.

Climate Intelligence (Clintel) (Viite 3) on hollantilainen riippumaton säätiö, joka toimii ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan alueella Euroopassa. Clintel on kirjoittanut yhden sivun julistuksen nimeltä ”There is no climate emergency” eli suomeksi ”Ilmastokatastrofia ei ole. Julistuksessa on viisi kohtaa, joita en toista tässä, mutta ne löytyvät viitteestä 3. Julistuksen on tähän mennessä allekirjoittanut 922 akateemista henkilöä. Esimerkiksi Saksassa allekirjoittaneita on yhteensä 29, joista laskujeni mukaan 25 henkilöllä on tohtorin ja/tai professorin titteli.

Tiedän, että vastapuoli esittää seuraavaksi, että nämä henkilöt eivät ole ilmastoalan asiantuntijoita. Suurella osalla ei ole ilmastotieteilijän koulutusta, mutta he ovat toimineet tehtävissä, jotka sivuavat ilmastonmuutoksen syitä ja vaikutuksia. Suomessakin toimii Ilmastopaneeli, jonka yhdelläkään jäsenellä ei ole ilmastoalan peruskoulutusta.

Salaseura vai jotain muuta?

Ilmastoalan toisinajattelijoita kutsutaan halventavasti nimellä denialistit ja usein annetaan ymmärtää varsinkin täällä somessa, että he taitavat uskoa IPCC:n tai ainakin sen taustalla toimivien tutkijoiden olevan jonkinlainen salaseura. IPCC ei ole salaseura, mutta ilmastonmuutoksen ympärille on muodostunut ilmiö, joka on luonteeltaan samanlainen kuin senioreille tuttu ilmiö (sattuneesta syystä), joka ilmestyi poliittiseen sanastoon Saksassa 1960-luvulla ja tunnettiin nimellä finlandizierung eli suomettuminen (finlandization). Suomettuminen tarkoitti sitä, että vahva naapurimaa (Venäjä) pakotti pienen ja heikomman maan (Suomi) noudattamaan sen omaa ulkopolitiikka sekaantuen myös pienen maan sisäpolitiikkaan varmistaakseen oikeat poliitikot valta-asemiin.

Ilmastokriisiin uskovat ja sitä tukevat tahot ovat luonteeltaan hyvin lähellä suomettumisessa esiintyneitä ilmiöitä ja toimintatapoja. Teen seuraavaksi vertailun suomettumisen ja ilmastokriisin yhteneväisyyksistä. Päätelkää itse ja kommentoikaa (jos juttua ei heti sensuroida).

Suomettuminen Ilmastokriisi
Ydinjoukko Ydinjoukko
Alun perin (n. vuodesta 1944 lähtien) muutama valtakunnan ylimmän tason poliitikko (Paasikivi ja Kekkonen ja heidän hovinsa), joiden tavoitteena oli Suomen säilyminen mahdollisimman pitkään itsenäisenä länsimaisena demokratiana. Syntyi Paasikivi-Kekkosen linja, joka seisoi YYA-sopimuksen (Yhteistyö- ja avunantosopimus) takana. Alun perin muutama tutkijan joukko (Climategaten mukaan mm. Phil Jones, Keith Briffa, Tim Osborne, Mike Hulme, Michel Mann, Kevin E. Trenberth), jotka haluavat pelastaa maailman ilmastomuutoksen aiheuttamalta katastrofilta.
Tukijoukko Tukijoukko
Lähes kaikki valtakunnan tasolla toimivat poliitikot, koska he noin vuoden 1962 jälkeen huomasivat, että ne, jotka eivät hyväksyneet Paasikivi-Kekkosen linjaa, eivät voineet päästä puolueiden johtopaikoille eikä eduskuntaan.

Henkilökohtainen asema ja tulot kytkeytyivät YYA-sopimuksen ja sen poliittisen aatteen mukaiseen toimintaan.

Lähes kaikki maailman ilmastotieteen tutkijat huomasivat noin vuoden 2000 paikkeilla, että IPCC oli saavuttanut sellaisen aseman, että he eivät saaneet rahoitusta tutkimuksilleen, jos se ei ollut IPCC:n tieteellisten näkemysten mukainen.

Henkilökohtainen asema ja tulot kytkeytyvät IPCC:n mukaisen tieteellisen näkemyksen mukaiseen toimintaan.

Virallinen totuus Virallinen totuus
Virallinen ja oikeaoppinen Suomen ulkopolitiikan mukainen kirjaus ja julistus tehtiin Paasikivi-seuran puitteissa. Toinen foorumi viralliselle YYA-sopimuksen mukaiselle julistukselle oli hallituksen ministerien ja kansanedustajien lausunnot. Oikea tieteellinen totuus löytyy vain ilmastoalan arvostetuimmista julkaisuista. Näitä julkaisuja ovat Science ja Nature (kategoria 1) ja ilmastoalan erikoislehdet (kategoria 2). Toisinajattelijat saavat tutkimuksensa julki vain kategoriassa 3, joissa useimmissa on vertaisarviointi. Nämä julkaisut kuitataan sillä, että ne eivät ole kelvanneet kategorian 1 tai 2 tason julkaisuihin
Media Media
Kaikki suomalaiset mediat (televisio, valtakunnalliset lehdet ja maakuntalehdet) eivät julkaisseet mitään Neuvostoliittoa oikeasti kritisoivaa aineistoa. Muutama omakustanne julkaistiin kritisoiden Neuvostoliitoa. Jos joku käytti kritiikiksi tulkittua ilmaisua, niin Kekkoselta tuli ns. myllykirje, että neulanpistopolitiikka ei tule harjoittaa. Kaikki päämediat (kategoriat 1 ja 2) julkaisevat vain IPCC:n tutkimusten mukaisia artikkeleita ja uutisia. Jos mukaan vielä pääsee toisinajattelijoiden näkemyksiä, niin ne esitetään yksityisajatuksina, joilla ei ole tieteellistä näyttöä.
Poliitikot Poliitikot
YYA-sopimus ja Paasikivi-Kekkosen linja olivat poliitikkona toimisen perusedellytys. Suurin osa länsimaisista poliitikoista tunnustaa IPCC:n tieteellisen näkemyksen. Kiina ja Intia ovat muodollisesti Pariisin sopimuksen takana, mutta käytännössä jatkavat suuria investointeja kivihiilienergiaan, jonka johdosta maailman fossiilisen energian absoluuttinen kapasiteetti jatkaa kasvuaan. Kiinan teollisuus saa merkittävän kilpailuedun halvan kivihiilienergian muodossa. Teollisuusmaista Australia jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja kivihiilen vientiä.
Kansalaisten tuki ja käsitykset Kansalaisten tuki ja käsitykset
Merkittävä osa kansalaisista ei hyväksynyt YYA-sopimuksen mukaisia näkemyksiä, että Neuvostoliitossa olisi hyvä poliittinen järjestelmä, mutta realisteina hyväksyivät harjoitetun ulkopoliittisen linjan. Länsimaissa arviolta noin puolet uskoo IPCC:n mukaiseen ilmastonmuutoksen selitykseen ja sama koskee ilmastoalan tutkijoita. USA:ssa ja Hollannissa suoritettujen kyselytutkimuksien mukaan vain noin puolet meteorologeista uskoo ihmisen olevan pääsyy ilmastonmuutokseen.
Elinkeinoelämä Elinkeinoelämä
Merkittävä osa teollisuudesta joutui sotakorvausten tekijäksi ja se jatkui sen jälkeen bilateraalisena eli valtiotason vaihtokauppana. Muodostui myös oma ryhmänsä, joita kutsuttiin ”punaisiksi vuorineuvoksiksi”, koska he osasivat hyödyntää kilpailutilanteen puuttumisen NL:n kaupasta. Elinkeinoelämä on jo pitkälle asennoitunut niin, että ilmastonmuutos johtuu pelkästään ihmisestä ja pääasiassa hiilidioksidista. Se on haistanut uudet liiketoimintamahdollisuudet, jossa ei toimikaan enää normaalit kilpailuasetelmat, vaan mukaan tulee poliittiset ratkaisut, jotka painavat ”vihreän teknologian” suuntaan. Esimerkkinä tästä on tuulivoimateollisuus, joka on varsinkin Suomessa saanut merkittävät tuet, kun muualla tuulivoimateollisuuden investoinnit jo sakkaavat (esimerkiksi Saksassa).
Lopputulos Lopputulos
Neuvostoliiton romahduksen myötä suomettuminen loppui. Bilateraalinen kauppa pysähtyi kuin seinään ja Suomi joutui kriisiin samanaikaisen pankkikriisin seurauksena. Historiaa ei ole pystytty selvittämään, koska merkittävä osa sen osallistujista on edelleen elossa. Loppua emme vielä tiedä. Oma käsitykseni on, että loppu tulee, kun lämpötila lähtee kiistattomaan laskuun. Merkkejä siitä on, koska huhtikuun lämpötila kävi jo 2000-luvun paussin tasolla. Ajanjakson 1997–2020 aikana tapahtui 44 % kaikista hiilidioksidipäästöistä sitten vuoden 1750, mutta lämpötila ei ole noussut.

 

Aika on totuuden puolella ja öljy ja totuus nousevat aina lopulta pintaan. Lopullinen vastaus otsikossa esittämääni kysymykseen on siis, että ilmastokriisi on suomettumisen kaltainen ilmiö, jota voi kutsua myös nimellä ilmastotieteen suomettuminen.

Kuva osoittaa, että IPCC:n tieteen mukainen lämpötilan nousu johtaa 54 prosentin virheeseen vuonna 2019 verrattuna mitattuun. IPCC on AR6-raportissaan jättänyt lyhytaaltoisen säteilyn muutoksen siten vuoden 2001 ottamatta huomioon, ja sillä tavalla saanut mallien ja mitatun lämpötilan samaksi. Rehellistä tiedettä vai suomettunutta tiedettä?

Viitteet:

  1. Ollila A. Global Circulation Models (GCMs) Simulate the Current Temperature Only If the Shortwave Radiation Anomaly of the 2000s Has Been Omitted, 2021. Current Journal of Applied Science and Technology45-52. DOI: 9734/cjast/2021/v40i1731433.
  2. Klimarealistine: https://www.klimarealistene.com/vitenskap-2/klimarealistenes-vitenskapelige-rad/
  3. Clintel: https://clintel.org/wp-content/uploads/2020/09/World-Climate-Declaration-Sept-2020.pdf
aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu